logoImpact EST nr. 792 - 22.10.2019

http://impact-est.ro/wp-content/uploads/banner.jpg

Societatea Drumuri şi Poduri SA Galaţi era la începuturi un serviciu al Consiliului Judeţului Galaţi, dar în 1998 ea a fost transformată de către politrucii vremii în societate comercială cu personalitate juridică şi acţionar unic CJG. Pe modelul Tel Drum a lui Dragnea. Ehei, firma şi directorii ei politruci au înghiţit multe sute de milioane de lei fără rost, investiţiile în utilaje şi staţii ultramoderne de asfalt, cum se tot lăuda Dorin Otrocol, unul dintre marii şi primii atârnaţi ai companiei de stat, acestea devenind utile doar ca parandarături şi atât, căci praful s-a ales de toate: clădiri, terenuri, utilaje. Ele produc, însă, doar efecte de netrecut lichidatorului, căci falimentul firmei era născut odată cu firma!
Din mai 2013 nici o autoritate (CJG şi Primăria Galaţi) nu este capabilă să spună cine este proprietarul terenurilor de sub clădirile vândute la licitaţie, dar pentru care Primăria încasează, totuşi, impozit!

Primăria şi CJG au dat în scris că terenul nu e al lor!

Petentul nostru ni s-a adresat în data de 14 ianuarie 2018 şi este chiar reprezentantul lichidatorului judiciar, care are în portofoliu şi falimentul-lichidarea SC Drumuri şi Poduri SA.
Insolvenţa acesteia a fost declanşată, cum am spus în luna mai 2013. Lichidatorul a trecut la vânzarea patrimoniului falitei, printre care clădirile cu tot cu terenurile aferente. Şi avem aşa: sediul din str. Al.I. Cuza nr. 55, cu clădire în suprafaţă de 249 mp şi teren de 1.160 mp, clădire şi teren în strada Nuferilor nr. 32- 869 mp teren şi atelier mecanic situat în strada Tecuci nr. 382, cu 3.249 mp de teren.
Bunurie acestea au fost vândute prin licitaţie (clădirile), dar nu pot fi întocmite acte în formă autentică din cauză că nu sunt intabulate. Motivul: NU SE ŞTIE CINE ESTE PROPRIETARUL TERENURILOR! În halul acesta a privatizat-o CJG în 1998.
Primăria şi CJG au comunicat în scris că terenurile nu sunt proprietatea lor, nici publică, nici privată! Şi, totuşi, lichidatorul le-a vându însoţite de următoarele documente: proces verbal de licitaţie, factură şi un act de adjudecare în mai multe forme în care se face referire că Drumuri şi Poduri a folosit/beneficiat fără acte de terenuri în dimensiunile trecut în certificatul fiscal şi cu menţiunea că TERENUL ESTE PROPRIETATEA PUBLICĂ A JUDEŢULUI GALAŢI! (Se aude şi la CAP TG. Bujor, dle nea Costică?!)
Lichidatorul a solicitat, în aceste condiţii Certificat Fiscal pentru fiecare bun imobil în parte, pentru a recupera impozitul de la fiecare cumpărător în parte, întrucât ei folosesc clădirile şi terenurile.

Pentru terenurile nimănui taxă egală!

Şi după cum aţi văzut, între cele trei clădiri şi terenuri sunt diferenţe majore de zonă (din centru până în Centură), dar şi de suprafeţe. Cu toate astea, şefa de la Direcţia de Taxe şi Impozite – Persoane Juridice a Primăriei Galaţi, madam Mariana Piatac, a dispus emiterea de Certificate Fiscale de valoare egală pentru fiecare, în sumă de 78.975 lei! Deci, pentru terenurile NIMĂNUI, Primăria-Piatac poate calcula taxe, bre!, căci, vorba înţeleptului de Daniel Stadoleanu, directorul DTI a Primăriei: totuşi, statul este proprietarul terenurilor. Doar că Togan, prin 2002, pe când era plătit degeaba să fie secretarul CJG, nu a fost capabil să aducă în legalitate patrimoniul pe care era acţionar CJG şi pe care-l transferase societăţii unde era acţionar unic.
Acum, lichidatorul aşteaptă la mâna lui madam Piatac o rezolvare solicitată din luna august 2017, la care a revenit şi în decembrie, sugerând ca Primăria să iniţieze formalităţile prevăzute de textul din Legea nr. 213/1988, art. 9 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, dar nici un răspuns la această solicitare!
Dar, na, Primăria ce să facă şi ea cu adresa nr. 392415 din 14.10.2013?, că doar n-au trecut decât uşor peste patru ani de atunci! În 21.07.2015 Primăria comunică faptul că terenurile în cauză, pentru care calculează şi încasează taxe, nu sunt ale ei şi la fel face şi CJG, care comunică în 10.01.2017 că nici ale lui nu sunt terenurile în cauză!
Ehei, dar CJG, la privatizare, îi concesiona terenurile şi clădirile pentru o perioadă de zece ani, timp în care avea obligaţia conducerea Drumuri şi Poduri să încheie şi contractul de concesiune…
Un lucru pare a limpezi apele: un telefon la directorul Stadoleanu, o scurtă audienţă şi parcă văd că situaţia are şi ieşire!

Gelu CIORICI 26 - ianuarie - 2018

Lasa un raspuns


Ghiţă Ivan penetre

Da, ex-procurorul şef al DNA-ST Galaţi şi ex-procuror de demisol, ...

BOGDAN RODEANU

Deputat de Galaţi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ...

Mihai Şora, moşnea

Săptămîna trecută, poate miercuri, poate joi spre seară, la o ...