http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXII – 2022, nr. 918 - 09.08.2022

Premisele promovării acţiunii:
– Sentinţa 1040/23.05.2007 a Tribunalului Galaţi pronunţată în dosar 114/121/2006, rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care instanţele au statuat faptul că All Seasons SRL a dobândit Complexul Hotelier Turist de la Sofin SRL cu scopul fraudării creditorilor;
– SC All Seasons SRL nu a dobândit în mod legitim proprietatea activului Complex Hotelier Turist, fraudând astfel dispoziţiile legale privind vocaţia la dobândirea în proprietate a terenului aşa cum au fost stipulate în Legea 35/1991 şi a Normelor metodologice de aplicare.
Prin Sentinţa 1325/15.11.2012, Tribunalul Galaţi admite acţiunea, constată nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2411/29.11.2004 de BNP Floarea Urs încheiat între SC DUNĂREA SĂ Galaţi în calitate de vânzător şi SC ALL SEASONS SRL în calitate de cumpărător, pentru suprafaţa de 3862,11 mp teren situat în Galaţi, B-dul George Coşbuc, nr. 2, identificată potrivit contractului şi delimitată pe planul de amplasament din documentaţia cu care a fost înregistrat contractul la Cartea Funciară. Dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară în sensul că : imobilul care a făcut obiectul înstrăinării prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2411/29.11.2004 de BNP Floarea Urs se întoarce în patrimoniul SC DUNĂREA SA, iar SC DUNĂREA SA este obligată să remită SC ALL SEASONS SRL preţul, respectiv suma de 200.000 euro sau echivalentul în lei a acestuia calculat la cursul BNR corespunzător zilei în care a fost efectiv făcută plată cu acest titlu.
Împotriva acestei sentinţe declara apel atât SC ALL SEASONS SRL cât şi DUNĂREA SA, Curtea de Apel Galaţi admiţând apelul acestora pronunţând o decizie cu încălcarea prevederilor Constituţiei României şi a Legii 312/2005, în sensul că cetăţeanul italian Aloi Mario nu poate cumpăra terenuri în România.
Hotărârea instanţei de apel a fost menţinută şi de ICCJ.
Incidente întâmplate pe parcursul judecării cauzei:
– La judecata de fond au fost prezenţi în sala de judecată în scopul susţinerii cetăţenilor turci acţionari ai SC ALL SEASONS SRL, atât ambasadorul Turciei cât şi Consulul Turciei la Bucureşti;
– Începând cu începutul anului 2012, unul din administratorii SC ALL SEASONS SRL. În persoana lui Karaoglan Kamil Adnan, iniţiat demersuri pe linie politica la fostul Preşedinte al României – Traian Băsescu care l-a însărcinat pe ministrul Baconschi să rezolve situaţia litigioasă;
– De asemenea, din răspunsul dat lui Karaoglan Kamil Adnan de către consilierul comercial al Ministerului Economiei din Turcia, reiese că, inclusiv cu prilejul unor întrevederi oficiale s-au făcut „presiuni”, şi reprezentanţii turci ai SC ALL SEASONS SRL au primit asigurări că situaţia litigioasă se va rezolva într-un mod favorabil acestuia.
Toate documentele despre care facem vorbire au fost depuse la dosarul cauzei de către avocatul SC ALL SEASONS SRL, începând cu etapa procesuală a apelului.
Aşa se explica motivarea paralelă cu legea data de Curtea de Apel Galaţi cu ocazia admiterii apelului promovat în cauză, de SC ALL SEASONS SRL.
Precizez că anterior promovării acestei acţiuni, s-a purtat o discuţie între subsemnatul – însoţit de avocat, şi domnul Sandu Traian – administratorul Dunărea S.A., în cadrul căreia dl, Sandu Traian mi-a propus înfiinţarea unui cont escrow pentru suma de 800.000 euro pentru a sta în proces de partea mea. Acest fapt mi s-a părut cel puţin ciudat, având în vedere că o eventuală anulare a contractului de vânzare cumpărare, ar fi readus în patrimoniul sau terenul, iar preţul acestui contract a fost numai 200.000 euro.
