logoImpact EST nr. 893 - 02.12.2021

Oricât am rătăci prin spaţiul public vitual, toate pozele cu Iulian Mircea, „numit” printr-un simulacru de concurs city manager al municipiului Tecuci, arată un chip demn de un cocalar, nu de ditamai administratorul public al unui municipiu. Dar, asta e, nu poţi să conteşti până şi moaca omului, ca fiind, nu-i aşa, oglinda spiritualităţii acumulate.
Dar, să trecem la subiect. Era în data de 03.01.2016, când toată lumea este chiaunită de Crăciun, Revelion şi Sfântul Vasile, şi cu gândul numai la Bototează şi la Sfântul Ioan. Ei, fix în acea perioadă, toţi normalii la cap au fost puşi de primarul pesede Cătălin Hurubaie, prin mâna sa cea dreaptă şi cea mângâietoare, Mihaela Vârlan, să-şi întocmească un stufos dosar pentru a concura pe postul de city manager al Tecuciului.
Dosarele de concurs trebuiau depuse în perioada 06.01.2017-10.01.2017, ora 15.00 la sediul UAT Municipiul Tecuci. Partea naşpa, dar găinăreşte clocită, este că 6 ianuarie a picat într-o vineri, când bugetofagii au program scurtat şi la ora 14.00 fix rup uşile instituţiilor, iar 7 şi 8 ianuarie au fost sâmbătă şi duminică. Păi de unde mă-sa să îţi procuri cazier judiciar în câteva şi astfel de zile?
Dar adeverinţă medicală de la medicul de familie, plecat la schi sau la neamuri? Dar copie după cartea de muncă, vizată de ITM ca fiind conformă cu originalul?
Deci e clar: când vrei să dedici un post unui obedient din gaşca ta, plesneşti concursul în zile de dilai-la cu strigături la români, căci de unde să procuri un număr de 10 piese pentru a avea dosarul complet când, vorba aia, nici iarba nu creşte şi nici avioanele nu zboară!
Iată ce trebuia să conţină dosarul de concurs:
„Dosarul de concurs:
a. cerere de înscriere la concurs adresată Primarului Municipiului Tecuci,
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz,
c. copiile documentelor care să ateste nivelul şi specialitatea studiilor,
d. copiile documentelor care atestă efectuarea unor specializări,
e. copiile documentelor care atestă efectuarea unor programe de pregătire-perfecţionare,
f. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste experienţa profesională,
g. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă imcompatibil cu funcţia pentru care candidează
h. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
i. curriculum vitae
j. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Actele prevăzute la lit. b, c şi d vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea”.
Desigur, legiutorul a prevăzut un număr minim de zile de la data anunţării concursului, până la data limită de depunere a dosarelor.
Cu siguranţă că numărul de zile este mai mare de cinci, din care două sunt nelucrătoare, iar una (vineri) este sărită din program, căci cum să depui dosar de candidat vinerea la ora 15.00?
Căci aşa scrie în anunţul semnat de primar: „Dosarele de concurs se vor depune în perioada 06.01.2017 – 10.01.2017, ora 15.00 la sediul UAT Municipiul Tecuci.”
Deci ora 15.00, nu începând cu ora 15.00 şi până la ora „h”, ci, pur şi simplu, fix la ora aia şi atât.
Oricum, candidatul lor a fost declarat admis în persoana lui Iulian Mircea, căci selecţia dosarelor, cităm iar din anomalia de anunţ, a fost făcută „în perioada 11.02.2017, ora 12.00. Mă, voi sunteţi sănătoşi de la gât în sus?! Păi şi care draku este perioada „între 11.01.2017, ora 12.00”? Clipa?
Dar dacă mizeria de anunţ a fost redactată de mâna, cităm „persoanei de contact – d-na Vârlan Mihaela – consilier superior in cadrul Comp. Gestiunea Resurselor Umane şi a Funcţiilor Publice”, se mai limpezesc apele de astfel de uscături superioare şi city manageriale!

Ce a mâncat în 11 zile admisul lor

Păi trebuia să înghită pe nemestecate Constituţia României, cinci legi şi o OUG!
Cei care au propus o astfel de bibliografie pentru concurs habar nu au cam cât de vastă, amplă şi stufoasă este, de pildă, Legea 31/1990, a societăţilor comerciale.
Ca să nu mai vorbim de Legea administraţiei publice locale, ori de Legea 51/2006, cităm, „privind serviciilor comunitare de utilităţi publice”. Cum adică, mă, „privind serviciilor”? Măi alde puţă de arici, păi Tecuciul a dat capete luminate, nu vă e ruşine de părinţii şi învăţătorii voştri, că văd că Dumnezeu nu aveţi de când v-aţi aciuat golăneşte în pesedeul pe care îl faceţi de râs?! Şi ca să nu avem vorbe, o să dăm în citat şi această… bibliografie:
„Bibliografie concurs administrator public
1. Constituţia României,
2. Legea 51-2006 privind serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare,
3. Legea nr. 31-1990 Legea societăţilor republicată
4. Legea 554-2004 – Legea Contenciosului administrativ cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea 544-2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare
6. OUG 189-2008 privind managemenentul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi aşezămintelor cultuarele de drept public
7. Legea 215-2001 Legea administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare.”

(R.I.) 23 - martie - 2018

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Primarul şi cei 15

Aceşti izmenari stau toată ziua cu stufu-n gură şi calcă ...

HARTA COLINDELOR ROM

HARTA COLINDELOR ROMANESTI  

Andrea Chiş candide

Judecătoarea Andrea Chiş, plecată în CSM de la Curtea de ...

Gabriela Baltag, can

• „Mi-aş dori să redau CSM transparenţa de odată. Trebuie ...

Informare contribuab

INFO-Solicitarea certificatelor de rezidenta din SPV de catre PF