logoImpact EST nr. 880 - 01.08.2021

Informare cu privire la desfăşurarea campaniei agricole de vară-toamnă în anul agricol curent.
Analiză comparativă cu anul agricol precedent.

1. Informare cu privire la finalizarea lucrărilor în compania agricolă de vară, şi analiza comparativă cu anul agricol precedent.
2. Pregătirea companiei agricole de toamnă.
3. Rezultatul evaluării pagubelor cauzate de fenomenele meteo periculoase pe anul agricol în curs.
4. Acţiuni realizate, măsuri dispuse, propuneri.

Informaţii privind finalizarea lucrărilor în campania agricolă de vară

În judeţul Galaţi s-au realizat producţii constant bune care reprezintă eforturile depuse de fermieri în condiţiile pedoclimatice severe.
Perioada august 2018 – aprilie 2019, a fost marcată de evoluţia negativă a factorilor termici şi în principal de temperaturi ridicate, lipsa precipitaţiilor, fenomene care au determinat modificări în tehnologia de cultură din fermă, în special în zona colinară şi continuând cu celelalte zone ale judeţului.

Suprafaţa totală agricolă a judeţului este de 351.287 ha, din care:
– arabil – 289.074 ha
– patrimoniu viticol – 19.536 ha d.c. 15.785 vii pe rod
– patrimoniu pomicol – 1716 ha d.c. 521 livezi pe rod
– arbuşti fructiferi – 47 ha
– pajişti naturale – 40.275 ha
– fâneţe – 639 ha

Concomitent cu recoltarea culturilor înfiinţate în toamna anului 2018 s-a eliberat terenul de resturi vegetale pe o suprafaţă de 82.910 hectare şi s-au efectuat arăturile de vară pentru însămânţările din toamna acestui an, pe o suprafaţă de aproximativ de 39.460 ha.

Pregătirea campaniei agricole de toamnă

Referitor la pregătirea campaniei agricole de toamnă, menţionăm faptul că în lipsa precipitaţiilor din luna iulie a determinat efectuarea cu o oarecare întârziere a arăturilor pe suprafeţele recoltate.
Producătorii agricoli din judeţ, au procedat la repararea tractoarelor şi a maşinilor agricole în perioada iulie-august 2019 în vederea derulării campaniei de însămânţări în condiţii corespunzătoare, şi au achiziţionat inputurile necesare.
În ceea ce priveşte structura culturilor propuse pentru a fi însămânţate în toamna anului 2019, la însămânţarea culturii rapiţă vor fi anumite probleme condiţionate de factorii meteorologici ce vor duce la diminuarea suprafeţei însămânţate.

Rezultatul evaluării pagubelor cauzate de fenomenele meteo periculoase pe anul agricol în curs.

În urma condiţiilor meteorologice nefavorabile din perioada august 2018 – prezent şi anume: – secetă pedologică, grindină, îngheţ târziu de primăvară, inundaţii, ploi abundente s-au înregistrat pagube la culturile agricole suficient de importante.

Acţiuni realizate, măsuri dispuse, propuneri

Pentru asigurarea rentabilităţii agriculturii în condiţiile schimbărilor climatice actuale, DAJ Galaţi a efectuat următoarele acţiuni:
– Consilierea fermierilor care exploatează terenuri în zone aride pentru utilizarea de tehnologii specifice zonelor secetoase prin folosirea de utilaje performante cu consum redus în vederea reducerii trecerilor pe aceeaşi suprafaţă şi folosirea hibrizilor şi soiurilor rezistente la secetă şi la agenţii dăunători.
– Întâlniri permanente de lucru pe diferite probleme tehnice, bune, practice, agricole şi de mediu, în vederea obţinerii unor producţii superioare din punct de vedere cantitativ şi mai ales, calitativ.
– Implementarea la nivel judeţean a măsurilor de protecţie, ameliorare şi folosire raţională a solurilor, în scopul sporirii producţiei vegetale.

Implementarea Programului de Acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole.
Consilierea fermierilor prin diseminarea informaţiilor necesare pentru organizarea şi eficientizarea formelor asociative pe filieră de produs.
Toate aceste acţiuni s-au făcut în vederea creşterii rolului de comunicator al Direcţiei pentru agricultură între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi agricultori în vederea aplicării politicilor agricole ce decurg din programul de Guvernare – 2014 – 2020.
Expunere făcută de domnul director executiv VALENTIN HUCIU.

(R.I.) 6 - septembrie - 2019

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Util pentru contribu

INFO - formulare facilitati fiscale

Viorica Sandu, deput

PSD respinge vaccinarea obligatorie a medicilor și a profesorilor! Statul ...

Diminuarea risipei a

Material de opinie de Camelia Malahov, Director Taxe Directe, Deloitte ...

Directorul Magearu s

Jupân Pucheanu se încăpăţânează să termine în ultimul său mandat ...