logoImpact EST nr. 869 - 06.05.2021

Da, este vorba despre acapararea a 40% din acţiunile SC ELNAV SA Galaţi pe care Corneliu Mangalea, prin firma controlată de el, SC Metal Industrie SRL, devenind, astfel deţinătorul unui pachet de 98% a singurei fabrici de elice de şase metri în diametru din Europa.
Iar totul are la bază un fals emis şi semnat de către preşedintele Tribunalului Galaţi! În acest fel se poate spune că Mangalea, prin firmele sale, a cumpărat cu circa 600.000 de dolari SUA, un activ care a fost evaluat de experţi, în anul 2005, la suma de aproximativ 11,8 milioane USD!
Păgubit cu şase milioane de lei noi a fost şi petentul nostru, Gheorghe Mardare, care se războieşte cu SISTEMUL de 12 ani de zile.
Care SISTEM ne priveşte prin exponenţii lui ca pe nişte gândaci, nişte viermi numai buni de strivit şi nu de luat în seamă cu toate basculantele de acte doveditoare ale faptelor penale reclamate…

Documentul fals emis de către preşedintele Tribunalului Galaţi a generat uzul de fals

Degeaba a demonstrat petentul nostru pe la toţi procurorii de caz din structurile centrale ale DNA şi DIICOT, precum şi judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, dar şi Secţiei Speciale pentru Anchetarea Magistraţilor, căci tot la Tribunalul Galaţi a fost returnat cu tot cu cauză…ca la curăţat peşte. Păi, domnilor procurori şi judecători pe care v-am şi numit în ediţia precedentă, domnilor colegi de lojă masonică cu Corneliu Mangalea, unul dintre beneficiarii celor 11,8 milioane USD (că doar n-a mâncat singur în vila lui de la Neptun), vi s-a demonstrat cu documente clare ca vaca faptul că tranzacţionarea a 40% din acţiunile ELNAV este una nelegală, care are la bază un fals care a generat uzul de fals.
Iată ce ne declară Gh. Mardare, iar şi iar: „Pentru a nu exista dubii, am depus la instanţa de fond a ÎCCJ Certificatul de Grefă nr. 124/121/2005 (nr. vechi 201/L.J.2005) din 03.12.2013, înregistrarea din oficiu a Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi – nr. intrare 60466 din 07.10.-2005, documente din dosarul 201/LJ/2005, Sentinţa civilă nr. 360 din 22.09.2005 şi încheierile din 25.01, 28.02, 11.04, 02.05 şi 22.08, toate în anul 2006. Aşa cum am demonstrat peste tot, din aceste înscrisuri emise de către Tribunalul Galaţi, reiese fără putinţă de tăgadă că SC ELN SA Galaţi era cu procedura de reorganizare judiciară şi faliment. Conform legii 64/1995 tranzacţiile cu acţiuni sunt ilegale şi frauduloase.”
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare Bucureşti îi răspunde petentului nostru printr-un fax din 28.11.2013, ora 11,16, următoarele: „Potrivit poziţiei exprimată de Tribunalul Galaţi, „în perioada 11.12.2005 – 06.02.2007 debitoarea Elnav SA Galaţi nu s-a aflat în insolvenţă, neputându-se considera că era deschisă procedura reorganizării judiciare şi a falimentului”. În aceste condiţii rezultă faptul că la momentul realizării tranzacţiei din data de 26.06.2006, emitentul nu s-a aflat în insolvenţă.”

Păi iacătă că nu-i aşa. Exista faliment la data tranzacţiei!

Domnilor din instituţiile statului, din documentele existente şi depuse şi vouă ca şi nouă de către Gh. Mardare, rezultă că Elnav SA se afla în reorganizare judiciară şi faliment din data de 20.06.2006, iar conform Certificatului de Grefă nr. 124/121/03.12.2013 extras după ECRIS şi înregistrarea din oficiu a ORC nr. 60466/07.10.2005, care confirmă deschiderea procedurii de insolvenţă cu Sentinţa nr. 360/22.09.2005, toate acestea erau cunoscute. Deci, ne aflăm clar în faţa unui fals grosolan în înscrisuri oficiale comis de către preşedintele Tribunalului Galaţi din anul 2006, fals de care au uzat şi beneficiat SC Metal Grup Industrial SRL a lui Corneliu Mangalea şi Nicorex SRL a lui Ion Panaghia, fraudaţi pe piaţa de capital fiind statul, prin SIF 2 Modova, şefită pe atunci de către defunctul Cătălin Chelu, şi alţi acţionari.

Panaghia a fost în horă cu Mangalea

Rămânem perplecşi cum magistraţi cu înaltă pregătire de specialitate nu pot vedea evidenţele, toate susţinute cu acte emise de către instanţele de judecată. Şi , atenţie, fix ei strâmbă cuiul dacă sunt plătiţi ca în UE cu mii şi mii de euro pe lună şi la pensie. Unde draku să îşi mai caute acest gen de păgubiţi, căci ai senzaţia că toţi sunt într-o mare horă cu beneficiarii falsurilor generate tot de către magistraţi.
Încheiem cu un citat din finalul precizărilor scrise din dosarul nr. 2158/1/2019 a ÎCCJ Secţia penală.

