logoImpact EST nr. 887 - 26.09.2021

Am reuşit să intrăm în posesia Rechizitoriului întocmit de către procurorii DNA – Structura Centrală, privind mega-tunul dat bugetului de stat, în valoare de 597. 218. 168, 76 de lei noi, echivalentul a circa 132 milioane de euro, de către personajele care controlau gruparea de firme Euroavipo SA şi Murfatlar România SA. Acestea, având complicităţi în întregul ANAF (chiar la nivel de vicepreşedinţi) şi în întreaga Direcţie Regională de Accize şi Operaţiuni Vamale Galaţi, directorită de zeci de ani de către susţinutul peneliştilor, Mihail Bucur (foto), şi care are în structura sa Birourile Vamale Interne ale judeţelor Constanţa, Tulcea, Vrancea, Buzău, Brăila şi Galaţi.
Referatul cauzei a fost gata încă din 18.10.2016 „cu propunerea de arestare preventivă”. Acţiunea procurorilor DNA – S.C. a început în 24.03.2014 la sesizarea ANAF, prin Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.
Grav este că dosarul cauzei trenează în instanţă, nefiind, încă, în stare de judecată, întrucât abia acum trei luni de zile a fost încheiată expertiza fiscal-judiciară cerută de către procurorul de caz.
Cot la cot cu Mihail Bucur, în acest film al mega-tunului dat ţării şi statului ei, joacă şi funcţionarul public Dorin – Ciprian Nistor, cel care în acea perioadă era director executiv al Biroului Vamal Intern Buzău, zona în care se „producea” TVA prin antrepozite fiscale cu produse accizabile. Doar că în loc de produse spirtoase, jmekerii de partide şi de stat băgau bere, unde acciza este infimă.
Prin inginerii financiare numite facturi în avans, în numai doi ani, SC Euroavipo SA, din care face parte şi Murfatlar SA, a înregistrat facturi de la diverşi furnizori în valoare de, atenţie, 1.858.666.060,62 de lei, adică aproximativ 400 de milioane de euro, plus alte vreo 86 milioane de euro reprezentând TVA. Procurorii care au întocmit rechizitoriul spun că aceste sume echivalează cu ratele de capital pe care România le-a plătit Fondului Monetar Internaţional în perioada 2012 – 2015!

Bucur, directorul DRV Galaţi, a ratat o creanţă de peste 27 milioane de lei

După cum am arătat în repetate rânduri aici, în Impact – est, eternalizatul de către partidul lor penelistic, Mihail Bucur, în funcţia de director coordonator a Direcţiei Regionale Vamale Galaţi, a jucat în dauna bugetului statului, în acest film horror prin care România a fost prădată. El este acuzat, dimpreună cu mulţi alţi funcţionari publici din subordine, de abuz în serviciu. Şi în 2012, Bucur era tot director coordonator, doar că DRV se numea Direcţia Regională de Accize şi Operaţiuni Vamale. Haideţi să cităm un fragment de la pagina 76 a Rechizitoriului:

„Fapta funcţionarului public Bucur Mihail care, în calitate de director al Direcţiei Regionale de Accize şi Operaţiuni Vamale Galaţi, la 03.05.2012, şi-a îndeplinit defectuos atribuţiile de serviciu în ceea ce priveşte procedura executării silite şi înscrierea creanţei de 27.727.968 lei în tabelul preliminar al creanţelor în procedura insolvenţei SC Euroavipo SA, faptă care a avut ca urmare atât producerea unei pagube de 27.727.968 lei bugetului general consolidat, cât şi vătămarea intereselor legale ale D. R. A. O. V. Galaţi care nu a mai putut participa la procedura insolvenţei în calitate de creditor bugetar, titular al unei creanţe garantate, constituie infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 din Codul penal cu aplicarea art.5 din Codul penal.”

De aceleaşi fapte sunt acuzaţi funcţionarii publici Rodica Antonovici, şef Serviciu Juridic al DRAOV, şi funcţionarul public, Cătălin Ene, inspector în cadrul aceluiaşi serviciu.

Dorin – Ciprian Nistor, acuzat că a înlesnit un fleac de peste 20 milioane!

Ca şi şeful lui direct, M. Bucur, şi Ciprian Nistor este menţinut în funcţie de conducere la Vama Galaţi, chiar dacă DNA-SC ne-a răspuns că asupra celor doi planează „suspiciunea de vinovăţie”. Domnule Prefect Gabriel – Ioan Arămescu, le-aţi fost şef celor doi directori, iar acum, ca apărător al legii şi legalităţii în teritoriu, puteţi cere Guvernului înlocuirea celor doi directori – vameşi, întrucât ei sunt acuzaţi de abuz în serviciu, faptă prin care au păgubit statul român care îi plăteşte generos de atâta amar de ani. Statului păgubit nu-i serveşte la nimic faptul că între 28 octombrie 2016 şi 25 februarie 2017, Ciprian Nistor s-a aflat sub control judiciar în mega-tunul „Murfatlar”, despre care şi colegii noştri de la ziarul Ziua de Constanţa au scris pe larg. Dar să cităm din rechizitoriu un pasaj de la pagina 85:

„Faptele funcţionarului public Nistor Dorin-Ciprian, director executiv al B.V.I. Buzău, săvârşite în mod repetat în perioada 05.02.2013 – 13.08.2013, constând în neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu prin aceea că nu a emis deciziile de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal deţinute de S.C. Euroavipo S.A., în condiţiile în care cunoştea că această societate înregistra accize restante cu mai mult de 5 zile faţă de termenul legal de plată, cu consecinţa producerii unei pagube de 20.777.266 lei bugetului general consolidat şi a continuării activităţii S.C. Euroavipo SA, situaţie care a permis societăţii să acumuleze alte accize restante, constituie infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 din Codul penal cu aplicarea art.5 din Codul penal. (7 acte materiale)”.

Firul croşetării scufundării bugetului de stat şi autorii acesteia

„În perioada 2010-2014, societăţile comerciale S.C. (…) S.A., S.C. EuroavipoS.A., S.C. Murfatlar România S.A. şi S.C. Bartenders Distilleries S.R.L., deţinute sau controlate de Ivănescu Gheorghe, Bucura Cătălin, (…), (…), Mermeze Nicolae Marcel, Zlotea Gheorghe, au produs un prejudiciu total de 597.218.168,76 lei (aproximativ 132 milioane de euro) bugetului general consolidat prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale, în condiţiile în care funcţionarii publici din cadrul autorităţilor fiscale şi vamale competente fie nu au îndeplinit actele la care erau obligaţi în virtutea atribuţiilor de serviciu, fie au îndeplinit asemenea acte în mod defectuos.
Cauzele producerii acestui prejudiciu, identificate în speţă, sunt:
– autorizarea antrepozitelor fiscale de producţie alcool şi băuturi alcoolice deţinute de societăţi (la Ploieşti, jud. Prahova, la Poşta Câlnău, jud. Buzău şi la Murfatlar, jud. Constanţa), cu încălcarea dispoziţiilor legale;
– sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a altor obligaţii fiscale prin înregistrarea unor operaţiuni fictive, care au mărit taxa deductibilă;
– îngăduinţa funcţionarilor publici cu atribuţii de serviciu în materie care nu au îndeplinit actele la care erau obligaţi şi nu au dispus măsurile prevăzute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor, deşi societăţile au înregistrat lună de lună obligaţii fiscale restante, iar cuantumul acestora a crescut constant.
Astfel, în cazul antrepozitelor fiscale de producţie de la Ploieşti, Poşta Câlnău şi Murfatlar, Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate a încălcat legea în procedura de autorizare, prin adoptarea unor soluţii de admitere a cererilor în alte condiţii decât cele deja stabilite în propria practică. Astfel. Comisia a admis cererile fie în scopul de a eluda dispoziţiile art. 184 din Codul fiscal în vigoare la acel moment, fie în temeiul unor documentaţii incomplete pentru a nu fi nevoită să constate că solicitantul nu îndeplineşte condiţiile de autorizare întrucât solicitantul avea obligaţii fiscale restante.

Funcţionarii publici din ANAF şi Vamă, bara-bara cu evazioniştii

Societăţile comerciale Euroavipo S.A., Murfatlar România S.A. şi Bartenders Distilleries S.R.L. s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale prin înregistrarea unor operaţiuni fictive care au avut ca scop mărirea cuantumului taxei pe valoarea adăugată deductibile astfel încât societăţile să nu plătească obligaţii fiscale la bugetul general consolidat, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, pe care ar fi avut-o de plătit în lipsa operaţiunilor nereale.
În temeiul deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare, societăţile menţionate au susţinut ulterior că au o creanţă asupra bugetului general consolidat, astfel că împotriva lor nu pot fi luate măsurile prevăzute de lege pentru a le obliga să plătească obligaţiile fiscale restante.
În perioada 2012-2014 S.C. Euroavipo S.A. a angajat achiziţii pe relaţia cu furnizorii S.C. (…) S.R.L., S.C. Visteria Industries S.R.L., S.C. (…) S.R.L., şi S.C. Oana Management S.R.L., în paralel cu tranzacţiile reale derulate sub acoperirea autorizaţiei de antrepozit fiscal.
Conform înscrisurilor depuse la dosar, toate tranzacţiile fictive de pe cele patru relaţii menţionate mai sus au fost derulate modelul facturi de avans neefectuarea de plăţi sau livrări – stornare la intervale de timp diferite (luni sau ani).
După acelaşi model, S.C. Murfatlar România S.A. a încheiat contracte de achiziţii de materii prime şi materiale cu S.C. Fermele Murfatlar S.R.L. şi S.C. Compania de Supraveghere IG S.R.L., cu acelaşi scop, de a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale reprezentând în special taxa pe valoarea adăugată şi accize.
Astfel, cele două societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate facturi emise de pretinşi furnizori în scopul de a majora artificial taxa pe valoarea adăugată deductibilă, astfel încât, printr-o eventuală compensare sau rambursare, această sumă să poată acoperi celelalte obligaţii fiscale pe care societăţile le înregistrează ca urmare a desfăşurării activităţii de producţie a băuturilor alcoolice.

Facturi de avans în valoare de 400 milioane de euro! Cât datoria ţării pe trei ani la FMI!

În perioada septembrie 2012 – iunie 2014, S.C. Euroavipo S.A. a înregistrat de la furnizorii săi S.C. (…) S.R.L., S.C. Visteria Industries S.R.L., S.C. (…) S.R.L., S.C. Oana Management R.R.L. facturi de avans în valoare de 1.858.666.060, 62 lei (aproximativ 400 de mililoane de euro), plus TVA de 388.959.854 lei (aproximativ 86 milioane de euro).
Menţionăm că suma de 1.858.666.060, 62 lei (aproximativ 400 de milioane de euro), totalul care rezultă din facturile emise de furnizorii artificiali S.C. Euroavipo S.A., este atât de mare încât ar putea fi comparată cu ratele de capital pe care România le-a plătit Fondului Monetar Internaţional în perioada 2012-2015, ori cu împrumutul contractat de România de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în 2011.
Astfel, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor Publice, ratele de capital pentru împrumutul FMI au fost de 125,4 milioane de euro în 2012, de 956,8 milioane de euro, în 2013, 989,7 milioane de euro, în 2014 şi 169,5 milioane de euro în 2015 (O.U.G. nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009 şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009, publicată în M. Of., Partea I, nr.66/26.01.2012, şi Legea nr. 68/2012 pentru ratificarea Acordului de împrumut «Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială» dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011, publicată M. Of. Partea I nr. 279 din 26 aprilie 2012).

Mega-ţeparii de partide şi de stat, produceau TVA de 65 milioane de euro!

