logoImpact EST nr. 889 - 18.10.2021

Direcţia de Probaţiune este compartimentul prin care se asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti legate de conducerea, coordonarea şi controlul activităţii serviciilor de probaţiune de pe lângă fiecare tribunal. În prezent probaţiunea numără 304 consilieri de probaţiune care îşi desfăşoară activitatea în 41 de servicii de probaţiune, câte unul în fiecare judeţ, cu câte două locaţii de derulare a activităţii. Activitatea serviciilor de probaţiune se derulează în vederea creşterii gradului de solidaritate şi siguranţă în comunitate, a diminuării riscului de săvârşire a unor noi fapte penale şi în vederea adoptării unui comportament conform normelor legale şi sociale de către persoanele care au fost sancţionate penal.
Principalele activităţi ale serviciilor de probaţiune pot fi grupate astfel:
În faza procesului penal, serviciile de probaţiune acordă sprijin organelor judiciare în înfăptuirea actului de justiţie prin întocmirea referatelor de evaluare pentru inculpaţi, la solicitarea procurorului sau a instanţei de judecată.
În faza de executare a sancţiunilor penale neprivative de libertate, serviciile de probaţiune supraveghează modul de respectare a măsurilor de supraveghere şi de executare a obligaţiilor stabilite de către instanţă de judecată în sarcina persoanelor sancţionate cu o pedeapsă care se execută în comunitate. Totodată, serviciile de probaţiune asigură corelarea supravegherii cu asistenţa şi consilierea acordată în vederea creşterii şanselor de reintegrare în comunitate, la solicitarea persoanelor supravegheate.
Şi dacă tot ne-am lămurit cu ce se mănâncă probaţiunea, vă anunţăm că pentru Galaţi biroul de lucru al instituţiei funcţionază pe strada Al. I. Cuza, bloc Cristal, fix in fostul sediu al Oficiului Judeţean de Cadastru. Adică lângă sediul Primăriei „Marius Stan” şi în spatele Prefecturii.

(R.I.) 4 - mai - 2018

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg