logoImpact EST nr. 890 - 22.10.2021

Societatea, administrată abuziv de administratori?

Conform datelor de la Registrul Comerţului Galaţi, rezultă că există menţionată o hotărâre de dizolvare şi lichidare a societăţii Transtec SA Tecuci. Această hotărâre aparţine acţionarilor societăţii întruniţi în AGA Extraordinară din 12 august 2019.
În cadrul aceleiaşi şedinţe a acţionarilor s-a stabilit chiar şi lichidatorul societăţii, în speţă Cabinetul Individual de Insolvenţă Ursache Aurel cu sediul în Galaţi. Hotărârea sus-menţionată a fost depusă, împreună cu alte înscrisuri, la Registrul Comerţului fiind admisă şi eliberată solicitantului, fapt ce se poate vizualiza pe site-ul ORC Galaţi. Paradoxal, Transtec SA a atacat în justiţie la doar câteva zile de la soluţionarea favorabilă prin rezoluţia directorului ORC Galaţi din 11.09.2019. S-a format dosarul cu nr. 4142/121/2019 pe rolul Tribunalului Galaţi, dosar care s-a finalizat în 3 decembrie 2020. Iată cum sună hotărârea instanţei:
„Solutia pe scurt: Admite plângerea. Anulează rezoluţia nr. 11983/11.09.2019 emisă de intimatul ONRC-ORCT Galaţi în dosarul nr. 59308/23.08.2019. Dispune înscrierea în registrul comerţului a hotărârii AGEA Transtec SA din 12.08.2019 privind dizolvarea şi lichidarea societăţii. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Galaţi. Pronunţată azi, 03.12.2020, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre 393/2020 03.12.2020”.

 

Foto: Stefan Constantin, administrator Transtec

Misterioasă cererea de chemare în judecată, ca şi hotărârea dată; asta se poate spune, dacă ţinem cont de faptul că cei de la ORC Galaţi au admis din start cererea conducerii Transtec. Din Raportul administratorilor pentru anul 2020, rezultă că ORC Galaţi ar fi respins procedura de dizolvare şi lichidare întreprinsă de acţionari şi ca atare s-a ajuns în instanţă şi s-a continuat administrarea societăţii. Oricum, din data rămânerii definitivă, prin neapelare a respectivei hotărâri, societatea trebuia să urmeze calea legală, respectiv demararea procedurilor de dizolvare, lichidare. Administratorii Transtec înstrăinaseră toate activele societăţii încă din 2018 şi nu mai aveau cum să continue desfăşurarea activităţii, obţinuseră în 2019 aprobarea acţionarilor societăţii de dizolvare, lichidare, dar aceştia nu au acţionat în spiritul Legii 31/1990 privind societăţilor comerciale. Ei au continuat să figureze ca administratori şi împreună cu directorul şi auditorul societăţii „au administrat lichidităţile societăţii”, lichidităţi rămase în urma vânzării patrimoniului. Mai mult, administratorii societăţii Transtec SA, în AGA Ordinară din 12 aprilie 2021, fac alegeri de numire a administratorilor pentru încă un an. Se pare că prin BVC-ul prezentat şi-au propus să mai cheltuiască 209.000 lei pe …salarii. Păgubiţii sunt bieţii cuponari, câţi or mai fi, şi cel mai prejudiciat este acţionarul CASA SA, deţinător a 41,03% din acţiunile societăţii. Treaba este profund nelegală, căci Legea 31/1990 prevede clar la art.233, al.2: „Din momentul dizolvării, directorii, administratorii, respectiv directoratul nu mai pot întreprinde noi operaţiuni. În caz contrar, aceştia sunt personal şi solidar răspunzători pentru acţiunile întreprinse”.
Se pare că acţionarii ce deţin peste 45% din acţiuni vor reacţiona la modul în care procedează actuala conducere. Vă ţinem la curent.

Leo IANCULESCU 14 - mai - 2021

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg