logoImpact EST nr. 900 - 29.01.2022

„Nr.416/CJ/06.09.2018

Către,
IMPACT EST
În atenţia d- lui Gelu Ciorici

Având în vedere adresa dvs. nr.34/27.08.2018, înregistrată la APIA – Centrul Judeţean Galaţi cu nr.16583/05.09.2018 şi la compartimentul juridic cu nr.416/CJ/05.09.2018, prin care solicitati instituţiei noastre un punct de vedere privind Dosarul nr.892/44/2014, vă comunicăm următoarele:

Beneficiarul SC SUINTEST SRL a depus cererea de ajutor pentru perioada 16 iulie 2012-15 iulie 2013, înregistrată la APIA CJ Galaţi sub nr. GL12M215A0001/14.08.2012, pentru trei exploataţii deţinute, diferenţiat pe efectiv estimat anual şi sumă, după cum urmează:
– FRUNZEASCA-MUNTENI/RO0752769001, cu un efectiv estimat anual la categoria porci graşi de 133.200, valoarea estimată fiind de 2.248.860 euro;
– GHIDIGENI/RO0764159001, cu un efectiv estimat anual la categoria porci graşi de 14.400, la categoria scrofiţe 6.840, iar la categoria scroafe 9.000, valoarea estimată fiind de 706.146 euro;
– TUTOVA/RO1665839001, cu un efectiv estimat anual la categoria porci graşi de 31.500, valoarea estimată fiind de 562.590euro,
un total sumă estimată de 3.517.596 euro.
Conform procedurilor, beneficiarul a depus deconturile justificative aferente cererii de ajutor pe perioade (nr.21412/31.10.2012, 1302/31.01.2013, 5875/29.04.2013, 11517/22.07.2013), la valoarea de 1.829.856,39 euro.
În urma efectuării controlului administrativ prevăzut în Manualul de proceduri privind autorizarea la plată a cererilor pentru Măsura 215, aprobat prin ordin de ministru, APIA CJ Galaţi prin consilierii din cadrul SMS cu atribuţii şi responsabilităţi conform rolurilor atribuite au efectuat verificarea administrativă cererii, a deconturilor justificative şi a documentelor aferente depuse de către beneficiar.
Conform Acordului Cadru de Delegare încheiat între AFIR (fost APDRP), APIA şi ANSVSA sub nr.P86/A35/26431/12.07.2012, AFIR (fost A.P.D.R.P.), în calitate de autoritate responsabilă de implementarea Măsurii 215 –”Plăţi pentru bunăstarea animalelor”, cuprinsă în Axa II din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, (PNDR) deleagă către ANSVSA, prin structurile subordonate (DSVSA judeţene), controlul pe teren a cerinţelor specifice în cadrul angajamentelor încheiate de beneficiari pentru Măsura 215 iar în eşantionul de control pe teren emis de către APIA Sediul Central a fost selectat şi beneficiarul SC SUINTEST SRL. Urmând procedurile, APIA CJ Galaţi a determinat suma cuvenită pentru beneficiarul în cauză şi a elaborat decizia de plată în baza verificărilor administrative efectuate de către APIA şi a controalelor efectuate de către DSVSA judeţene, Decizia de plată nr. a.1.1.GL004/12.12.2013 în valoare de 209.280,08 lei, echivalentul a 47.087,43 euro.
În baza aceluiaşi Acord Cadru de Delegare încheiat între APDRP, APIA şi ANSVSA, APDRP prin SVPC Vaslui şi Galaţi a efectuat verificările pe teren asupra cererii de plată a beneficiarului SC SUINTEST SRL corespunzător eşantionului de supracontrol, respectând procedura de control pe teren, cât şi verificările documentare administrative asupra cererii de ajutor/plată cuprinsă în eşantionul de supracontrol, precum şi asupra documentelor întocmite de către APIA şi ANSVSA aferente acestora, întocmind raportul APDRP-SVCP Vaslui nr.8/12.07.2013 şi raportul APDRP-SVCP Galaţi nr. 756/12.07.2013.
Concluziile stabilite de experţii SVCP-OJPDRP, ca urmare a verificării cererilor de plată a celor 3 exploataţii a beneficiarului SC SUINTEST SRL, cuprinse în eşantionul de supracontrol stabilit de APDRP, consemnate în Raportul nr. APDRP-SVCP Vaslui nr.8/12.07.2013 şi raportul APDRP-SVCP Galaţi nr. 756/12.07.2013, sunt că beneficiarul nu respectă cerinţele aferente bunăstării porcilor şi a fost aplicată sancţiunea nr.8- accesare cu intenţie conform Ordinului 841/22.08.2013 ”privind aprobarea sistemului de sancţiuni pentru măsura 215”Plaţi privind bunăstarea animalelor-pachet A porcine”, ceea ce reprezintă o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură şi exploataţia este exclusă de la plată de la toată măsura pe anul respectiv şi în plus pe anul următor.
Având în vedere prevederile Manualului de procedură privind autorizarea la plată a cererilor de ajutor/plată pentru Măsura 215- plaţi în favoarea bunăstării animalelor – pachetul a)-porcine, versiunea 1.0., pentru cererile incluse în eşantionul de supracontrol al APDRP, plata se va efectua dupa reconcilierea rezultatelor controalelor. Ulterior concilierii se va emite, dacă este cazul, o decizie rectificată.