– Anterior promovării acţiunii în anularea contractului de vânzare – cumpărare a terenului, determinat de repetatele ameninţări ale lui Erdogan Dursun Ali că va împiedica accesul în clădire, subsemnatul a formulat acţiunea în constatarea dreptului de folosinţă (superficie) asupra terenului – Dosar nr. 6850/233/2008 – iniţial pe rolul Judecătoriei Galaţi
Reclamant Mario Aloi, Parat: SC ALL SEASONS SRL, Obiect: constatare drept de folosinţa/superficie gratuit
Instanţa a dispus în cauza proba cu expertiza topo pentru a se determina suprafaţa de teren ocupată de amprenta construcţiilor. Expertiza topo a fost anulată şi s-a dispus efectuarea uneia noi, dar care nu a mai fost efectuată niciodată.
Pe cale reconvenţională, SC ALL SEASONS SRL au solicitat contravaloare chirie pentru suprafaţa ocupată de imobilul Complex Hotelier Turist al cărui proprietar este Aloi Mario. De asemenea au solicitat că probatoriu expertiza pentru determinarea c/val chiriei.
În cauză a fost desemnat în mod greşit expert contabil în persoana expertului Gutu Costachi, deşi legal ar fi fost desemnarea unui expert ANEVAR.
Motivat de faptul că expertul Gutu a colaborat fructuos cu reprezentanţii ALL SEASONS SRL în timpul vizitelor repetate la această societate, întocmind o expertiza părtinitoare exact cum şi-au dorit aceştia, a fost înaintată plângere penală împotriva expertului.
Notă: deşi Procurorul şef de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi a dispus amendarea ( datorită vârstei înaintate 76 ani) a expertului pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în declaraţii şi abuz în serviciu, ulterior acesta a făcut plângere la ordonanţa procurorului şi s-a dispus clasare motivat de faptul că „fapta a fost săvârşită fără vinovăţie”. Aceasta ordonanţa nu a fost comunicată în termen lui Aloi Mario, ci acesta a luat cunoştinţă de ordonanţa abia în luna iunie când a înaintat plângere împotriva soluţiei procurorului la Judecătoria Galaţi ( dosar 11860/233/2015)
În cursul anului 2009, ALL SEASONS SRL solicita şi obţine strămutarea dosarului, acesta fiind repartizat Judecătoriei Bârlad – dosar 2042/189/2011. Dosarul a fost suspendat până la data de 20.01.2015, adică până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului 10949/121/2010.
La instanţa din Bârlad, judecătorul Beraru Gina a avut o atitudine mai mult decât părtinitoare şi favorabilă SC ALL SEASONS SRL, în sensul în care le-a admis acestora toate cererile trecând peste tardivităţi, nu a dispus o nouă expertiza topo, având în vedere că cea existentă fusese anulată de instanţă gălăţeana, nu a admis cererea de recuzare a expertului Gutu Costachi şi refacerea expertizei ANEVAR, deşi am atenţionat asupra faptului că acesta nu are calificarea necesară, nici măcar nu a ţinut cont de faptul că era dispus de către instanţă Galaţi un supliment de expertiză ce nu s-a mai efectuat, lui Aloi Mario nu i-a fost admisă nici măcar proba cu înscrisuri. Deşi avocatul lui Aloi Mario a reziliat contractul de reprezentare cu acesta şi a fost solicitat pentru prima oară în cauză, termen pentru angajarea unui apărător, cererea a fost respinsă, Aloi Mario amendat de către instanţă şi dezbaterea în fond a fost efectuată în absenţa lui Aloi Mario şi avocatului acestuia.
(va urma)

(R.I.) 26 - ianuarie - 2018

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Controale operative

La momentul de față, Casa de Asigurări de Sănătate Galați ...

România a ratat pri

Comisia Europeană a anunţat în exclusivitate pentru G4Media că prima ...

O plictisitoare oră

Este marţi, 26 iulie, anul de greaţă 2022. Ceasurile arată ...

Rafila, un agramat c

Era luni, 25 iulie, 2022. Pe toate canalelele TV s-a ...