logoImpact EST nr. 893 - 02.12.2021

Până să primească subvenţia UE de 1,8 milioane de euro, Suintest Galaţi a falimentat!

Din anul 2015, de când beneficiarul SC Suintest SRL Galaţi a depus deconturile justificative aferente cererii de ajutor din partea Uniunii Europene pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor în condiţii de conformitate cu normele UE, au trecut, iată, trei ani de zile de procese în instanţă, de adrese către APIA- Central şi Judeţean, către Ministerul Agriculturii, executări silite, confiscarea tuturor autoturismelor instituţiei, apeluri şi recursuri, nervi, bani şi timp irosite zadarnic.
Rezultatul: în loc să primească subvenţia în sumă estimată de 3.517.596 de euro, cum le iese la socoteală celor de la APIA-Centrul Judeţean Galaţi (în instanţă s-a câştigat suma de 13.301.434,45 de lei), firma Suintest a primit în freză un mare FALIMENT.
Căci Suintest SRL este acum în reorganizare judiciară şi are un administrator special în persoana inginerului Marius-Gabriel Prună, care este şi petentul nostru.
De ce se lasă atâta de greu funcţionarii APIA, din orice judeţ ar fi, încât sunt mai nocivi decât pesta porcină africană care, orişicât, are şi ea orgoliul ei, când este vorba despre subvenţii acordate din bani ai UE, puteţi desluşi singuri, mizele şi visurile de parandarăt dându-le insomnii şi draci în fund?!
În Impact-est v-am prezentat şi cazul Complexului de Creşterea Porcilor Tichileşti, judeţul Brăila, al lui Gheorghe Caruz. Din aceleaşi motive şi tot de foarte mulţi ani, al doilea mare crescător de porci din România (şi producător de carne şi preparate din carne) a falimentat până să primească subvenţia de 1,5 milioane de euro. Mai nou i-au fost gazaţi şi 45.000 de porci din cauza virusului pestei porcine africane! Şi ca totul sa devină dezastru desăvârşit, i-a luat foc şi ferma în care înfiinţase o nouă crescătorie de suine, în care au ars peste 4000 de purceluşi…

Dintr-un crescător de 195.000 de porci, Suintest a ajuns un godac!

Avem de-a face cu un caz tras la indigo, semn că funcţionarii APIA sunt de-o mamă şi de-un tată, indiferent cărei structuri judeţene aparţin. Sigur că nu îi suspectăm de rea-credinţă, dar iată că toate strâmbele lor, beţele puse în roate crescătorilor de porci care depun deconturi pentru subvenţii de la UE, sunt anulate răsunător în instanţele de judecată, ei expunându-şi astfel instituţia la executări silite şi la neîncredere în prelungirile guvernului în teritoriu.
De ce Suintest SRL Galaţi a ajuns dintr-un crescător de 195.000 de capete de suine în cele trei exploataţii pe care le deţine, un biet godac răpănos, adică în prag de faliment, vom dezbate aici, apelând la dosarul cu documente al petentului nostru, dar şi la răspunsul APIA-CJ Galaţi, pe care am interpelat-o.
Considerându-se excluşi de la plată pe nedrept, reprezentanţii Suintest fac plângere în instanţă împotriva APIA- S.J. Galaţi la Tribunalul Galaţi. Pentru neîncasarea sprijinului pentru anul III de angajament, până la data de 31.12.2015, motiv la care se referă, în esenţă, plângerea, Tribunalul Galaţi obligă, la 20.07.2016, APIA-CJ Galaţi să emită decizia de plată în baza verificărilor şi controalelor efectuate de către APIA şi ANSVSA Galaţi cu privire la cererea de plată, obiectul cauzei fiind „OBLIGAŢIA DE A FACE”.
APIA-CJ Galaţi declară recurs împotriva sentinţei Tribunalului Galaţi, iar după judecarea cauzei, Curtea de Apel Galaţi decide: „respinge recursul declarat de pârâta APIA – CJ Galaţi, ca nefondat”.
De aici începe un adevărat război, care are şi bâlci şi circ, căci cui să-i pese de tragicul situaţiei. Cum să aduci un crescător de 195.000 de capete de porci la sapă de cauciuc, mă? Căci subvenţia acordată pentru bunăstarea porcinelor de către UE, nu e din saltelele voastre, băi, funcţionari – şpăgari!
Şi pentru a fi pe deplin edificaţi măcar cu faza semi-finală în care se află acum războiul dintre Suintest şi APIA-CJ Galaţi, vom cita aproape integral din adresa nr. 222/13.03.2017, a Suintest către APIA-Structura Centrală, directorului executiv al acesteia, Adrian Pintea. Menţionăm că intertitlurile aparţin redacţiei.

