logoImpact EST nr. 875 - 15.06.2021
Din motive judiciare, suspendam aparitia tiparita a Impact-est, incepand de saptamana viitoare (joi, 17 iunie). Cand va fi posibila reluarea acesteia, va vom anunta pe site-ul https://www.impact-est.ro (Redactor-sef Gelu CIORICI)

Onorariile minimale sunt următoarele:
A. ÎN MATERIE CIVILĂ/CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

2.6. În materia contenciosului administrativ
2.6.1. redactare plângere prealabila administrativă – 840 lei;
2.6.2. acţiune contencios administrativ – 1200 lei;
2.6.3. suspendare act administrativ, în condiţiile art.14 din Legea 554/2014 – 960 lei;
2.6.4. redactare contestaţie executare act administrativ fiscal – 960 lei;
2.6.5. acţiune contestaţie act administrativ fiscal – 1680lei;
2.6.6. suspendare act administrativ fiscal – 1200 lei;
2.6.7. cereri/contestaţii privind achiziţiile publice în fata Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (în continuare CNSC) – 1200 lei;
2.6.8. plângere împotriva deciziilor CNSC – 1680 lei .
2.7 . Acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările şi completările ulterioare
2.7.1. cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă – 480 lei;
2.7.2. asistenta/reprezentare procedura insolvenţei la fond – 120 lei termen;
2.7.3. contestaţii şi cereri în procedura insolvenţei – 960 lei.
2.8. În materie contravenţională
2.8.1. plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei – 600 lei.
2.9. Acţiunile şi cererile în materie de carte funciara – 840 lei;
2.10. a) cereri de intervenţie înregistrare acte/menţiuni la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (în continuare, ONRC) – 840 lei;
b) plângere împotriva rezoluţiei Directorului ONRC – 840 lei .
2.11. Cererile privind litigiile de munca si drepturi şi obligaţii cu caracter social:
2.11.1. contestaţii împotriva deciziilor emise cu privire la încheierea, executarea, modificarea şi încetarea CIM – 1200 lei;
2.11.2. stabilirea şi plata pensiilor, precum si alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale – 960 lei;
2.11.3. stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesionala şi a alocaţiei de sprijin, a ajutorului social, a alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi a altor forme de protecţie sociala prevăzute de lege – 960 lei.
2.12. Activităţile de curatelă care presupun servicii de asistenţă şi reprezentare avocaţială
2.12.1. Remuneraţia minima a curatorului special numit de instanţă în condiţiile art.80 alin. (4) şi art.167 din Codul de procedură civilă – 360 lei.
B. ÎN MATERIE PENALĂ
1. Consultaţii juridice, prestaţii ocazionale şi/sau redactarea unor acte
1.1. Consultaţie juridică iniţiala în materie penală – 240 lei;
1.2. Consultaţie juridică incidentală (ocazionată de formularea unor cereri, excepţii, concluzii etc. sau de instrumentarea unui act procesual) în materie penala – 120 lei;
1.3. Contactul direct dintre avocat şi cel aflat în stare de reţinere / arest / internat medical pentru pregătirea apărării (grefa iniţială) – 360 lei;
1.4. Contactul direct dintre avocat şi cel aflat în stare de reţinere / arest / internat medical pentru documentarea în vederea pregătirii apărării, subsecvent grefei iniţiale sau pentru redactarea unei cereri / memoriu, formularea unei excepţii, etc. (grefă incidentală) – 240 lei;
1.5. Studierea dosarului – 120 lei în cursul urmăririi penale in personam, la care se adaugă câte 120 lei pentru fiecare faza sau etapa procesuală ulterioară studiată în plus;
1.6. Formularea unui act de sesizare a organelor de urmărire penală, exclusiv în calitate de persoană vătămată – 360 lei;
1.7. Formularea constituirii de parte civilă – 2% din valoarea pretinsă, dar nu mai puţin de 840 lei (respectiv conform dispoziţiilor art. I lit. B pct. 2.2. supra);
1.8. Formularea ocazională a unor sesizări, contestaţii sau cereri – 360 lei;
1.9. Asistenţă juridică şi reprezentare în contestaţii privind măsurile asiguratorii pentru alţi subiecţi procesuali – 2% din valoarea bunului indisponibilizat, dar nu mai puţin de 1680 lei.
2. Urmărirea penală
2.1. Asistenţa/reprezentarea juridică generală (include activităţile prevăzute la art. I lit. B, pct. 2.3., 2.4. infra) în fata organelor de urmărire penala – 1440 lei/pentru fiecare subiect procesual;
2.2. Asistenţa/reprezentarea juridică generală (include activităţile prevăzute la art. I lit. B, pct. 2.3., 2.4. infra) în faţa organelor de urmărire penală – 1680 lei/pentru fiecare parte;
2.3. Formularea unei cereri, excepţii, plângeri, a unui memoriu sau a oricărui alt act – 240 lei;
2.4. Participarea la efectuarea actelor de urmărire penală – 120 lei / convocare;
2.5. Asistenţa/reprezentarea subiecţilor procesuali/părţilor în cursul medierii sau în procedura desfăşurată în vederea împăcării sau pentru finalizarea unei proceduri prevăzută de lege care atrage stingerea acţiunii penale – 360 lei;
2.6. Formularea unei cereri de iniţiere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei – 240 lei;
2.7. Asistenţa/reprezentarea juridică a inculpatului în fata procurorului în cursul acordului de recunoaştere a vinovăţiei – 360 lei;
2.8. Asistenţa în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi – 360 lei pentru fiecare sesizare;
2.9. Formularea plângerilor împotriva ordonanţei de clasare – 360 lei pentru fiecare plângere;
2.10. Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de cameră preliminară în plângerea împotriva soluţiei – 360 lei;
2.11. Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de camera preliminară în procedura confirmării la renunţarea la urmărirea penală – 360 lei;
2.12. Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de camera preliminara în alte proceduri (Titlul IV Capitolele V, VII – IX) – 360 lei;
2.13. Formularea contestaţiei privind durata procedurii – 240 lei;
2.14. Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi în contestaţia privind durata procedurii – 360 lei;
2.15. Asistare/reprezentarea juridică a inculpatului în faţa instanţei în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei – 360 lei;
*
În cazul redeschiderii urmăririi penale, onorariile mai sus indicate, se percep din nou.
(va urma)

(R.I.) 29 - septembrie - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Important

Din motive judiciare, suspendăm apariţia tipărită a Impact-est, începând de ...

Fotbalul – „Oţe

Tot am stat şi ne-am gândit, să scriem, să nu ...

Fostul BJATM, actual

După aproape doi ani de judecare cu firmele administrate de ...