logoImpact EST nr. 890 - 26.10.2021

Până în anul 2014, firma Vega 93 SRL Galaţi a fost una dintre cele mai mari şi mai profitabile din România, la Galaţi neavând concurenţă prin numărul de locuri de muncă (peste 2000) şi prin portofoliul de lucrări. De fapt, puternica firmă a edificat mari construcţii în toată Moldova, dar şi în ţară.
Începând cu ediţia de faţă vom încerca o analiză în serial a situaţiei actuale a acestei mari companii, unde acţionar majoritar şi preşedinte este Corneliu Istrate, Vega 93 fiind parte a holdingului cu acelaşi nume.
În mediile de afaceri şi politice, dar şi instituţionale se tot vântură vorbe cum că INSOLVENŢA cerută de conducerea companiei Vega (în insolvenţă înregistrată oficial la judecătorul sindic la data de 10.11.2014) a fost una pur tactică, un soi de păcăleală a micilor acţionari din firmă, dar mai ales a sutelor de mari şi mici creditori, care s-au apucat de bocit cum că Istrate i-a băgat în faliment!
Numai cine a încercat şi a reuşit în afaceri (mici sau mari, dar la vedere) ştie bine ce sacrificii cere antreprenoriatul, cât stres, câtă dâră de sănătate lăsată în ani, cât nesomn, câtă zbatere, câtă MUNCĂ şi NERVI te macină ceas de ceas, zi de zi, an de an şi deceniu după deceniu – pentru a putea fi la zi cu salariile, cu taxele şi impozitele, cu frontul de lucru, cu…
Aşadar, ar trebui să fii nebun să te bagi cu bună ştiinţă în insolvenţă, doar pentru a te pune la adăpost faţă de creditori, cum tot bâiguie unii şi alţii, în cazul Vega ’93.
Că nu este aşa, veţi observa chiar şi cei ce nu ştiţi să calculaţi o TVA, că lucrurile stau cu totul altfel, că această companie, dimpreună cu acţionarul ei majoritar şi-au pus în joc un patrimoniu uriaş format din clădiri, terenuri, parc auto şi de utilaje etc.
Ca documentare avem „Planul de reorganizare al Societăţii VEGA 93 SRL”, o lucrare exemplară şi în fond şi în formă, un volum care cântăreşte 1,7 kg! (la propriu, l-a cântărit!).

De la insolvenţă, la reorganizare

Odată cu declanşarea procedurii de insolvenţă, judecătorul sindic a numit, conform procedurii, un lichidator şi un administrator special, cel din urmă fiind inginerul Doru Chiper, care a şi fost directorul general al companiei.
În vara anului 2017, Vega 93 a reuşit să iasă cu bine din procedura de insolvenţă, din luna iulie intrând în furcile caudine ale unui ambiţios dar realist şi temperat PLAN DE REORGANIZARE. Odată acceptat-însuşit, adică votat de adunarea generală a creditorilor, acest plan de reorganizare are nevoie şi de hotărârea judecătorului sindic.
Şi, ştiţi cum e: dacă ucizi găina care îţi dădea zilnic câte un ou să mănânci… Căci Vega are în continuare peste 400 de salariaţi cu care continuă lucrările începute, asigură garanţiile celor predate beneficiarilor şi conservă şi protejează bazele de producţie, organizările de şantier, încasează sume, reuşind să realizeze între 2015 şi 2016 venituri totale de 344 milioane de lei şi cheltuieli de 353 de milioane de lei.
Cu siguranţă că marii creditori, care sunt băncile comerciale, nu agreează ideea declanşării procedurii falimentului, căci asta le-ar aduce în vistierie cu puţin peste 50% din ultima evaluare făcută a bunurilor imobile şi mobile gajate pentru obţinerea creditelor. Credite care ar pune pe chituci pe orice priceput antreprenor, atâta timp cât are de-a face cu o piaţă…nesigură.
Imaginaţi-vă ce înseamnă să ai lucrări de investiţii ridicate la licitaţie pe SEAP şi pe care le câştigi. Şi stai şi aştepţi uneori şi peste doi ani ca acele lucrări să fie şi bugetate! Timp în care îţi menţii forţa de muncă în salariu şi bazele de producţie şi utilajele într-o stare de aşteptare continuă. Pentru salarii şi pentru funcţionare în regim de aşteptare, tu, VEGA, împrumuţi bani de la bancă cu dobândă, ca să dai statului taxe şi impozite, care stat nu este capabil, prin guvernele sale, să fie un partener corect. Oriunde în lumea civilizată, statul ar fi fost obligat să plătească pentru asemenea monstruozităţi care deformează orice concept de economie de piaţă, de parteneriat, de lege şi de legalitate.
Dar, încet-încet, să intrăm în cele 1,7 kg ale lucrării numită PLAN DE REORGANIZARE, care vizează prin angajamente ferme şi argumentate economic redresarea companiei Vega 93 SRL, în următoarea perioadă întinsă pe 36 de luni.

Urmează trei ani de foc şi de şoc pentru toată suflarea VEGA!