Scopul pentru care S.C. Euroavipo S.A. a înregistrat facturile de avans în contabilitate a fost , pe de o parte, sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi de la plata altor obligaţii fiscale restante, în special accize, iar, pe de altă parte, obţinerea unor sume de bani de la bugetul general consolidat.
Deşi la momentul intrării în insolvenţă (aprilie 2012), S.C. Euroavipo S.A. nu înregistra, aparent, obligaţii restante către bugetul general consolidat, la data de 31.08.2014, conform adresei nr. 3140/11.09.2014 a AFP Buzău, S.C. Euroavipo S.A. figura cu obligaţii totale de plată la bugetul general consolidat, acumulate în intervalul de timp post deschiderii procedurii de insolvenţă, de 162.825.923 lei (aproximativ 36 milioane de euro), din care:
– Accize: 99.417.714 lei;
– Alte obligaţii la bugetul general consolidat: 35.655.241 lei;
– Obligaţii stabilite din vamă: 27.752.968 lei.
Obligaţiile stabilite în vamă de 27.752.968 lei constau, conform certificatului de atestare fiscal nr. 27859/28.07.2014, în taxe vamale (2.200.597 lei), accize în vamă (19.532.480 lei), amenzi (60.000 lei), TVA (5.959.891 lei).
În aceeaşi perioadă, S.C. Murfatlar România S.A. a înregistrat în contabilitate facturi emise de către furnizorii artificiali S.C. Fermele Murfatlar S.R.L. şi S.C. Compania de Supraveghere IG S.R.L. pentru o sumă totală de 1.702.851.601 lei (aproximativ 370 milioane de euro), din care 288.939.019 lei (aproximativ 65 milioane de euro) TVA.
Scopul pentru care S.C. Murfatlar România S.A. a înregistrat facturile de avans în contabilitate a fost, ca şi în cazul S.C. Euroavipo S.A., pe de o parte, sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi la plata altor obligaţii fiscale restante, în special accize, iar pe de altă parte, obţinerea unor sume de bani de la bugetul general consolidat.
La momentul deschiderii procedurii insolvenţei, S.C. Murfatlar România S.A. nu avea în mod aparent datorii către bugetul general consolidat.
Susţinem că aparent nu avea datorii, pentru că, potrivit declaraţiilor depuse de societate, aceasta nu avea obligaţii fiscale restante în luna martie 2012. Aşa cum vom arăta, inspecţiile fiscale efectuate ulterior deschiderii procedurii insolvenţei a arătat că societatea avea obligaţii fiscale provenite în principal din modul de calcul a taxei pe valoare adăugată.
La data de 07.10.2014, S.C. Murfatlar România S.A. avea obligaţii restante la bugetul general consolidat în suma de 90.180.097 lei, conform adresei nr. 8154/07.10.2014 a AJFP Constanţa, datoriile fiind acumulate în intervalul 2012- septembrie 2014.
În perioada octombrie – mai 2015, S.C. Bartenders Distilleries S.R.L. a acumulat obligaţii restante la bugetul general consolidat. În acelaşi timp, societatea a încheiat trei contracte prin care a dobândit artificial un drept de deducerea a taxei pe valoare adăugată, ceea ce i-a permis să formuleze cereri de rambursare/ compensare şi să invoce un pretins drept de creanţă asupra bugetului general consolidat, astfel încât să evite luarea măsurilor de oprire a activităţii prin suspendarea sau revocarea autorizaţiei de antrepozit fiscal, fără însă să plătească obligaţiile fiscale pe care le-a declarat.
Prin intermediul unor contracte din octombrie 2014, noiembrie 2014 şi aprilie 2015, S.C. Bartenders Distilleries S.R.L. a achiziţionat avansuri conform contract de la S.C. Oana Management S.R.L. în valoare totală de 566.333.717 lei, plus TVA de 135.920.092, 08 lei, iar prin intermediul calificării unui transfer de active ca livrare de bunuri, a achiziţionat bunuri în valoare de 31.333.734 lei, plus TVA de 7.520.096 lei (contractual a fost încheiat cu S.C. Euroavipo S.A.).
Consecinţa fiscală a constituit-o dobândirea unui drept de deducere anticipat al TVA în sumă totală de 143.440.188, 08 lei (135.920.092,08 lei + 7.520.096 lei), cu încălcarea dispoziţiilor art.145 alin.2 din legea nr.571/2003”

Nici o concluzie!
Le aşteptăm pe ale voastre, ale antreprenorilor care crăpaţi fizic pe şantiere şi prin halele de producţie, pe drumuri fără de sfârşit la care vă supun acei mega-şpăgari din SISTEM şi care au devenit mai bogaţi decât voi, da, VOI aceia care vă luaţi ultimii salariile mici pe care vi le-aţi fixat, după ce mai întâi vă plătiţi obligaţiile fiscale, să nu cumva să întârzie cu vreun sfert de ceas intrarea lefurilor pe cardurile leneşilor şi şpăgarilor din ANAF, VĂMI, POLIŢII DE FRONTIERĂ, LOCALE şi NAŢIONALĂ, INSPECTORI SANITAR-VETERINARI şi JUSTIŢIE (desigur că îi excludem din această grămadă pe cei oneşti, corecţi şi cu respect faţă de antreprenorii care aduc bani la bugetul statului). Ei au dreptul la cuvânt, dar şi voi, cei din instituţiile de forţă ale Statului, instituţii duse special în derizoriu, cu scopul de a inocula opiniei publice că toate şi toţi sunt mânjite şi o apă şi-un pământ.
Va urma.

Gelu CIORICI 14 - februarie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

16 universităţi di

În total, România este prezentă cu 16 universităţi în topul ...

Întreruperile de en

Ca urmare a sesizărilor venite din partea cetăţenilor, dar şi ...

Incidenţa judeţul

INCIDENTA JUDETUL GALATI 23.09.2021

COMENTARIU Marius Op

PNL-ul i-a deziluzionat, rînd pe rînd, pe mulţi. Personal, mi-am ...