Conducerea APIA-CJ Galaţi, acuzată de abuz în serviciu

„Subscrisa, SUINTEST SRL, cu sediul în Galaţi, str. Brăilei, nr.212,…, Jud. Galaţi, reprezentată de ing. Prună Marius Gabriel, în calitate de administrator special, prin prezenta respectuos vă rugăm să daţi curs de îndată solicitării de înfiinţare a popririi, formulată de BEJ „Caraman Cosmin”, asupra sumelor datorate de către dumneavoastră, debitoarei APIA CJ Galaţi, conform adresei nr. 453/2015 din 19.12.2016, din următoarele motive temeinice şi legale:
– În data de 22.01.2015 Curtea de Apel Galaţi prin sentinţa civilă nr.25/22.01.2015, în dosarul nr. 892/44/2014 a dispus „suspendarea efectelor Deciziei de excludere de la plata rectificativă nr. Al. 1GL0005/06.05.2014 pentru Măsura 215, emisă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Galaţi, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei.
– În data de 01.04.2015, subscrisa, în calitate de creditor, a formulat o cerere către BEJ „Caraman Cosmin” prin care a solicitat încuviinţarea executării silite a titlului executoriu, sentinţa civilă nr.25./2015 din data de 22.01.2015 pronunţata de Curtea de Apel Galaţi în dosarul civil 892/44/2014, iar executorul a admis cererea şi a dispus înfiinţarea dosarului execuţional nr.453/2015, SUINTEST SRL având calitatea de creditoare, iar APIA CJ Galaţi calitatea de debitoare;
– Ca urmare a nenumăratelor solicitări ale subscrisei, ale BEJ „Caraman Cosmin” către APIA CJ Galaţi, de a efectua plata aferenta anul I şi II de angajament pe măsura 215, conform sentinţei civile nr. 25/2015, conducerea acestei instituţii, prin abuz în serviciu nu ţine cont de aceste solicitări, de hotărârea Curţii de Apel Galaţi, de prevederile art.14 alin.4 din Legea 554/2004 „Încheierea sau după caz sentinţa prin care s-a pronunţat suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare” a art.15 alin.3 din Legea 554/2004 ,,Hotărârea dată cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea recursului, potrivit art.14 alin.4, nu suspendă executarea” şi nu doreşte să efectueze plata.
Aceste solicitări ale subscrisei şi ale BEJ „Caraman Cosmin”, de a se respecta sentinţa 25/2015 şi Legea 554/2004, au fost împărtăşite şi susţinute şi de Oficiul Juridic din cadrul APIA CJ Galaţi, care prin adresa nr. 62/CJ/28.01.2015, 1134/29.01.2015 a consilierului juridic Anamaria – Carmen Marcu, aduce spre cunoştinţa dir. Executiv Sîntion Alexandru, că sentinţa nr.25/2015 este executorie.
,,În ceea ce priveşte clauzele având ca obiect suspendarea executării actului administrativ, potrivit art.14 alin. 4 din Legea 554/2004 , ”Hotărârea prin care se pronunţa suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare.” „Vă transmit ataşat, în vederea punerii în aplicare, Hotărârea nr.25/2015 un print de pe portalul Curţii de Apel Galaţi, întrucât hotărârea nr.25/2015 prin care s-a admis suspendarea, nu a fost încă redactată.
– Ca urmare a abuzului în serviciu săvârşit de conducerea APIA CJ Galaţi, datorită nerespectării unei hotărâri judecătoreşti (sentinţa civilă nr. 25/22.01.2015), subscrisa a solicitat Curţii de Apel Galaţi o lămurire a dispozitivului Sentinţei 25/22.01.2015, iar în data de 26.11.2015 Curtea de Apel Galaţi arata:

