http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXII – 2022, nr. 918 - 09.08.2022

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Ce fermieri nu pot lua fonduri în 2021
Există şi situaţii în care un mic fermier nu este eligibil penru a depune proiecte pentru fondurile europene prin submăsura 6.3. Astfel, în primul rând o condiţie este aceea că solicitantul nu poate fi acţionar într-o altă microinteprindere care accesează/a accesat submăsura 6.3.
Totodată, o exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNRR 2014 – 2020 şi Fonduri Euro 2021 – 2022 în sensul că exploataţia nu poate fi transferată între 2 sau mai mulţi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această submăsură.
Categoriile de solicitanţi ai submăsurilor de sprijin forfetar derulate prin PNDR 2014- 2020, restricţionate de la finaţare, sunt, după caz:
– Solicitanţi/beneficiari, după caz, înregistraţi în registrul debitorilor AFIR,
atât pentru programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, care NU achită integral datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere la semnarea deciziilor de finanţare.
– Beneficiarii măsurilor 112 – „Instalarea tinerilor fermieri” sau 412 – 112 din cadrul PNDR 2007 – 2013
– Beneficiarii măsurilor 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” sau 411 – 141 care nu au finalizat Deciziile de finanţare din PNDR 2007-2013. Decizia de finanţare se consideră finalizată după acordarea ultimei tranşe de plată.
– Beneficiari ai PNDR 2014-2020 SM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau ai măsurătorilor omologate din SM 19.2. Dezvoltarea locală LEADER
– Beneficiari ai PNDR 2014-2020 SM 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” sau măsurilor aferente din SM 19.2
– Beneficiarii SM 6.3 nu pot depune proiecte pentru oricare dintre celelalte măsuri care privesc activităţi agricole, până la acordarea celei de-a doua tranşe de sprijin.

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Planul de afaceri, obligatoriu

Fermierii mici care vor fonduri europene trebuie să prezinte cu proiectul şi un Plan de afaceri. Acesta va fi întocmit conform unui model din anexele la Ghidul solicitantului şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
– Prezentarea situaţiei iniţiale a exploataţiei agricole. Ex: datele solicitantului, aria de cuprindere a activităţii, forma juridică a solicitantului, abilităţi profesionale, istoricul inteprinderii agricole, facilităţi de producţie, dotarea exploataţiei
– Prezentarea ţintelor şi obiectivelor de etapă propuse pentru dezvoltarea exploataţiei agricole (de ex: obiectivul general, obiectivele operaţionale, suplimentare-planificarea îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde şi norme europene legate de protecţia muncii şi de mediu, şi normele sanitar-veterinare, în cazul exploataţilor agricole care vizează creşterea de animale.
– Prezentarea detaliată a acţiunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului şi de utilizarea eficientă a resurselor necesare pentru dezvoltarea exploataţiei agricole, formarea sau consilierea (îmbunătăţirea economică propusă a exploataţiei, planul propus pentru formare şi consiliere pentru a îmbunătăţi aptitudinile beneficiarilor şi eficienţa exploataţiei, restructurarea şi diversificarea activităţilor agricole, evaluarea riscurilor de mediu şi planificarea implementării).
Gestionarea eficientă a Planului de afaceri este condiţionată de stabilirea domiciliului beneficiarului în UAT-ul în care exploataţia este înregistrată, precum şi de existenţa locului de muncă în acelaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia.
Sediul social al beneficiarului va fi localizat în acelaşi UAT în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin.
Aceste condiţii trebuie îndeplinite în termen de 6 luni de la data semnării Deciziei de finanţare. În situaţia în care aceste condiţii sunt îndeplinite în afara termenului de 6 luni de la data semnării Deciziei de finanţare, dar până la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată, se vor aplica sancţiuni, proporţional cu ponderea pe care o are obiectivul nerealizat.
În cazul neîndeplinirii angajamentelor privind stabilirea domiciliului, a sediului social şi al locului de muncă până la solicitarea celei de-a doua transă de plată, nu se va acorda sprijinul financiar aferent acestei tranşe şi se va recupera integral sprijinul plătit la prima tranşă. Acţiunile cuprinse în planul de afaceri pentru atingerea obiectivelor vor fi consistente astfel încât să se asigure rezonabilitatea Planului de afaceri propus raportat la exploataţie şi cuantumul sprijinului.

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Cheltuieli eligibile

Sprijinul din fonduri europene trebuie utilizat de fermieri pentru realizarea Planului de afaceri şi activitatea economică desfăşurată. Astfel, cheltuielile propuse în planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziţia de teren sau material biologic, efectuare de studii precum şi cel pentru sectorul pomicol, sau privind potenţialul agricol precum şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. Nu se pot achiziţiona utilaje second-hand din fonduri europene.

DIP - DIP 11 - iunie - 2021

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Controale operative

La momentul de față, Casa de Asigurări de Sănătate Galați ...

România a ratat pri

Comisia Europeană a anunţat în exclusivitate pentru G4Media că prima ...

O plictisitoare oră

Este marţi, 26 iulie, anul de greaţă 2022. Ceasurile arată ...

Rafila, un agramat c

Era luni, 25 iulie, 2022. Pe toate canalelele TV s-a ...