logoImpact EST nr. 891 - 28.10.2021

Programul de lucru al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este de luni până joi între orele 08.30-17.00 şi vineri între orele 8.30-14.30.

Accesul la informaţii de interes public

În conformitate cu prevederile art. 2 alin (1) al OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru mdificarea unor acte normative, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale care solicită copia în format fizic pe hârtie după actul de identitate drept condiţie pentru furnizarea unui serviciu public sunt obligate să accepte copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail, asigurând condiţiile prevăzute de reglementările legale privind protecţia datelor cu caracter personal. În acest sens a fost creată la nivelul MADR adresa de e-mail cartedeidentitate@madr.ro.

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi normele metodologice de aplicare

Accesul liber şi neîngrădit al persoanleor la informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintr personae şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Rapoarte de activitate MADR

Ordinul nr. 30 din 18 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificaraa art. 6 alin (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor.

Codul de etică al MADR. Ghidul de identitate

Cancelaria Primului Ministru a implementat cu sprijinul Băncii Mondiale proiectul Dezvoltarea capacităţii ministerelor de a elabora analize economice şi financiare în vederea sprijinirii procesului de formulare a politicilor publice relevante pentru promovarea şi implementarea instrumentelor structurale, finalizat cu raportul referitor la analiza intergităţii alimentelor în România.
Una dintre componentele principale ale proiectului a vizat realizarea unei analize de impact, care să vină în sprijinul fundamentării unor politici sau proiecte de acte normative ce urmează să fie promovate de MADR.

Proiectul Pilot EIR – Analiză

• Ordin nr. 78 din 12.03.2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 91.14.04.2010, privind aprobarea Regulemantului de organizare a sistemului de elaborare şi avizare a actelor normative din cadrul MADR.
• Ordin privind constituire Comisiei pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2016-2020.
• Declaraţie de Aderare a valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismelede monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie.
• Ordin nr. 1179/R/2018 privind modificarea punctului 8 din Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 912/R/2017, privind consituirea Comisiei paritare din cadrul MADR.

Ioan Dan Pintilie 9 - aprilie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Zece la sută din Ar

Cu indemnizaţiile lor speciale, halesc bugetul Armatei cu polonicul. De ...

CONSILIUL LOCAL GALA

                În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. ...

Nou centru medical d

Primăria municipiului Galați informează că va amenaja un nou centru ...

Viorica Sandu: PSD e

Deputatul PSD Viorica Sandu susține că Partidul Social Democrat are ...

Cadrele didactice au

Fundația Vodafone România și Fundația Didactica lansează platforma www.scoalaprofesorilor.ro, o ...