„Referitor la Contractul de asociere nr. 451/15 decembrie 2003 şi anexe fac următoarea precizare. În data de 07.07.2004 prin Procesul Verbal al Consiliului de Administraţie, format din Mardare Gheorghe şi Ion Panaghia s-a hotărât/acceptat la Art. 6 sub semnătura „Drepturile juridice, economice şi financiare dobândite de asociaţi nu pot fi înstrăinate nu pot fi folosite numai de una din părţi contractante fără acceptul scris al celeilalte părţi”. Pe cale de consecinţă, documentele semnate pentru tranzacţionarea din 20.06.2006 efectuată de SC Eldainvest SA Galaţi sunt ilegale, nepurtând semnătura celor doi asociaţi. Ion Panaghia şi Mardare Gheorghe. Menţionez că în calitate de asociat, Ion Panaghia a întocmit o Procură notarială, nr. 3094/02 decembrie 2003 în vederea realizării acţiunii de achiziţie a pachetului de acţiuni de la APAPS Bucureşti de 40% şi mi-a dat un Mandat de Reprezentare nr. 254 din 15.09.2004 în cadrul AGA la emitentul SC Elnav SA Galaţi.
Menţionez că după efectuarea tranzacţiei frauduloase de 20.06.2006 SC Nicorex SRL Galaţi a încasat banii de la SC Metal Grup Industries SRL 1.367.247,5 lei şi a dispărut neefectuând plata a 50% din suma către SC Total Service SRL Galaţi. Astfel a înfăptuit o înşelăciune evidentă, necercetată de procurorii de caz. Menţionez că în calitate de asociat, Ion Panaghia a întocmit o Procură notarială nr. 3094/02 decembrie 2003 în vederea realizării acţiunii de achiziţie a pachetului de acţiuni de la APAPS Bucureşti de 40% şi mi-a dat un Mandat de Reprezentare nr. 254 din 15.09.2004 în cadrul AGA la emitentul SC Elnav SA Galaţi.
Menţionez că după efectuarea tranzacţiei frauduloase din 20.06.2006 SC Nicorex SRL Galaţi a încasat banii de la SC Metal Grup Industries SRL 1.367.247,5 lei şi a dispărut neefectuând plata a 50% din suma către SC Total Service SRL Galaţi. Astfel a înfăptuit o înşelăciune evidentă, necercetată de procurorii de caz.
Menţionez că în data de 11.07.2006 am notificat, transmis prin poştă şi fax către SC Nicorex SRL pentru a face plata sumei de 683.623,75 lei conform Contractului 451/15.12.2003, răspunsul lui Ion Panaghia a fost „Mă cac în faxul tău” anexat olograf.
Referitor la relaţiile de prietenie dintre Corneliu Mangalea administrator SC Metal Grup Industrie SRL Galaţi şi Chelu Constantin, preşedinte SIF – 2 Moldova şi proprietarul Eldainvest SA Galaţi apreciez relevanta adresă 863858/16.03.2011 emisă de Ministerul Finanţelor Publice ANAF – Direcţia Generală Coordonare Inspecţie Fiscală către DGFP Galaţi referitor la SC Mobimod SA Tecuci unde asociaţi erau Cătălin Chelu şi Corneliu Mangalea, care „Începând cu anul 2009 nu au achitat TVA aferent, au procedat la deducerea ilicită a acesteia ori au beneficiat de rambursare respectivei taxe în mod necuvenit” conform raport suma este de 20.000.000 euro, ataşam document. Avându-se în vedere că nici un făptuitor nu a fost deranjat de instituţiile de forţă ale statului, până în prezent, când nici un leu AMAF blochează conturile oricărui contribuabil, se poate concluziona de ce susţineri beneficiau făptuitorii acestei evaziuni, respectiv Cătălin Chelu şi Corneliu Mangalea, existând suspiciunea rezonabilă ca persoane care3 activau în Ministerul de Finanţe, Ministerul Public şi SRI le asigurau protecţie. Această explica îndrăzneala efectuării tranzacţiilor ilegale/ilicite cu acţiunile SC Elnav SA Galaţi cu implicarea funcţionarilor publici şi a instituţiilor statului, care-i protejează pe făptuitori, din Dosarul 1260/DP/2019 reconfirmă această stare de fapt, prin semnatarii celor două Ordonanţe criticate, în plângerea înaintată ICCJ secţie Penală din 26.08.2019. Menţionez ca SC Elnav SA Galaţi a fost unicul producător din Uniunea Europeană de Furnituri Navale din Oţel şi Elici navale cu diametrul de 6,0 m, în prezent aflată în ruine aşa cum se poate constata în imaginile foto ataşate.”

Va urma.

Gelu CIORICI 22 - noiembrie - 2019

One Response so far.

  1. Adi spune:

    Afară cu sekurikii din viața publică!

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Fundaţia „Andreia

Se ştie de când limba română că prost nu-i ...

Se vor mări pensiil

Nu de puţine ori am auzit despre erorile de calcul ...

La puşcărie şi di

Este greu în sistemul penitenciar românesc doar pentru deţinuţii slabi ...