logoImpact EST nr. 900 - 28.01.2022

În data de 17 iunie 2020 a fost adoptată în Camera Deputaţilor Legea de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificări cunoscute sub denumirea de „Legea mirosului”.
În Expunerea de motive, iniţiatorii legii arată că „Legea Mirosurilor” este un instrument mult aşteptat de către cetăţenii din toată ţara, ajută oamenii în situaţia în care nu pot deschide ferestrele, nu pot ieşi în parcuri, nu pot beneficia de dreptul fundamental la aer curat, din cauza poluării olfactive generată de activitatea unor operatori industriali, ferme zootehnice sau gropi de gunoi, amplasate în proximitatea zonelor rezidenţiale. Cu privire la fermele zootehnice, subiectul nu este nou, deoarece în ultimii ani a existat tendinţa realizării unor construcţii civile în apropierea exploataţiilor zootehnice, deşi multe dintre acestea pe fonduri europene, cu respectarea tuturor normelor de mediu în vigoare. La data respectivă, când au fost realizate casele de locuit, „oamenii care nu pot acum deschide ferestrele pentru a putea beneficia de aer curat” nu au fost deranjaţi de problema disconfortului olfactiv, pentru că unităţile zootehnice erau acolo.
Nici o fermă zootehnică nu a fost construită lângă zone rezidenţiale, ci invers. Facem precizarea că toate unităţile zootehnice construite în timp, atunci când au fost realizate, au avut avizele şi aprobările necesare conform legislaţiei în vigoare, la data respectivă (disciplina în construcţii, mediu etc.) Considerăm că iniţiatorii legii ar fi trebuit să solicite, în prealabil, şi efectuarea verificărilor necesare pentru toate construcţiile civile şi complexele rezidenţiale, dacă la data realizării construcţiei au avut toate avizele, autorizaţiile şi aprobările necesare, pentru amplasarea acestor construcţii, ţinând cont de faptul că în zonă existau exploataţii zootehnice care funcţionau acolo de foarte mulţi ani, dacă au respectat legislaţia în domeniu.
Apariţia acestui act normativ, care face referire şi la fermele zootehnice fără a consulta specialişti şi experţi în domeniu şi care au creat numeroase discuţii în spaţiul public, arată, dacă mai era necesar, modul în care a fost tratată şi abordată zootehnia românească în ultimii 30 de ani, neluându-se în seamă rolul fundamental în securitatea alimentară a cetăţenilor români. Au scăzut drastic efectivele producţiilor, suntem dependenţi de import şi în acelaşi timp, la insecuritate în creşteri de preţuri ale produselor animaliere de toate categoriile. În ţara noastră, valoarea producţiei zootehnice reprezintă în prezent circa 20-30% din valoarea globală a producţiei agricole, faţă de cel puţin 50% cât ar trebui să reprezinte în mod normal. Gripa aviară, pesta porcină africană, dar şi altele, iar mai recent criza sanitară, vor determina şi mai mult scăderea producţiei zootehnice naţionale, făcându-ne şi mai dependenţi de importuri. Asta ar mai lipsi acum, să închidem fermele zootehnice şi pentru unele mirosuri, pe baza unor aprecieri subiective ale unora în condiţiile în care noi nici nu dispunem de aparatura şi dotarea necesară pe teritoriul României, pentru determinarea disconfortului olfactiv, existând doar un laborator acreditat RENAR, la nivel central.
În domeniul protecţiei mediului, România are reglementări specifice, sunt norme de protecţie a sănătăţii umane, precum şi norme sanitar-veterinare pe care toţi crescătorii de animale din fermele familiale sau din fermele mai mari trebuie să le respecte. Fără discuţie că este obligatoriu din partea agenţilor economici, a cetăţenilor, respectarea legislaţiei, a normelor tehnice privind protecţia mediului, astfel încât nu fie depăşite limitele minime admise ale poluanţilor privind solul, apa şi calitatea aerului, care pot pune în pericol sănătatea umană. În ţara noastră amplasamentele exploataţiilor agricole sunt reglementate de Legea 204 din anul 2008 şi de Ordine ale Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 şi nr. 119/2014.
Această lege stabileşte păstrarea amplasamentelor exploataţiilor agricole care au fost înfiinţate şi funcţionează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Toate activităţile de creştere a animalelor sunt supuse normelor de igienă şi sănătate publică privind modul de viaţă al populaţiei, instituite prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014. Articolul 11 din O.M. nr. 119/2014 stabileşte distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi perimetrul unităţilor care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei. Controlul în acest caz este realizat de către Direcţiile de Sănătate Publică. În zona de protecţie sanitară a exploataţiilor agricole existente şi care funcţionează conform prevederilor legale se interzice eliberarea autorizaţiilor de construcţie şi construirea clădirilor destinate locuinţelor şi altor obiective socio-economice. Zonele de protecţie sanitară şi distanţele minime de protecţie sunt definite şi stabilite de Norme de igienă şi recomandările privind mediul de viaţă al populaţiei aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014.
De ce nu s-au respectat şi de ce nu se respectă?
Este inadmisibil ce se întâmplă şi mai ales cum se încearcă reglementarea – PRIN ABUZ
În perimetrele limitrofe construcţiilor reprezentând exploataţii agricole sau anexe gospodăreşti ale acestora, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distanţelor de protecţie în care s-a instituit un regim de restricţii privind amplasarea de locuinţe sau obiective socio-economice, solicitantul va obţine avizul conform al Direcţiei pentru Agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform legii 204/2008.
În această lege se prevede că deţinătorii de exploataţii agricole care au fost înfiinţate şi funcţionează cu respectarea prevederilor legale şi în perimetrul cărora s-au construit locuinţe sau alte obiective socio-economice cu nerespectarea restricţiilor impuse de Ordinul Ministrului Sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, pot iniţia proceduri judiciare în vederea demolării acestor construcţii neatorizate sau a celor autorizate, fără respectarea prevederilor legale în vigoare, cu scopul exclusiv de a preveni şi limita disconfortului şi a riscurilor sanitare.
Încălcările grave ale unor legi nu pot fi rezolvate prin emiterea altor legi care să impună măsuri de forţă împotriva acelora care, cu eforturi extraordinare au construit sau au menţinut în funcţiune unităţi producătoare de Securitate Alimentară. În sensul celor spuse mai sus, cerem preşedintelui României să nu promulge o astfel de lege, iar Parlamentului să reia analiza ei şi să o respingă.
Prof. univ. emerit dr. ing. dr.h.c. VALERIU TABĂRĂ

Ioan Dan PINTILIE 24 - iulie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Gelu Ţăranu, adic

Gelu Radu a pus un picior ca un stabilopod în ...

Deficit de 18 judec

O fi ea extrem de grea, sau aproape imposibilă admiterea ...

Jupân Pucheanu taxe

De când e primar,don Pucheanu a dublat taxa de habitat ...