Clar ca vaca, nu doar ca porcul, nu?!

,,Având în vedere că în cuprinsul actului administrativ suspendat se făcea referire expresă la excluderea reclamantei de la plata aferenta celor 2 ani de program este evident că suspendarea efectelor Deciziei rectificative echivalează cu obligaţia APIA CJ Galaţi de a achita sumele restante către reclamanta, sume ce se regăsesc în deconturile depuse în cei doi ani de program de către societate” ;
– În data de 16.09.2015 şi 08.03.2016 APIA CJ Galaţi, prin Sîntion Alexandru, a formulat împotriva BEJ „Caraman Cosmin”, plângere penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi de nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti, astfel s-a înregistrat dosarul nr.477/P/2015. Din datele efectuate în cauza de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galati s-a reţinut:
„În ceea ce priveşte aspectele de legalitate a executării, instanţa de judecată a reţinut că obligaţia de a suspenda efectele dispoziţiei de excludere de la plata este atât o obligaţie de a face cât şi o obligaţie de a da o sumă de bani ( drept de creanţa), iar sentinţa civilă în discuţie este titlu executoriu pentru că este o hotărâre executorie de drept, fiind aplicabile prevederile art.15 alin.3 din Legea nr.554/2004, iar recursul declarat împotriva acesteia nu suspendă executarea”.
Prin Ordonanţa de clasare nr.477/P/2015 din 21.11.2016, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galati a dispus clasarea cauzei privind plângerea formulată de APIA CJ Galaţi, sub aspectul săvârşirii de către BEJ „Caraman Cosmin” a infracţiunilor de a abuz în serviciu şi nerespectarea hotărârii judecătoreşti;
– Ca urmare a comiterii unui nou abuz în serviciu de către conducerea APIA CJ Galaţi, prin formularea plângerilor penale împotriva BEJ „Caraman Cosmin”, acesta din urmă la data de 31.05.2016 emite adresa nr.453/2015 prin care a dispus suspendarea executării silite în dosarul de executare 453/2015. Subscrisa a formulat în termen legal contestaţie împotriva actului nr.453/2015 din 31.05.2016, la Judecătoria Galaţi, înregistrându-se dosarul nr. 12264/23 3/2016, deliberând, instanţa, în data de 28.11.2016, a admis cererea şi a dat următoarea soluţie pe scurt:

