logoImpact EST nr. 890 - 26.10.2021

Consecinţa demersurilor sus-amintite urmă a fi majorarea capitalului iniţial, modificarea în mod corespunzător a actului de înfiinţare a societăţii şi emiterea de acţiuni suplimentare aferente acestei majorări, ce trebuiau atribuite de drept statului prin instituţia publică implicată (fost FPS, fost APAPS, actualmente AVAS). (valoarea cu care se majorează capitalul social este valoarea preluată din anexele la certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului reactualizate cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislaţia în vigoare, iar HG nr. 500/1994)
După cum voi demonstra mai departe, acest fapt nu s-a întâmplat, având în vedere că acest teren obţinut de Dunărea S.A. în mod fraudulos, cu încălcarea normelor de drept a fost vândut de aceasta în 2004 – an exploziv din punct de vedere imobiliar, cu doar 51 euro/mp, fapt imposibil chiar şi în zilele noastre.
2) În anul 1997, BANCOREX executa silit Valeologia, iar în urma vânzării la licitaţie a complexului Hotelier Turist, Societatea Sofin adjudeca, prin sentinţa 4474/07.05.1997 (irevocabila) dreptul de proprietatea asupra acestui imobil, citam din sentinţa „cu terenul aferent atribuit în folosinţă pe toată durata construcţiei”.
Judecând prin prisma conţinutului Sentinţei civile nr. 4474/7.05.1997, reiese faptul că prin vânzarea la licitaţie a construcţiei Hotel Turist, SOFIN SA a dobândit în proprietate construcţia Hotelului Turist “cu terenul aferent atribuit în folosinţă pe toată durata construcţiei”. Or, atribuirea folosinţei asupra terenului pe toată durata construcţiei ne arată că suntem în prezenţa unui drept real de folosinţă, şi nu a unui drept de folosinţă ca drept creanţă.
– În scopul achitării preţului rezidual al imobilului adjudecat, la data de 08.09.1997 Sofin SA, contractează un credit ipotecar de 3.600.000 DM, de la ANGLO-ROMANIAN BANK LTD (fost FRANKFURT BUKAREST BANK AG).
În contractul de credit, la art. 10 – Garanţii, Banca creditoare prevăzut că situaţia juridică a terenului să rămână neschimbată până la achitarea integrală a creditului de către Sofin S.A.
– La 27.10.1997, intre ANGLO-ROMANIAN BANK LTD (fost FRANKFURT BUKAREST BANK AG), în calitate de creditor şi SC Sofin SĂ (în prezent SC Sofin SRL), în calitate de debitor, s-a încheiat un contract de ipotecă, transcrisa la Registrul de Transcripţiuni al Judecătoriei Galaţi sub nr. 15853/03.12.1997.
Ipoteca transcrisa sub nr. 15853/03.12.1997, nu a fost înscrisă în Cartea Funciara deşi ca act autentic fusese înregistrată în Registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni al Judecătoriei Galaţi, înainte de deschiderea Cărţii Funciare
– Urmare a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale, în baza a doua hotărâri judecătoreşti executorii, pronunţate de instanţele germane (recunoscute în România prin procedura de exequatur), Judecătoria Galaţi, prin încheierea din 21.03.2005, a încuviinţat executarea silită imobiliară împotriva SC Sofin SRL, pentru o sumă care actualizata depăşeşte 2.500.000 EURO).
Pentru a se sustragere de la procedura executării silite, asociaţii şi administratorii S.C. SOFIN, înstrăinează către S.C. ALL SEASONS SR.R.L imobilul ce face obiectul executării silite, adică construcţia Hotel Sofin (Turist) situată în B-dul George Coşbuc nr. 2 cu valoare de inventar de 32.837.000.000 lei (n.n. 3.283.700 RON) conform contractului de vânzare cumpărare nr. 763/1208.2004” la preţul de 150.000 Euro şi ca ipoteca transcrisa sub nr. 15853/03.12.1997 nu a fost înscrisă în Cartea Funciara deşi ca act autentic fusese înregistrată în Registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni înainte de deschiderea Cărţii Funciare. În contract este menţionat faptul că imobilul Hotel Turist nu este grevat de sarcini.