Prin raportul nr.10328/28.03.2014 întocmit în urma concilierii (la nivel naţional, între AFIR, APIA şi ANSVSA), AFIR (fost APDRP) a propus acceptarea de către APIA a rezultatelor verificărilor efectuate de APDRP-SVCP Vaslui şi APDRP-SVCP Galaţi la exploataţiile RO1665839001, RO0752769001şi RO0764159001. În acest caz, s-a emis de către APIA CJ Galaţi Decizia de excludere de la plată rectificativă nr.a.1.1.GL005/06.05.2014 beneficiarului SC SUINTEST SRL.
In urma rezultatului supracontrolului, APIA – CJ Galati a emis o noua decizie, respectiv Decizia rectificativa de excludere de la plata nr.A1.1.GL005/06.05.2014.
In Dosarul nr.892/44/2014, SC Suintest SRL a solicitat suspendarea efectelor Deciziei de excludere de la plata rectificativa nr. A.1.1 GL 005/06.05.2014 pentru Masura 215- plati in favoarea bunastarii animalelor- pachet a- porcine.
Prin Sentinta civila nr.25/22.01.2015 a Curtii de Apel Galati, a fost admisa cererea de suspendare a efectelor Deciziei de excludere de la plata rectificativa nr. A.1.1 GL 005/06.05.2014 pentru Masura 215- plati in favoarea bunastarii animalelor- pachet a- porcine.
APIA- CJ Galati a atacat la ICCJ, Sentinta civila nr.25/22.01.2015 .
Declansarea executarii silite de catre BEJ Caraman Cosmin s- a facut in baza Sentintei civile nr.25/2015 a Curtii de Apel Galati, sectia Contencios administrativ si fiscal, in Dosarul nr.892/44/2014, prin Incheierea nr.453/16.04.2015 a BEJ Caraman Cosmin, prin care a fost admisa cererea de incuviintare a executarii silite.
Institutia noastra a promovat actiunea in contestatie la executare, Dosar nr.8833/233/2015, prin care instanta de fond a admis contastatia la executare formulata de APIA-CJ Galati constatand desfiintate toate actele de executare efectuate de BEJ Caraman Cosmin in dosarul excutional nr.453/2015, anuland executarea silita si toate actele de executare, dispunand intoarcerea executarii silite si restituirea catre APIA-CJ Galati a cheltuielilor de executare silita precum si a sumei reprezentand contravaloarea bunurilor preluate de SC Suintest SRL de la institutia noastra.Intrucat nu a fost acordata suma coespunzatoare potrivit evidentelor contabile le institutiei noastre, reprezentand contravaloarea bunurilor preluate de SC Suintest SRL, APIA- CJ Galati a formulat apel si se asteapta termen de judecata in acest sens.
In luna februarie 2016, SC Suintest SRL a solicitat institutiei noastre achitarea sumei de 13.301.454, 45 lei, reprezentand debit si suma de 169.456,98 lei reprezentand cheltuieli de executare silita, desi Sentinta civila nr.25/2015 a Curtii de Apel Galati a admis cererea de suspendare a efectelor Deciziei de excludere de la plata rectificativa nr. A.1.1 GL 005/06.05.2014 pentru Masura 215- plati in favoarea bunastarii animalelor- pachet a- porcine, fara sa prevada obligativitatea APIA- CJ Galati de a plati catre SC Suintest SRL vreo suma de bani.
In aceeasi luna, SC Suintest SRL, prin executorul judecatoresc Caraman Cosmin a infiintat poprirea asupra tuturor conturilor APIA-CJ Galati si au fost ridicate si ulterior vandute 14 autoturisme, fotocopiatoarele si monitoarele aflate in proprietatea APIA- CJ Galati.
Prin Decizia nr.1703/09.05.2017 a ICCJ- sectia contencios administrativ si fiscal instanta a admis recursul APIA- CJ Galati in Dosarul nr.892/44/20124 si a dispus: „Admite recursul declarat de parata Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura-Centrul Judetean Galati impotriva Sentintei nr.25/22 ianuarie 2015 pronuntata de Curtea de Apel Galati- sectia contencios administrativ si fiscal. Caseaza sentinta recurata si, rejudecand cauza, respinge cererea de suspendare a executarii Deciziei nr.A.1.1Gl005 din 06.05.2014 emisa de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura-Centrul Judetean Galati, formulata de reclamanta S.C. Suintest S.R.L. prin lichidator SP Enagea Lichidari IPURL. Definitiva”,
SC Suintest a promovat calea extraordinara de atac a contestatiei in anulare impotriva Deciziei nr.1703/09.05.20017, contestatie care a fost respinsa.
Avand in vedere faptul ca in urma Deciziei ICCJ APIA-CJ Galati nu datoreaza catre SC Suintest SRL nicio suma de bani, iar executarea silita asupra institutiei nosastre de catre SC Suintest SRL, a ramas fara obiect, am promovat in instanta actiunea de intoarcere a executarii, Dosar nr.9834/233/2017, prin care am solicitat restituirea tuturor bunurilor mobile ridicate de BEJ Carman Cosmin la solicitarea SC Suintest SRL, sau contravaloarea acestora, potrivit evidentelor contabile ale APIA- CJ Galati.

Director Executiv
A.P.I.A. Centrul Judeţean Galaţi
Alexandru SINTION

Intocmit,
Consilier juridic,
Bocaneanu Roxana”

(R.I.) 28 - septembrie - 2018

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Studiu Deloitte: au

București, 28 ianuarie 2022 – Piața dispozitivelor medicale portabile inteligente, ...

Gelu Ţăranu, adic

Gelu Radu a pus un picior ca un stabilopod în ...

Deficit de 18 judec

O fi ea extrem de grea, sau aproape imposibilă admiterea ...