logoImpact EST nr. 891 - 28.10.2021

a. În cazul arendaşilor persoane fizice să facă dovada domiciliului situat pe raza unităţii administrativ teritoriale unde este amplasat terenul ce face obiectul oferte de vânzare, stabilit pe o perioadă de 3 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole aflate în extravilan;
b. În cazul arendaşilor persoane juridice, asociaţii, să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul naţional stabilit pe o perioadă de 3 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
c. În cazul arendaşilor persoane juridice, cu acţionariat altă persoană juridică, asociaţii acesteia să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul naţional pe o perioadă de 3 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole.
În cazul exercitării dreptului de preempţiune de către tinerii fermieri, prioritate la cumpărarea terenului o are tânărul fermier care desfăşoară activităţi de zootehnie. În sensul legii, tânăr fermier reprezintă tânărul cu vârsta de până la 40 de ani care intenţionează să desfăşoare sau desfăşoară activităţi agricole.
În cazul exercitării dreptului de preemţiune de către proprietarii terenurilor agricole vecine, prioritate la cumpărarea terenurilor se stabileşte astfel:
a. proprietarul de teren agricol vecin care are hotarul comun cu latura mare a terenului ce face obiectul ofertei de vânzare;
b. în cazul în care terenul ce face obiectul ofertei de vânzare are două laturi cu toate laturile egale, prioritatea la cumpărarea acestui teren are proprietarul de teren agricol vecin tânărul fermier;
c. proprietarii de teren agricol vecini care au hotarul comun cu terenul care face obiectul ofertei de vânzare în ordinea descrescătoare a lungimii hotarului comun în cauză;
d. în cazul în care latura mare sau una dintre laturile egale ale terenului care face obiectul ofertei de vânzare are hotarul comun cu un teren situat pe raza altei unităţi administrativ teritoriale, prioritate la cumpărarea terenului are proprietarul de teren agricol vecin cu domiciliul (reşedinţa în raza unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul).
Prin excepţie, înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situri arheologice clasate se face potrivit legii 422/2001 cu modificările şi completările ulterioare.
Solicitarea şi utilizarea de carte funciară sau în condiţiile legii, a certificatului de sarcini la încheierea contractelor translative de proprietate privind bunurile imobile şi alte drepturi reale fac pe deplin dovada bunei credinţe atât a părţilor din contract, cât şi pentru profesionistul instrumentator, cu privire la calitatea de proprietar a vânzătorului asupra imobilului supus vânzării conform descrierii din cartea funciară.
În cazul în care titularii dreptului de preemţiune nu-şi manifestă intenţia de a cumpăra terenul, vânzarea terenurilor se poate face către persoanele fizice care au domiciliul (reşedinţa în raza unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul), stabilit pe o perioadă de cel puţin 3 ani, anterior ofertei de vânzare.
Continuare în numărul următor.

Ioan Dan PINTILIE 11 - octombrie - 2019

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Zece la sută din Ar

Cu indemnizaţiile lor speciale, halesc bugetul Armatei cu polonicul. De ...

CONSILIUL LOCAL GALA

                În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. ...

Nou centru medical d

Primăria municipiului Galați informează că va amenaja un nou centru ...

Viorica Sandu: PSD e

Deputatul PSD Viorica Sandu susține că Partidul Social Democrat are ...

Cadrele didactice au

Fundația Vodafone România și Fundația Didactica lansează platforma www.scoalaprofesorilor.ro, o ...