Introducerea recursului nu suspendă executarea

„Admite contestaţia formulată de contestatoarea SC SUINTEST SRL în contradictoriu cu Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Anulează încheierea nr.453/2015 din data de 31.05.2016 emisă de BEJ „Caraman Cosmin”, prin care s-a dispus suspendarea executării silite începute în dosarul de executare nr. 453/2015 al BEJ „Caraman Cosmin”.
Având în vedere situaţia reală, cele relatate mai sus, dispoziţiile legale, vă rugăm ca instituţia dumneavoastră, APIA Central Bucureşti, cât şi APIA CJ Galaţi, să nu mai comită abuzuri în serviciu şi să nu mai informeze în mod eronat conducerea AFIR Bucureşti şi conducerea MADR, cu privire la nelegalitatea dosarului de executare silită nr.453/2015.
Prin adresele nr.8546/03.01.2017, nr. 173/03.01.2017 emise de APIA Bucuresti către MADR aţi relatat în mod eronat:
„rezultă că instanţa a dispus numai suspendarea executării actului
administrativ – ,,Decizia rectificativă de excludere de la plata nr. A l. 1GL0005/06.05.2014 ”, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei, fără a dispune şi obligarea instituţiei pârâte (APIA Centrul Judeţean Galaţi), la plata către societatea reclamantă — SC SUINTEST SRL a sumei de 13.301.424,44 lei”.
Însă instanţa, prin lămurirea din 26.11.2015, a reţinut:
,,Având în vedere că în cuprinsul actului administrativ suspendat se făcea referire expresă la excluderea reclamantei de la plata aferentă celor 2 ani de program, este evident că suspendarea efectelor Deciziei rectificative echivalează cu obligaţia APIA CJ Galaţi de a achita sumele restante către reclamantă, sume ce se regăsesc în deconturile depuse în cei doi ani de program de către societate”;
-„ Este adevărat că potrivit art.15 alin (3) din Legea nr.554/2004, a contenciosului administrativ, ,,Hotărârea dată cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea recursului, potrivit art.14 alin.4, nu suspendă executarea”, dar suspendarea executării actului administrativ are ca efect doar încetarea oricărei forme de executare/…).”.
Ultima afirmaţie „dar suspendarea executării actului administrativ are ca efect doar încetarea oricărei forme de executare” este un abuz în serviciu, ca urmare a alterării în mod intenţionat a textului de lege, care prevede destul de clar şi pe înţelesul tuturor, art.15 alin 3, Legea 544/2004 „Hotărârea dată cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea recursului, potrivit art.14 alin.4, nu suspendă executarea”.
Toate aceste intervenţii nelegale asupra conţinutului textului de lege au ca scop direct inducerea în eroare a instituţiilor (AFIR şi MADR) şi crearea de prejudicii SUINTEST SRL.
Prin prezenta reiterăm solicitările noastre cu privire la respectarea dispoziţiilor legale, la respectarea adresei de înfiinţare a popririi nr.453/2015 din 19.12.2016 emisă de BEJ „Caraman Cosmin” către APIA sediul Central Bucureşti şi la efectuarea plaţii în suma de 13.301.434,45 lei.
Anexăm în copie :
– încheierea nr.26.11.2015 pronunţata de Curtea de Apel Galaţi, în dosarul nr. 892/44/2014;
– adresa nr. 62/CJ/28.01.2015, 1134/29.01.2015 a consilierului juridic Anamaria – Carmen Marcu.
Cu deosebită stimăşi respect,
SUINTEST S.R.L.
Administrator Special
Ing. PRUNĂ MARIUS GABRIEL”

În loc de epilog

Desigur, în ediţia viitoare are cuvântul APIA-CJ Galaţi, prin reprezentanţii ei legali, care conchide că executarea bunurilor mobile de către BEJ „Caraman Cosmin” este nelegală, invocând în acest sens Decizia ÎCCJ în urma căreia rezultă că APIA-CJ Galaţi nu datorează nimic Suintest SRL! O să vedeţi ce cheltuieli de executare şi-a tras BEJ CC şi cum a ridicat şi valorificat 14 autoturisme, copiatoare şi monitoare, de a rămas APIA Galţi pe jantă şi într-o rână!
Va urma la greu şi mult timp acest serial al nervilor şi banilor…nimănui…

A consemnat Gelu CIORICI 21 - septembrie - 2018

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Primarul şi cei 15

Aceşti izmenari stau toată ziua cu stufu-n gură şi calcă ...

HARTA COLINDELOR ROM

HARTA COLINDELOR ROMANESTI  

Andrea Chiş candide

Judecătoarea Andrea Chiş, plecată în CSM de la Curtea de ...

Gabriela Baltag, can

• „Mi-aş dori să redau CSM transparenţa de odată. Trebuie ...

Informare contribuab

INFO-Solicitarea certificatelor de rezidenta din SPV de catre PF