Desigur, aşa cum am mai arătat, singurele căi posibile pe care SC Vega 93 SRL le poate parcurge în următoarea perioadă sunt reorganizarea prin continuarea activităţii şi valorificarea activelor neesenţiale, precum şi lichidarea prin faliment, variantă despre care am arătat că ar fi un dezastru pentru creditori, pentru debitori, pentru mediul economic al aceste zone defavorizate a ţării, cât şi în plan social. Iată ca argument şi un citat din monumentala lucrare, pag. 6: „În concepţia modernă a legiuitorului, este mult mai probabil ca o afacere funcţională să genereze resursele necesare acoperirii pasivului, decât ar putea să o facă operaţiunea de lichidare a averii unei societăţi aflată în faliment. Prin această concepţie este pusă în valoare şi funcţia economică a procedurii instituite de Legea 85/2014, respectiv necesitatea salvării societăţii aflată în insolvenţă, prin reorganizare, inclusiv restructurarea economică şi numai în subsidiar, în condiţiile eşecului, reorganizării sau lipsei de viabilitate a debitoare, este necesară recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor.”
A, uitasem! Încă un argument pentru clevetitorii de pe marginea şanţului, mâncătorii de seminţe: cum puteţi crede că un antreprenor de talia lui Corneliu Istrate şi-ar fi regizat insolvenţa, când, odată declanţată procedura, adios participări la licitaţii?!
Iar în anii de foc ce urmează, VEGA componenta umană, are 20 de lucrări contractate şi aflate în diferite stadii de execuţie. În ianuarie 2017, mai era un rest de executat la acestea în valoare de 221.653.000 lei, iar restul de excutat, inclus în previziunile financiare şi în planul de reorganizare, este de 118.907.000 de lei.
Dacă ne uităm pe câteva cifre, vom putea observa şi ca necunoscători într-ale economiei că REORGANIZAREA, cu acest plan exemplar întins pe 36 de luni este soluţia. De pildă, la data declanşării insolvenţei, adică în decembrie 2014, pierderile firmei erau de 66.243.000 lei.
În 2016, tot în luna decembrie, din cauza intrării în această procedură, adică interzisă participaţia la licitaţii, a nefuncţionării, pierderile s-au cifrat la 125.398.000 lei, ceea ce înseamnă o creştere cu 89,3% faţă de 2014. În schimb, datoriile pe termen scurt au scăzut cu circa 18%, căci în decembrie 2014 erau de 104.028.000 lei, iar în decembrie 2016 de numai 85.173.000 lei. Şi încă un argument al unui bun parcurs, al redresării economice: datoriile pe termen lung au scăzut în 2016, faţă de 2014, cu 28,78%! Veniturile totale realizate între 2015 şi decembrie 2016 au fost de 344 milioane de lei, iar cheltuielile de 353 milioane de lei.
Şi, repet, asta purtând ştampila insolvenţei care într-o economie ca a României sună ca o anatemă şi nu ca o situaţie economică dificilă la un moment dat.

Valoarea de lichidare totală: 80.261.931 lei

Evaluarea activelor aparţinând firmei Vega 93 a fost efectuată de către o firmă specializată aleasă de către creditori şi se cifrează la 80.261.931 de lei, dar în cazul refuzului planului de reorganizare şi declanşării procedurii falimentului, aceste bunuri nu pot fi vândute la suma evaluată – în cazul neadjudecării la prima licitaţie valoarea lor urmând să scadă cu 25%. Şi tot aşa.
În suma respectivă au fost incluse de către firma de evaluarea valorificarea activelor corporale, necorporale, stocuri, lucrări în curs de execuţie şi sume din încasări de creanţe curente şi garanţii de bună execuţie. Dar în cazul falimentului, adică a neacceptării PLANULUI DE REORGANIZARE, creditorii se vor trezi în faţa unor sume cu mult mai mici faţă de cele stabilite de către evaluator, diminuări date de cheltuielile de procedură şi, repet, de scăderea cu 25% a valorii după fiecare neadjudecare.
În varianta „A”, adică a reorganizării, procentul de recuperare este de 100% pentru creanţele garantate, salariale, bugetare, chirografare indispensabile şi de 0% pentru creanţele chirografare. Varianta „B”, cea a falimentului, ne arată în ce dezastru ar fi băncile şi bugetul de stat. Iată ce se consemnează la pagina 10 a planului de reorganizare: creanţe garantate – 54%, creanţe salariale – 100%, creanţe bugetare – 0% şi creanţe chirografare – 0%.
Atât ar recupera creditorii din ce au primit dacă omoară găina care face ouă!
Căci programul de plăţi către creditori propus în planul de reorganizare cuprinde sume net superioare faţă de cazul falimentului: 96.522.819 lei, varianta „A”, şi doar 51.226.024, în ipoteza falimentului, adică varianta „B”.
Va urma.

A consemnat Gelu CIORICI 10 - noiembrie - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

DRAGĂ U.E.,

Nu suntem ignoranţi, dragă UE, ci ignoraţi... Prin capitalele tale din ...

Flux de vaccinare la

În urmă cu puțin timp s-a decis suplimentarea cu încă ...

Declaraţie Diplomat

București, 22 octombrie 2021   Violența împotriva femeilor și fetelor există în ...

Informare - centru d

Primăria municipiului Galați informează că, începând de luni, 25 octombrie ...