logoImpact EST nr. 900 - 28.01.2022

În contextul procesului de consultare pentru pregătirea perioadei de promovare 2021-2027, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (AM-PNDR) a desfăşurat, din luna iulie până în prezent, o serie de consultări online cu entităţile publice şi private implicate în elaborarea Planului Naţional Strategic (PNS).

Astfel au avut loc 17 evenimente online cu participarea a 150 de persoane, reprezentând aproximativ 60 de entităţi publice şi private, care au vizat consultări pe teme precum plăţi directe, sprijin cuplat, măsuri de investiţii Pilon 2, industrie şi securitate alimentară Pilon 2 măsuri de plată, medii şi silvicultură, economie rurală şi infrastructură, cercetare şi inovare. Rolul reuniunilor tehnice consultative consta în asigurarea transparenţei şi aducerea la cunoştinţă partenerilor implicaţi a prevederilor Regulamentelor UE pentru perioada 2021-2027 şi oferirea posibilităţii de a contribui la elaborarea PNS, conform necesităţilor şi prin prisma cunoştinţelor de specialitate. Reuniunile au demonstrat cât de importantă este colaborarea şi implicarea tuturor factorilor pentru a elabora un Plan Naţional Strategic cât mai bun pentru perioada 2021-2027.
Partenerii economico-sociali şi de mediu au fost reprezentaţi corespunzător de cadrul grupurilor de lucru, în fiecare dintre etapele programării, respectiv Analiza SWOT, analiza şi identificarea nevoilor, definirea/selectarea priorităţilor şi a obiectivelor specifice, urmând a se desfăşura consultări şi pentru celelalte etape ale elaborării PNS.
Vă reamintim că în luna noiembrie a.c., versiunea III a analizei SWOT, precum şi versiunea II a Analizei Nevoilor au fost transmise spre aprobarea Comisiei Europene. Pentru a fi la curent cu stadiul elaborării viitoarele documente programatice, avem rugămintea să urmăriţi informaţiile publice cu regularitate pe site-ul www.madr.ro în secţiunea Planul Naţional Strategic PAC post 2020.
PRODUCĂTORII AGRO-ALIMENTARI SUNT ÎNGRIJORAŢI DE EFECTELE PROFUND NEGATIVE pe care le va avea actul delegat privind Taxomania şi Finanţarea Durabilă.
Până pe 18 decembrie 2020 se va aştepta puncte de vedere din partea autorităţilor şi organizaţiilor profesionale în legătură cu actul delegat de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al consiliului pentru stabilirea criteriilor tehnice de screening, pentru determinarea condiţiilor prin care o activitate economică se califică drept o contribuţie substanţială la clima, reducerea schimbărilor climatice, sau adaptarea la schimbările climatice, şi pentru a determina dacă această activitate economică nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu.
Producătorii din sectorul agroalimentar şi cooperativele trebuie să se poată baza pe sprijin pentru a continua să investească în metode de producţie mai durabile, în tehnologii şi afaceri mai inteligente, prin măsuri de adaptare – Garantarea accesului la resurse financiare este cheia, inclusiv la cele alocate în vederea recuperării în urma pandemiei COVID-19. Este important ca în acest proces să se realizeze un bilanţ şi să se aibă în vedere legislaţia deja existentă, precum şi munca agricultorilor, a proprietarilor de păduri şi a cooperativelor, în ameliorarea durabilităţii în agricultură şi silvicultură. Acest act ia o poziţie puternică şi disproporţională faţă de sectoarele agricol şi forestier, care, cu siguranţă, nu sunt beneficiarul principal al produselor financiare pe care se concentrează Regulamentul 2020/852. Nu suntem de acord nici cu lipsa de responsabilitate din grupul de experţi tehnici şi de platforma nou creată. Privitor la activităţile economice bioenergetice, criteriile tehnice sunt nepractice, nefezabile şi mai presus de orice necesită eforturi disproporţionale.
Prin acest act delegat se creează două sisteme paralele şi constrângeri suplimentare faţă de prevederile Politicii Agricole Comune. Producătorii din sectorul agroalimentar şi cooperativele agricole vor avea costuri mult mai mari pentru finanţare, sau vor avea din ce în ce mai greu acces la finanţare. Reamintim că în România deja avem acces limitat la finanţare şi costuri mai mari decât media europeană. Am comunicat tuturor autorităţilor române implicate riscurile şi repercusiunile pentru sectorul agroalimentar şi pentru România ale aprobării acestui act delegat şi am solicitat retragerea acestuia.
Dacă actul delegat ar fi aprobat în forma prezentată, producătorii din sectorul agroalimentar, silvic, şi nu numai, vor putea accesa finanţări doar dacă se respectă simultan toate criteriile menţionate în anexa actului delegat. Evidenţiem că îngrijorările voastre sunt împărtăşite de toate organizaţiile naţionale membre ale Copa Cogeca împreună cu care am realizat şi transmis un document de poziţie către instituţiile europene cu rol de decizie în acest dosar.
Facem totodată un apel public la toate autorităţile române implicate în procesul de consultare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanţelor Publice, Secretariatul General al Guvernului, Banca Naţională a României, Autoritatea Permanentă a României la UE, să solicite respingerea şi retragerea actului delegat de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 până pe 18.12.2020

ALIANŢA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI COOPERARE 29 - ianuarie - 2021

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Gelu Ţăranu, adic

Gelu Radu a pus un picior ca un stabilopod în ...

Deficit de 18 judec

O fi ea extrem de grea, sau aproape imposibilă admiterea ...

Jupân Pucheanu taxe

De când e primar,don Pucheanu a dublat taxa de habitat ...