logoImpact EST nr. 880 - 23.07.2021

Parcă scriem pe garduri, pe ziduri, ca pe insula vremelnică din mijlocul Dunării la Galaţi, când este vorba despre activitatea profesională a directorului executiv al Direcţiei Regionale Vamale, Mihai Bucur.
El nu a suportat Ordinul vicepreşedintelui ANAF, coordonator al activităţii structurilor vamale, Ştefan-Cosmin Doliş, şi a atacat documentul de detaşare pentru şase luni la DGRFP Cluj-DRV Cluj, cu sediul la Oradea, aşa că l-a atacat în instanţă! Dar, atenţie, funcţionarii ANAF nu sunt inamovibili încât să nu poată fi detaşaţi pe o funcţie egală, fără acceptul lor! Iar M. Bucur fusese trimis la DRV Cluj-Oradea ca să-şi pună în operă, acolo, vasta-i experienţă. Dar, se pare, că şi-a pierdut-o odată cu Afacerea Murfatlar, prin care bugetul României a fost ţepuit acum trei-patru ani cu circa 42 milioane de euro (socotit acum la 4,8 lei/euro).
Iată că Dorin Nistor, colegul lui Bucur într-ale culpabilităţii, a suportat detaşarea din meseria de şef al Biroului Vamal Giurgiuleşti în cea de vameş şef în Vama Zona Liberă Galaţi, şi nu a dat fuga să se sprijine în cârja justiţiei, se cheamă că are , totuşi, o brumă de demnitate
O să facem un inventar al acestei ticăloşii, precum şi o trecere în revistă a lenei şi inerţiei funcţionăreşti din ANAF.

Angajatorul ANAF dă cu Ariel peste Bucur & Nistor

În luna iulie a acestui an am primit un răspuns vag de la preşedintele ANAF de atunci, Mihaela Triculescu, la o solicitare făcută în baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public. Întrebam, în esenţă, de ce directorilor M.Bucur şi D. Nistor nu li se aplică normal Codul muncii, atâta timp cât le-am dovedit că cei doi au calitatea de inculpaţi în Afacerea Murfatlar, în dosarul instrumentat de către procurorii DNA-Structura Centrală.
În perioada de suspendare a apariţiei Impact-est, adică 09.08.2019, data poştei de pe plic (avem dovada), vine un nou răspuns privindu-i pe cei doi.
Solicitarea Impact-est, adresată vicepreşedintelui ANAF, care este coordonatorul Direcţiei Generale a Vămilor (un fel de Regină!), avea nr. 26 din 26.06.2019. La DGV a fost, chipurile, înregistrată cu nr. 307/D.S.C./18.07.2019. Un fleac de 22 de zile, timp în care am primit un răspuns mai bâlbâit decât acesta pe care îl redăm în facsimil, dar îl şi cităm integral.

Domnule vice Doliş, păi Comisia de Disciplină nu e a MFP-ANAF?!

„Domnului Gelu CIORICI Redactor Sef IMPACT EST
Stimate domn,
Având în vedere solicitarea dvs. înaintată cu adresa nr. 26/26.06.2019, înregistrată la Cabinet vicepreşedinte A.N.A.F. coordonator al structurilor vamale cu nr. 307/D.S.C./18.07.2019 şi la Direcţia generală a vămilor cu nr. 18979/18.07.2019, vă comunicăm următoarele :
Domnul Bucur Mihail, director executiv la Direcţia regională vamală Galaţi din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Galaţi, şi domnul Nistor Dorin Ciprian, şef birou vamal la Biroul vamal de frontieră Giurgiuleşti sunt numiţi în aceste funcţii publice de conducere pe perioadă nedeterminată, în condiţiile legii.
în ceea ce priveşte măsurile disciplinare la care faceţi referire, precizăm că acestea pot fi luate de către Comisia de Disciplină în condiţiile stabilite de art.494 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile H.G. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare.
Până la data prezentei, nu avem cunoştinţă că funcţionarii publici, menţionaţi anterior, au încălcat cu vinovăţie îndatoririle corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege.
Menţionăm totodată că, în vederea eficientizării activităţii, în ultimele 12 luni, funcţionarii publici menţionaţi anterior, au fost mutaţi temporar sau detaşaţi, în condiţiile prevăzute la art.502-Modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pe alte funcţii publice de conducere din cadrul structurilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Cu deosebită consideraţie,
Ştefan-Cosmin DOLIŞ
Vicepreşedinte A.N.A.F. Coordonator al activităţii structurilor vamale”

Printre alte neputinţe exprimate, aflăm din răspuns că măsurile disciplinare despre care noi am întrebat în interpelarea din 26.06.2019, pot fi luate de către Comisia de Disciplină. Sigur, dar cred că această comisie are competenţe decizionale în România-Guvern-MFP-ANAF-DGV şi nu în Bangladesh!
În următorul paragraf ni se comunică faptul că „Până la data prezentei nu avem cunoştinţă că cei menţionaţi… au încălcat cu vinovăţie îndatoririle”…Da? Păi hai să vă spunem ce răspunde DNA-Structura Centrală: „La data de 25 februarie 2017 a fost constatată încetarea de drept a măsurii controlului judiciar (instituită la 28 octombrie 2016- n.a. – din acelaşi document) faţă de Nistor Dorin Ciprian, având în vedere că aceasta nu a mai fost prelungită. Persoana respectivă are în continuare calitatea de inculpat, fiind cercetată în stare de libertate.” Şi: „Cu referire la Mihai Bucur, acesta are calitate de inculpat, fiind cercetat în stare de libertate. Faţă de acesta nu s-a dispus măsura controlului judiciar.”
Şi acum, iată coliva de pe bomboană, numai bună pentru invocata Comisie de Disciplină, domnule Doliş, vicepreşedinte ANAF şi Coordonator al Direcţiei Generale a Vămilor din România: „CELE DOUĂ PERSOANE BENEFICIAZĂ DE PREZUMPŢIA DE VINOVĂŢIE.” – (s.n.)
Păi cei doi sunt INCULPAŢI în Afacerea Murfatlar. Iar din Statul şi Guvernul României, pe care le reprezentaţi, face parte şi DNA. Deci, faceţi o solicitare către Structura Centrală a DNA şi vă veţi lămuri cu tot cu Comisia de Disciplină, dacă celor doi le sunt aplicabile OUG nr. 57/2019, art. 494 şi HG 1344/2007 şi, ca angajator, poate dispuneţi şi altceva decât un Ordin de detaşare „în vederea eficientizării activităţii”, aşa cum aţi motivat mutarea (detaşarea) temporară a lui Bucur şi Nistor. Vedeţi, Bucur se opune eficientizării activităţii DRV Cluj, cu sediul în Oradea, unde a fost detaşat pe cheltuiala publică, aşa că a atacat Ordinul ANF în instanţa de contencios a Tribunalului Galaţi.
Săptămâna aceasta vă vom remite o nouă solicitare la care vă vom ataşa şi răspunsul DNA, nr. 907/VIII/2 din 19.06.2016.

Instanţa a suspendat deja Ordinul!

