logoImpact EST nr. 716 - 18.02.2018

Onorariile minimale sunt următoarele:
A. ÎN MATERIE CIVILĂ/CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

2.6. În materia contenciosului administrativ
2.6.1. redactare plângere prealabila administrativă – 840 lei;
2.6.2. acţiune contencios administrativ – 1200 lei;
2.6.3. suspendare act administrativ, în condiţiile art.14 din Legea 554/2014 – 960 lei;
2.6.4. redactare contestaţie executare act administrativ fiscal – 960 lei;
2.6.5. acţiune contestaţie act administrativ fiscal – 1680lei;
2.6.6. suspendare act administrativ fiscal – 1200 lei;
2.6.7. cereri/contestaţii privind achiziţiile publice în fata Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (în continuare CNSC) – 1200 lei;
2.6.8. plângere împotriva deciziilor CNSC – 1680 lei .
2.7 . Acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările şi completările ulterioare
2.7.1. cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă – 480 lei;
2.7.2. asistenta/reprezentare procedura insolvenţei la fond – 120 lei termen;
2.7.3. contestaţii şi cereri în procedura insolvenţei – 960 lei.
2.8. În materie contravenţională
2.8.1. plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei – 600 lei.
2.9. Acţiunile şi cererile în materie de carte funciara – 840 lei;
2.10. a) cereri de intervenţie înregistrare acte/menţiuni la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (în continuare, ONRC) – 840 lei;
b) plângere împotriva rezoluţiei Directorului ONRC – 840 lei .
2.11. Cererile privind litigiile de munca si drepturi şi obligaţii cu caracter social:
2.11.1. contestaţii împotriva deciziilor emise cu privire la încheierea, executarea, modificarea şi încetarea CIM – 1200 lei;
2.11.2. stabilirea şi plata pensiilor, precum si alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale – 960 lei;
2.11.3. stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesionala şi a alocaţiei de sprijin, a ajutorului social, a alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi a altor forme de protecţie sociala prevăzute de lege – 960 lei.
2.12. Activităţile de curatelă care presupun servicii de asistenţă şi reprezentare avocaţială
2.12.1. Remuneraţia minima a curatorului special numit de instanţă în condiţiile art.80 alin. (4) şi art.167 din Codul de procedură civilă – 360 lei.
B. ÎN MATERIE PENALĂ
1. Consultaţii juridice, prestaţii ocazionale şi/sau redactarea unor acte
1.1. Consultaţie juridică iniţiala în materie penală – 240 lei;
1.2. Consultaţie juridică incidentală (ocazionată de formularea unor cereri, excepţii, concluzii etc. sau de instrumentarea unui act procesual) în materie penala – 120 lei;
1.3. Contactul direct dintre avocat şi cel aflat în stare de reţinere / arest / internat medical pentru pregătirea apărării (grefa iniţială) – 360 lei;
1.4. Contactul direct dintre avocat şi cel aflat în stare de reţinere / arest / internat medical pentru documentarea în vederea pregătirii apărării, subsecvent grefei iniţiale sau pentru redactarea unei cereri / memoriu, formularea unei excepţii, etc. (grefă incidentală) – 240 lei;
1.5. Studierea dosarului – 120 lei în cursul urmăririi penale in personam, la care se adaugă câte 120 lei pentru fiecare faza sau etapa procesuală ulterioară studiată în plus;
1.6. Formularea unui act de sesizare a organelor de urmărire penală, exclusiv în calitate de persoană vătămată – 360 lei;
1.7. Formularea constituirii de parte civilă – 2% din valoarea pretinsă, dar nu mai puţin de 840 lei (respectiv conform dispoziţiilor art. I lit. B pct. 2.2. supra);
1.8. Formularea ocazională a unor sesizări, contestaţii sau cereri – 360 lei;
1.9. Asistenţă juridică şi reprezentare în contestaţii privind măsurile asiguratorii pentru alţi subiecţi procesuali – 2% din valoarea bunului indisponibilizat, dar nu mai puţin de 1680 lei.
2. Urmărirea penală
2.1. Asistenţa/reprezentarea juridică generală (include activităţile prevăzute la art. I lit. B, pct. 2.3., 2.4. infra) în fata organelor de urmărire penala – 1440 lei/pentru fiecare subiect procesual;
2.2. Asistenţa/reprezentarea juridică generală (include activităţile prevăzute la art. I lit. B, pct. 2.3., 2.4. infra) în faţa organelor de urmărire penală – 1680 lei/pentru fiecare parte;
2.3. Formularea unei cereri, excepţii, plângeri, a unui memoriu sau a oricărui alt act – 240 lei;
2.4. Participarea la efectuarea actelor de urmărire penală – 120 lei / convocare;
2.5. Asistenţa/reprezentarea subiecţilor procesuali/părţilor în cursul medierii sau în procedura desfăşurată în vederea împăcării sau pentru finalizarea unei proceduri prevăzută de lege care atrage stingerea acţiunii penale – 360 lei;
2.6. Formularea unei cereri de iniţiere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei – 240 lei;
2.7. Asistenţa/reprezentarea juridică a inculpatului în fata procurorului în cursul acordului de recunoaştere a vinovăţiei – 360 lei;
2.8. Asistenţa în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi – 360 lei pentru fiecare sesizare;
2.9. Formularea plângerilor împotriva ordonanţei de clasare – 360 lei pentru fiecare plângere;
2.10. Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de cameră preliminară în plângerea împotriva soluţiei – 360 lei;
2.11. Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de camera preliminară în procedura confirmării la renunţarea la urmărirea penală – 360 lei;
2.12. Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de camera preliminara în alte proceduri (Titlul IV Capitolele V, VII – IX) – 360 lei;
2.13. Formularea contestaţiei privind durata procedurii – 240 lei;
2.14. Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi în contestaţia privind durata procedurii – 360 lei;
2.15. Asistare/reprezentarea juridică a inculpatului în faţa instanţei în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei – 360 lei;
*
În cazul redeschiderii urmăririi penale, onorariile mai sus indicate, se percep din nou.
(va urma)

(R.I.) 29 - septembrie - 2017

Lasa un raspuns


Prof. dr. Firescu ş

Cică sunt lefuri mici în sistemul sanitar, că ne mor ...

Şi ei au jefuit sis

Lovitura magistrală dată de către ofiţerii specialişti din cadrul Direcţiei ...

Ne păzesc 52 de fir

Sărăcia trebuie păzită! Falimentele, abandonul fabricilor cumpărate ca pe seminţe ...