logoImpact EST nr. 887 - 25.09.2021

Ideea workshop-ului cu tema titulaturii de mai sus a plecat de la faptul că, la nivelul zonei agricole Brăila (nu-i vorbă că şi în judeţul Galaţi lucrurile au stat la fel), din toamna anului 2018, lipsa precipitaţiilor a întârziat efectuarea lucrărilor de pregătire a solului, a împiedicat răsărirea la timp a culturilor, iar semănăturile au ieşit neuniforme. De exemplu o serie de parcele însămânţate cu rapiţă au fost reînsămânţate, iar sămânţa de orz şi grâu semănată la timp a stat multă vreme în pământ ca-n sac. Iarna a fost capricioasă, a nins, zăpada s-a topit, a plouat, umezeala a îngheţat, s-a format pojghiţa de gheaţă etc., aspecte care au amplificat caracterul nefavorabil al condiţiilor de vegetaţie a plantelor. Consecinţa acestor stări de lucruri se traduce la ora actuală printr-o înfrăţire foarte slabă a culturilor de păioase, o densitate mică a acestora şi perspectivele unor recolte diminuate.
În acest context, tehnologia de lucru a trebuit să fie adaptată, iar acolo unde a fost posibil s-a acţionat prin:
– amânarea momentului de semănat,
– creşterea normei de sămânţă la ha şi creşterea adâncimii la semănat,
– aplicarea unei irigaţii de răsărire,
– realizarea unei fertilizări în primăvară cu norma mărită, mai ales de azot, aplicarea irigaţiei în vegetaţie.

Workshop-ul, ca scop important

Workshop-ul a avut ca scop atenţionarea agricultorilor privind necesitatea existenţei la nivelul fermelor a unui program de acţiune propriu care să vizeze modernizarea şi extinderea sistemelor de irigaţie şi dotarea tehnică cu sisteme de mecanizare şi de lucru specifice tehnologicei conservative, utilaje care să prezinte productivitate sporită şi posibilitatea efectuării unui număr mai mare de lucrări la o trecere.
De asemenea, când nu ştii ce precipitaţii vor cădea, s-a evidenţiat faptul că, existenţa unei cantităţi mărite de resturi vegetale tocate pe sol, practicarea lucrărilor de bază ale solului fără întoarcerea brazdei în scopul conservării apei în pământ şi folosirea semănăturilor cu brazdă disc sunt aspecte tehnologice care trebuie dezvoltate şi perfecţionate. În acelaşi timp, utilizarea tăvălugului (tip Gutter) la culturile de păioase poate contribui la evitarea îngheţului şi la creşterea productivităţii culturii.
Având în vedere unele aspecte petrecute nu cu mulţi ani în urmă, la comentariile de mai sus, s-a subliniat şi necesitatea alegerii şi folosirii soiurilor de cereale păioase zonate, mai rezistente şi mai adaptate condiţiilor pedoclimatice de la noi, cât şi necesitatea tratării corespunzătoare a seminţei. A mai fost subliniat faptul ca, în condiţiile de nerealizare a unor producţii mulţumitoare, existenţa unor spaţii de depozitare proprii sunt benefice pentru păstrarea în vederea valorificării în condiţii mai bune a recoltei, motiv pentru care şi aceste acţiuni au fost încurajate.

Programul Workshop-ului a parcurs în derularea sa următoarele etape:

1: 0 etapă de expuneri de referate în sala în care au fost prezentate următoarele materiale:
– referatul intitulat „Aprecieri” privind importanţa şi necesitatea culturilor de cereale păioase pentru zonele Brăila şi Galaţi, lucrare în care a fost prezentată ponderea culturilor păioase în agricultură şi o serie de argumente privind dezvoltarea acestui domeniu – material întocmit de dr. ing. Bularda Marcel.
– Referatul „Caracteristici de calitate la unele soiuri de grâu testate în condiţiile de la Fundulea”, o lucrare deosebită în care s-au prezentat rezultatele unor analize de calitate a unor soiuri româneşti şi străine – lucrare întocmită de dr. ing. Cristina Mihaela Marinciu, dr. ing. Gabriela Ştefan, dr. ing. Gheorghe Ittu, dr. ing. Nicolae S. Săulescu, cercetători la INCDA Fundulea.
– Referatul „Condiţiile meteorologice ale anului agricol 2018-2019 în contextul modificărilor climatice actuale”, material în care se fac o serie de estimări ale evoluţiei temperaturilor, precipitaţiilor şi a evapotranspiraţiei totale în această zonă.
Continuare în numărul următor.

Ioan Dan PINTILIE 5 - iulie - 2019

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

16 universităţi di

În total, România este prezentă cu 16 universităţi în topul ...

Întreruperile de en

Ca urmare a sesizărilor venite din partea cetăţenilor, dar şi ...

Incidenţa judeţul

INCIDENTA JUDETUL GALATI 23.09.2021

COMENTARIU Marius Op

PNL-ul i-a deziluzionat, rînd pe rînd, pe mulţi. Personal, mi-am ...