logoImpact EST nr. 899 - 25.01.2022

Primăria Municipiului Galați informează că, până la 31 decembrie 2021, în imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea sistemelor de măsurare pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit, potrivit art. VI din Legea nr. 196/2021.

În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit.

La nivelul municipiului Galați, trebuie să aibă încheiat un contract cu o persoană juridică autorizată pentru montarea și/sau exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor următoarele asociațiile de proprietari care sunt încă racordate la sistemul centralizat, fiind arondate centralelor de cartier: 246, 810, Dima & fiii S.A.1, 147, 155, 824 Ancora, 198, 218, 224, 299, 231, 200, 830, 214, 213, 603, 463, 868, 400, 469, 403 BIS, 402, 406, 440, 475, 479, 477, 478, 480, 553, CC INSOL SPRL – Filiala Galați, CONFORT S.A. – în insolvență, 859, 805, 618, 811, 813, 816, 843, 879, 887, 890, 891, 612, 627, 628, 629, 889, 612, TELECONSTRUCTIA S.A., 807, 877. Aceste asociații sunt menționate în anexa 2 la H.C.L. nr. 319/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziție și montaj instalații de producere a energiei termice în municipiul Galați, cu completările și modificările ulterioare.

Subliniem că montarea, întreținerea și exploatarea repartitoarelor de costuri se efectuează numai de către persoane juridice autorizate care desfășoară activități de montare și/sau exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, în baza Regulamentului aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 53/2017.

Lista actualizată a persoanelor juridice care montează și/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominiu este publicată pe pagina de internet a ANRE și poate fi consultată aici:

https://www.anre.ro/ro/energie-termica/informatii-de-interes-public1580309881/listei-operatorilor-economici-care-desfasoara-activitati-de-montare-si-exploatare-a-sistemelor-de-repartizare-a-costurilor-pentru-incalzire-si-apa-calda-de-consum-actualizata

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei municipiului Galați, la telefon 0236307789.

Menționăm că, potrivit legii, nerespectarea termenului-limită privind montarea repartitoarelor de costuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galaţi 2 - septembrie - 2021

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Patronul: prima viol

În data de 23. 12. 2021, în jurul orei 12,10, ...

Ucraina şi România

Despre acest subiect am început să scriu mai aplicat încă ...

La un pas de război

Criza ucraineană continuă să se adâncească. Rusia a depăşit probabil ...

Dan Dobrea şi-a cun

Frumoasa şi distinsa co-fondatoare a restaurantului THE LIVINGROOM din Galaţi, ...