http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXII – 2022, nr. 922 - 02.10.2022

Organizare
– Centrul Naţional de Combatere a Bolilor, coordonat de primul ministru
– Unitatea Centrală de Decizii (Coordonată de MAI).
– Unitatea operaţională centrală (Coordonată de preşedintele ANSVSA)
– Unitatea Centrală de sprijin (experţi din ministere)
– Centrul Local de Combatere a Bolilor
– Unitatea operaţională locală (Coordonată de directorul DSV)
– Unitatea Locală de Sprijin (Coordonată de primar), la fiecare UAT.
– Măsuri pentru prevenirea răspândirii P.P.A.
– Monitorizarea şi combaterea P.P.A.

Combaterea pestei porcine africane
Organizare Locală
– Centrul Local de Combatere a Bolilor; se constituie prin Ordinul Prefectului. Funcţionează în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
– Unitatea Locală de Decizii (Coordonată de Prefect).
– Unitatea Operaţională (Coordonată de Directorul DSV).
– Unitatea Locală de Sprijin (Coordonată de Primar), la fiecare UAT.

Combaterea PPA (Organizare Locală)
– Unitatea Locală de Decizii (Coordonată de Prefect în calitate de preşedinte şi de directorul DSV în calitate de vicepreşedinte). Este structura cu rol de decizie, coordonare şi control a Centrului Local de Combatere a Bolilor. De asemenea, este structura alcătuită din membrii Comitetului Judeţean pentru situaţii de urgenţă.

Atribuţii
– Definirea şi stabilirea strategiei de control şi de combatere a bolilor la nivelul judeţului;
– Coordonarea activităţilor de colaborare dintre autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă în judeţ;
– Analizează periodic situaţia sanitară veterinară de pe teritoriul judeţului şi stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
– Emiterea deciziilor şi instrucţiunilor în condiţiile legii;
– Analizarea informaţiilor primite din teritoriu şi transmise prin intermediul Unităţii operaţionale locale.
– Se întruneşte în şedinţă extraordinară în cazul notificării scrise de suspiciune de boală, transmisă de către directorul executiv al Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Combaterea PPA (Organizare locală)
– Unitatea Operaţională Locală (coordonată de directorul DSV)
– Departamentul organizare, buget, aprovizionare cu resurse umane şi materiale, (coordonat de dir. exec. adjunct economic DSV.)
– Departamentul epidemiologic (coordonat de şeful unităţii epidemiologice teritoriale DSV).
– Departamentul monitorizare, evaluare şi planificare (coordonat de şef comp. relaţii publice DSV)
– Centrul de intervenţii intern (coordonat de medicul veterinar oficial din Serviciul de Sănătate Animală): Control (1-3 inspectori), Examinare efectivă (2 medici), dezinfecţie (8-10 pers.). Ucidere (5-6 pers. şi minim un medic veterinar).

Atribuţii
– Solicită activarea Centrului Local de combatere a bolilor în cazul apariţiei unei epizootii;
– Centralizează şi evaluează informaţiile primite din teritoriu şi transmite către Unitatea locală de decizie;
– Notifică în plan local despre existenţa bolii, precum şi a judeţelor limitrofe;
– Emite decizii şi instrucţiuni, în exercitarea atribuţiilor de conducerea unităţii operaţionale locale;
– Transmite către Unităţile locale de sprijin deciziile şi instrucţiunile emise potrivit legii şi urmăreşte implementarea lor;
– Verifică corectitudinea aplicării măsurilor de control şi combatere a bolilor de către Unitatea locală de sprijin;
– Colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice competente la nivelul teritorial cu privire la planificarea măsurilor de control şi combatere a bolii;
– Asigură sprijinul tehnic de specialitate sanitar-veterinar necesar pentru intervenţiile în focarele de boală, precum şi la punctele de frontieră şi dispune măsurile necesare conform competenţelor.

Combaterea PPA (Organizare locală)
Unitatea Locală de Sprijin (coordonată de primar)

Atribuţii
– Coordonarea efectivă şi eficientă cu celelalte structuri competente ale Centrului local de combatere a bolilor;
– Aplicarea planului general de măsuri pentru prevenirea şi combaterea epizootiilor la nivelul localităţii;
– Informarea Unităţii operaţionale locale privind apariţia unei epizootii care prezintă pericol deosebit pentru sănătatea publică;
– Executarea dispoziţiilor şi instrucţiunilor emise de Unitatea operaţională locală;
Această unitate locală de sprijin este formată din: primar, viceprimar, secretar, reprezentantul direcţiei pentru agricultură, reprezentantul autorităţii de sănătate publică (spitale/medici de familie), reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelor, medicul veterinar concesionar, medicul veterinar oficial zonal.

Măsuri în cazul de suspiciune de PPA
ANSVSA se asigură că sunt instituite măsuri de investigare pentru confirmarea ori infirmarea prezenţei bolii.
– Atunci când ANSVSA consideră că prezenţa pestei porcine africane într-o exploataţie nu se poate infirma, exploataţia trebuie imediat plasată sub supraveghere oficială şi dispune următoarele măsuri:
– efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din exploataţie;
– menţinerea în adăposturi a tuturor porcilor din exploataţie şi interdicţia mişcării;
– interdicţia intrării porcilor în exploataţie sau ieşirea lor din aceasta;
– interzicerea ieşirii din exploataţie a cărnii, a produselor din carne de porc, a materialului seminal, a ovulelor sau a embrionilor de porci, a furajelor, ustensilelor şi a altor obiecte şi deşeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană;
– respectarea cu stricteţe a regulilor de filtru sanitar pentru circulaţia personalului;
– utilizarea unor mijloace corespunzătoare de dezinfecţie la intrările şi ieşirile clădirilor ce adăpostesc porcii şi ale exploataţiei.
ATENŢIE
Porcul se ucide doar sub supravegherea medicului veterinar.
(Aprecieri personale: Şi a proprietarului căruia îi plâng ochii, inima, buzunarul, familia)

Ioan Dan PINTILIE 7 - februarie - 2020

One Response so far.

  1. Andrei spune:

    În presă a apărut că s-a descoperit de către specialişti americani de la Societatea Americană de Microbiologie un vaccin 100% eficient. Oare am rezolvat-o cu pesta porcină africană? Sper să fie aşa pentru crescătorii de animale şi pentru noi toţi.

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

We will never forget

Am urmărit funeraliile Reginei de la început, până la sfârşit, ...

Gorbaciov

Democraţia îşi are virusările ei. Este, printre altele, dreptul păduchilor ...

Avocatul spune şi c

“- Notificăm în scris furnizorul de energie şi contestăm întinderea ...