De menţionat faptul că fără înţelegerea prealabilă dintre fostului director OCPI Galaţi Reti Nicolae, a registratorului Bourceanu Luminiţa şi a reprezentanţilor ALL Seasons – prin mijlocirea cetăţeanului turc ERDOGAN DURSUN ALI, prieten de vânătoare cu Reti, „dispariţia” ipotecii din cartea funciara nu ar fi fost posibilă.
Tot pentru a se îngreuna/evita vânzarea silită a imobilului ipotecat, S.C. ALL SEASONS S.R.L. efectuează demersurile pentru cumpărarea terenului aferent Hotelului Turist, perfectând cu DUNĂREA SĂ contractul de vânzare – cumpărare nr. 2411/29.11.2004 pentru suprafaţa de 3900 mp (preţul 200.000 euro).
În mod cel puţin dubios, este anulată din cartea funciara şi înscrierea dreptului real de superficie, deşi nu exista nici raţiune nici temei legal în acest sens, acest dezmembrământ fiind obligatoriu a supravieţui pe toată durata existenţei clădirii, indiferent care ar fi fost proprietarul acesteia (fiind vorba de o sarcină asupra terenului consfinţita inclusiv de o instanţă de judecata prin sentinţa 4474/1997). Din înscrisuri reiese că această acţiune a avut loc în baza unei adrese transmise de Dunărea SĂ.
Facem precizarea că atât SC SOFIN SRL cât şi SC ALL SEASONS SRL, au sediul social la aceeaşi adresă, aveau la momentul desfăşurării faptelor descrise aceiaşi asociaţi şi administratori, desfăşurau acte şi fapte de comerţ între ele (plimbau facturi), aspecte reţinute atât de Tribunalul Galaţi în Sentinţa nr. 1040/2007, cât şi de Curtea de Apel Galaţi şi ICCJ în deciziile pronunţate în dosarul 114/121/2006.
Creditoarea Anglo Romanian Bank, fiind informată despre manevrele dolosive ale debitoarei sale, a promovat acţiunea revocatorie (dosar 114/121/2006) prin care a solicitat revocarea contractului de vânzare cumpărare a Hotelului Turist, iar prin sentinţa 1040/23.05.2007 – rămasă definitivă şi irevocabilă prin Dec. Civ. a ICCJ în dosar, a acţiunea pauliană cu privire la contractul de vânzare cumpărare 763/12.08.2004 a fost admisă.
De menţionat de asemenea, ca actualul proprietar al hotelului în persoana lui Mario Aloi, a fost parte în acest proces ac intervenient alături de Anglo Romanian Bank, sentinţa pronunţată fiindu-i opozabila.
La data de 10.10.2007, Hotelul Turist a fost adjudecat de SC Stelmar Înveşt SRL în cadrul procedurii de executare silită, iniţiată de Anglo Romanian Bank.
La data de 28.08.2008, Stelmar Invest SRL vinde către Mario Aloi imobilul Hotel Turist.
De la acest moment au început şicanele la adresa lui Aloi Mario, prin intermediul unor instituţii gălăţene, la care cei din interiorul sau din anturajul SC ALL SEASONS SRL aveau acces. Şi aici ne referim în primul rând la cetăţeanul turc Erdogan Dursun Ali, care deşi nu are legătură la modul oficial cu societatea, face în numele acesteia diverse fapte şi acte cu caracter cel puţin dubios.

(va urma)

(R.I.) 12 - ianuarie - 2018

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

DRAGĂ U.E.,

Nu suntem ignoranţi, dragă UE, ci ignoraţi... Prin capitalele tale din ...

Flux de vaccinare la

În urmă cu puțin timp s-a decis suplimentarea cu încă ...

Declaraţie Diplomat

București, 22 octombrie 2021   Violența împotriva femeilor și fetelor există în ...

Informare - centru d

Primăria municipiului Galați informează că, începând de luni, 25 octombrie ...