logoImpact EST nr. 899 - 25.01.2022

În vederea creşterii rolului de prevenţie al organului fiscal, având în vedere importanţa întocmirii corecte şi în termenul legal a tuturor documentelor cu caracter fiscal, vă informăm cu privire la faptul că posibilele neconcordanţe între datele declarate de dv. în declaraţiile fiscale şi raportările financiare periodice pot semnala un risc fiscal care ar încadra compania dumneavoastră în categoria contribuabililor care pot face obiectul unei inspecţii fiscale.
Astfel, vă supunem atenţiei unele corelaţii, pe care trebuie să le aveţi în vedere la efectuarea verificărilor privind corectitudinea, concordanţa şi coerenţa datelor raportate/declarate :
> Valoarea livrărilor şi a achiziţiilor de bunuri şi servicii, respectiv TVA aferentă, realizate în perioada de raportare, evidenţiată în formularul „300”, în corelaţie cu suma declarată în formularul „394” (se vor avea in vedere particularităţile de declarare specifice persoanelor impozabile care aplică TVA la încasare);
> Valoarea livrărilor/achiziţiilor intracomunitare de bunuri şi servicii, realizate în perioada de raportare, evidenţiate în formularul „300” în corelaţie cu suma declarată în formularul „390”;
> Sumele reprezentând impozitul pe profit, impozit pe venitul microintreprinderilor, impozit specific, declarate prin formularele „100”/„101”, după caz, în corelaţie cu valoarea evidenţiată în situaţiile financiare ;
> Verificarea impozitului pe veniturile persoanelor nerezidente, declarat prin formularul „100” si depunerea în termenul legal a formularului „017” Declaraţie de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, iniţiale/adiţionale (conexe), respectiv depunerea formularului „207” Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi.
> Se va avea în vedere înregistrarea subvenţiilor în conturile corespunzătoare de venituri, cu reflectarea în situaţiile financiare periodice/declaraţii fiscale^a acestora (exemplu: şomajul tehnic sau alte subvenţii acordate conform legislaţiei specifice).
Scopul verificării corelaţiilor este de a identifica şi soluţiona rapid abaterile, pentru rezolvarea punctuală a problemelor atunci când acestea apar şi de a evita, astfel, ca eventuale erori să conducă la acumularea unor obligaţii de plată, cu dobânzi şi penalităţi de întârziere.

(R.I.) 2 - octombrie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Patronul: prima viol

În data de 23. 12. 2021, în jurul orei 12,10, ...

Ucraina şi România

Despre acest subiect am început să scriu mai aplicat încă ...

La un pas de război

Criza ucraineană continuă să se adâncească. Rusia a depăşit probabil ...

Dan Dobrea şi-a cun

Frumoasa şi distinsa co-fondatoare a restaurantului THE LIVINGROOM din Galaţi, ...