Exact cum am spus! Instanţa, la mila căreia a apelat, fără a fi lezat în drepturi, eternalizatul director executiv al Direcţiei Regionale Vamale Galaţi, din cadrul DGRFR Galaţi, cu competenţă pe şase judeţe, Mihai Bucur, a dispus suspendarea Ordinului de detaşare al ANF până la judecarea pe fond. Iar termenul dat ar putea să se încadreze perfect în cele şase luni ale perioadei de detaşare a lui M. Bucur la DGRFP-DGV Cluj – Oradea, pe aceeaşi funcţie şi acelaşi salariu, pentru eficientizarea activităţii de aici, dată fiind vasta experienţă a lui Bucur.
De pildă, Petrică Munteanu, cel care l-a înlocuit pe Mihai Bucur, a fost numit şi destituit din funcţia „BUCUR” (căci nu-i mai putem spune de director executiv al DRV!) de patru ori în patru luni de zile.
Căci tot de atâtea ori a fost numit. Şi, se pare, nu s-a repezit la instanţă să plângă, ci s-a dus de unde a venit: la Biroul Vamal Giurgiuleşti, unde este inspector vamal superior. La fel a procedat şi Dorin Nistor. Detaşat tot prin Ordin ANF şi tot pentru „eficientizarea” activităţii, s-a prezentat la noul post de şef birou vamal în Zona Liberă Galaţi, unde a fost detaşat pe perioada de şase luni (se pare că pe la început de octombrie expiră detaşarea), şi nici el nu a contestat la instanţă acest Ordin de tip recomandare.

„Regina” Bucur refuză funcţiile ca pe şosete!

Mda. Eternalizata „Regină” Mihai Bucur a contestat tot. Acum doar onorabilitatea Ordinului fostei şefe ANAF, frumoasa Mihaela Triculescu, cea propulsată în funcţie de controversatul Darius Vâlcov.
Mai înainte a refuzat, pe rând, funcţia de director executiv adjunct Colectare din cadrul DGRFP Galaţi şi pe cea de director executiv al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi, motivând, conform unor surse din sistem, că nu se pricepe la fiscalitate. Păi în vamă nu se mănâncă fiscalitate pe cozonac, bre, nea Bucur?!
Cum să refuzi şi să ataci în Justiţie un Ordin de detaşare motivat cu onorabilitate, când nu ai copii, iar nevasta îţi este la Bucureşti? Poţi cere o detaşare la Bucureşti, or şi de soţie fugi ca de Oradea?! Păi la ANAF există în contractul de muncă clauza mobilităţii, nu a inamovibilităţii! Iată exemplul lui Eugen Ciorici, care s-a mişcat între punctele triunghiului Galaţi-Iaşi-Vrancea, până a ameţit. Dar nu a plâns la instanţă.
Şi avea motive să o facă atunci când a fost detaşat la Vrancea, căci funcţia era sub cea deţinută la DRGFP Galaţi şi Iaşi.
Aflăm de pe holurile Palatului Justiţiei din Republicuţa Galaţi că avocatul lui Bucur, maestrul Florin Căldăraru, fost zece-unşpe ani şeful juridicului în DRV Galaţi, adică subalternul şi mâna dreaptă a clientului său de acum, că acesta a interpretat Ordinul de detaşare ca pe o … sancţiune! Iar instanţa de cumetrie a făcut-o pe pelicanul!
Ce nu înţeleg şefii din ANAF-DGV este că Bucur şi Nistor sunt INCULPAŢI în Afacerea Murfatlar SA, căci împreună au semnat documente care le-au permis patronilor de aici să ţepuiască în mod grosolan bugetul de stat cu 2000 de miliarde de lei vechi, adică 200 de milioane de lei noi, adică circa 42 milioane de euro…noi… la aproape 4,8 lei/un euro, nu la 4,3 cât o fi fost prin 2015-2016.
Dar, până una-alta, asupra celor doi planează „PREZUMPŢIA DE VINOVĂŢIE” în Afacerea Murfatlar.
Numai că procurorii DNA se mişcă lent, căci de croşetarea acestui TUN au trecut deja trei-patru ani. Atunci să-i vedem pe falşii eroi din ediţia de faţă: Bucur & Nistor.
Rămânem pe fază.

Gelu CIORICI 13 - septembrie - 2019

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Idei şi muncă de

Ca majoritatea gălăţenilor, şi familia IOANOVICI - ALEXANDRU (Sandu) şi ...

Ce este mai vechi ş

Răspuns corect: conductele de tip sită. Aşa arătau luni, 19 ...

Un nea Caisă prăş

Lunea se întâmplă toate nenorocirile. De aia se şi spune ...