logoImpact EST nr. 886 - 18.09.2021

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, salută crescătorii de albine şi procesatorii de produse apicole din România şi mulţumeşte celor 4.355 de beneficiari ai Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, care au solicitat şi primit fonduri europene nerambursabile pentru proiecte în domeniul agricol.
Ziua Mondială a Albinelor înseamnă recunoaşterea importanţei albinei şi a nevoii de a proteja această specie atât de importantă pentru ceea ce înseamnă viaţa pe Terra.
Prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a finanţat 4.355 de proiecte de investiţii în sectorul apicol, cu o valoare de 85 milioane de euro. Beneficiarii investiţiilor apicole au accesat fonduri europene nerambursabile prin submăsurile 4.1 Investiţii şi exploataţii agricole, 4.2 Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole, 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri şi 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici.
Cele mai multe proiecte pentru apicultură au fost finanţate prin intermediul submăsurii 6.3. Astfel, prin această submăsură s-au finanţat 3.728 de proiecte cu o valoare publică contractată de 55,8 milioane euro.
Proiectele dedicate apiculturii finanţate prin submăsura 6.1 sunt în număr de 616, cu o valoare publică contractată de 24,7 milioane euro.
Prin submăsura 4.1 au fost finanţate 4 proiecte pe apicultură, cu o valoare publică contractată de peste 1 milion euro. Tipurile de investiţii vizează înfiinţarea/modernizarea stupinelor prin achiziţie echipamente apicole şi amenajare spaţii pentru procesare/condiţionare produse apicole.
Prin submăsura 4.2 beneficiarii au primit finanţare pentru 4 proiecte de investiţii în domeniul apicol cu o valoare publică contractată de peste 1 milion de euro. Tipurile de investiţii vizează înfiinţarea/modernizarea unităţilor de procesare, ambalare şi comercializare produse apicole.
Totodată, prin submăsura 9.1 „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul apicol” a fost finanţat un proiect privind promovarea şi comercializarea în comun a producţiei de miere şi produse apicole realizate de membrii unui grup de producători. Valoarea publică contractată a acestui proiect este de 107.200 euro, iar din grup fac parte nouă exploataţii agricole.
Mai mult, submăsura 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol” a finanţat 8 proiecte care vizează cooperarea actorilor locali în vederea susţinerii lanţurilor scurte de aprovizionare cu produse apicole. Cele opt proiecte au primit finanţare pentru 42 membri, din care 23 sunt fermieri, (exploataţii care participă în proiectele de cooperare).
Valoarea publică contractuală a acestor proiecte este de 716.006 euro.
POPICA Crinela Alina – întreprindere individuală din Codlea jud. Braşov este unul dintre cei 4.355 de beneficiari ai PNDR pentru sectorul apicol, care a beneficiat de finanţarea nerambursabilă de 207 mii de euro pentru proiectul „Modernizarea stupină şi amenajare spaţiu pentru procesare/condiţionare produse apicole” finanţat prin submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”. Proiectul a fost contractat în noiembrie 2017 şi are o valoare de 308.000 euro. Proiectul vizează modernizarea stupinei, la data depunerii cererii de finanţare, solicitantul deţinând 235 de familii de albine pe o suprafaţă de 3.000 mp. Din mierea obţinută în primii 5 ani, aproximativ 70% va fi ambalată în borcane, iar 30% la plicuri, fiind comercializată la seturi de 100 buc.

Ioan Dan PINTILIE 4 - iunie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Aceşti habarnişti

Indivizii aceştia, care, cică, sunt ai noştri şi care hotărăsc,în ...

Gala premiilor PIMM

Mereu reuşeşte Marian Filimon, acum pentru a 20-a oară, să ...

Cică se vrea veceu

Aflăm că în laboratoarele Primăriei Galaţi s-a pus la copt ...