logoImpact EST nr. 893 - 28.11.2021

Astfel, datorită relaţiei sale cu diverşi angajaţi ai Primăriei Galaţi, cu fostul director OCPI (Reti Nicolae) şi cu registratorul şef din această instituţie, a intabulat extinderea laterală a Hotelului în proprietatea ALL SEASONS.
În urma formulării plângerii penale cu privire la acest fapt, a luat naştere Dosarul 2616/233/2012, având ca parte vătămată Aloi Mario şi inculpaţi: Cioc Soltana Administrator al SC. ALL SEASONS SRL, Cantemir Sorin – inspector OCPI.
În fapt: La data de 04.11.2008, administratorii S.C. ALL SEASONS S.R.L., “uitând” de faptul că extinderea de 109 mp, a fost edificată în baza autorizaţiei de construire nr. 524/06.03.2006, solicită şi obţin de la Primăria Galaţi o nouă autorizaţie de construire având ca obiect, cităm “extindere spaţiu pentru public – intrare în legalitate”, adică mult după ce pierduseră dreptul de proprietate atât a Hotelului Turist, cât şi (implicit) asupra acestei extinderi, prin efectul executării silite şi al actului de adjudecare în favoarea subsemnatului. şi al actului de adjudecare în favoarea SC Stelmar Înveşt SRL, consolidate prin Sentinţa civilă 1447/25.02.2008 a Judecătoriei Galaţi.
Mai departe, prin metode la fel de frauduloase, în luna decembrie 2009, administratorii S.C. ALL SEASONS S.R.L solicită la O.C.P.I. Galaţi intabularea dreptului de proprietate asupra extinderii construcţiei Hotel Turist (Sofin) în suprafaţă de 258 mp, extindere asupra căreia nu mai avea drept de proprietate în că din anul 2007.
În susţinerea cererii de întabulare, au depus următoarele documente:
– Autorizaţia de construire nr. 1372/04.11.2008
– Certificatul de urbanism 989/03.06.2008
– Contract de vânzare – cumpărare a Hotelului Sofin (Turist), autentificat sub nr. 763/12.08.2004, încheiat între S.C. SOFIN S.R.L. şi S.C. ALL SEASONS S.R.L. (care-şi pierduse valabilitatea prin efectul executării silite şi a vânzării bunului la licitaţie publică);
– Plan de amplasament şi delimitare a imobilului – reprezentând parterul Hotelului inclusiv ceea ce dumnealor consideră extindere proprietatea lor, întocmit în decembrie 2008 şi care poartă avizele inspectorului de cadastru Cantemir Sorin din cadrul OCPI, a inginerilor Hahuie Valentin şi Neruja Mihaela (Toposcad SRL) probabil în calitate de executanţi ai proiectului.
– Contract de vânzare cumpărare a terenului situat în Galaţi, Bd. G. Coşbuc nr. 2.
În conformitate cu art. 292 Cod penal, “Declararea necorespunzătoare adevărului făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi la care se referă art. 145 C. Pen, în vederea producerii unei consecinţe juridice pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe se pedepseşte (…)”
Analizând conţinutul documentelor prezentate în faţa OCPI de către administratorii SC All Seasons SRL, constatăm următoarele aspecte:
– Autorizaţia de construire nr. 1372/2008 şi certificatul de urbanism nr. 989/03.06.2008 au fost obţinute în mod fraudulos, într-un moment în care societatea făptuitoare pierduse în mod definitiv şi irevocabil proprietatea asupra Hotelului Sofin (Turist), prin efectul executării silite. Practic, nu exista posibilitatea de a obţine o autorizaţie de extindere a unui imobil ce nu-l mai avea în proprietate. Cel mult, trebuia să obţină acordul subsemnatului, şi asta în condiţiile art. 488 Cod civil. Mai mult decât atât, extinderea – conform autorizaţiei nr. 524/06.03.2006 – viza suprafaţa de 109 mp, în timp ce solicitarea înscrierii cât şi înscrierea s-a făcut pentru suprafaţa de 258 mp, diferenţa de 149 mp neputând fi considerată extindere întrucât făcea parte din imobilul extins (proprietatea subsemnatului) astfel cum rezultă din actele anexate la prezenţa plângere.
– Anexarea Contractului de vânzare – cumpărare a Hotelului Sofin (Turist), autentificat sub nr. 763/12.08.2004, încheiat între S.C. SOFIN S.R.L. şi S.C. ALL SEASONS S.R.L. – anterior tuturor înstrăinărilor ulterioare a drepturilor de proprietate, constituie unul din actele materiale ale infracţiunii de fals în declaraţii săvârşită de învinuiţi, deoarece aceştia cunoşteau că acest contract şi-a pierdut valabilitatea.
Menţionez aici faptul că obţinerea unei noi autorizaţii de construire în anul 2008 (nr. 1447) a fost premeditată cu grijă tot prin mijlocirea lui Erdogan Dursun Ali, care a „aranjat inspecţia” unei lucrătoare de la serviciul Disciplina în construcţii din cadrul Primăriei Galaţi. care în procesul verbal de constatare susţine că a intrat în incinta Hotelului şi a extinderii şi constatând nereguli la edificarea extinderii ( deşi nu prea avea cum aceasta fiind edificata de multă vreme) a amendat proprietara ALL SEASONS cu suma de 4.000 lei. Precizez că în perioada respectivă, nimeni nu a văzut vreun angajat al Primăriei inspectând clădirea, cu atât mai mult cu cât aceasta era deja în proprietatea lui Aloi Mario permisul acestuia fiind necesar pentru accesul persoanelor din exterior.
Instanţa condamna pe cei doi inculpaţi la închisoare cu suspendare, dar respinge în parte acţiunea civilă cu privire cu prejudiciul produs prin faptele inculpaţilor proprietarului hotelului, deşi Mario Aloi s-a constituit parte civilă pentru suma de 4,2 milioane euro, demonstrând prejudiciul cu acte.
În dorinţa de a rezolva situaţia terenului, Aloi Mario promovează acţiunea ce face obiectul Dosarului 10949/121/2010, reclamant Aloi Mario, paraţi: S.C DUNĂREA SĂ şi SC ALL SEASONS SRL Galaţi
Obiect: cerere în declararea nulităţii absolute a Contractului de vânzare-cumpărare nr. 5411/29.11.2004, având ca obiect terenul aferent Hotelului Turist.
(va urma)

(R.I.) 19 - ianuarie - 2018

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Creșă nouă în cl

Primăria municipiului Galați informează că, în urma licitației publice, a ...

Informare - lumini f

Primăria municipiului Galați informează că în apropierea Sărbătorii Sfântului Apostol ...

Lucrări de semnaliz

Primăria municipiului Galați informează că, începând cu data de 26.11.2021, ...

Doi judecători ai C

Justiţiabilul Ion Banu este de zeci de ani într-o bătălie ...

Ex-deputatul gălă

Implicat într-un dosar de corupţie, alături de prim-procurorul gălăţean Roşca ...