logoImpact EST nr. 889 - 20.10.2021

Cabinetul de Insolvenţă (CI) „Bontea Daniela” nu se lasă dislocat nici cu ranga de pe falita Vâlceana Galaţi, pe care o tot lichidează de tot, de şapte ani de zile, timp în care, conform declaraţiilor administratorului special al societăţii, Constantin Mitroi, Bontea Daniela a favorizat de-a lungul timpului avocaţi şi şi-a făcut plăţi nelegale pentru activităţi fictive în valoare de circa 6 miliarde de lei vechi, motive pentru care pe rolul instanţelor sunt zeci de procese între cele două părţi. Mai mult, CI Bontea Daniela a intrat şi în vizorul de tip lunetă ataşată la puşcă al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România. Dacă până acum a primit doar o suspendare pe o perioadă de şase luni din activitate, pentru data de 1 martie cei din UNPIR se pare că îi vor pregăti un mărţişor definitiv, pentru halul în care a înţeles să-şi practice profesia de practician în insolvenţă.

După şapte ani de procese, instanţa trimite dosarul la parchet!

Toţi justiţiabilii ştiu că adevăratul drum al pierzaniei – adevărului judiciar se află între instanţele de judecată şi parchetele acestora… şi retur. Desigur, aici, în acest ping-pong este indus şi răgazul de prăfuire al dosarelor, uitarea şi moartea făcând şi ele parte din actul de justiţie!
Aşadar, Constantin Mitroi, în calitate de creditor şi de administrator special cu drept de reprezentare al acţionarilor din SC Vâlceana Galaţi, cheamă în judecată CI „Bontea Daniela”, reprezentat de Daniela Bontea, din cauză că şi-a însuşit nelegal din firma lichidată suma de 21.574 lei. Adică, în loc de 14.766 de lei cât i se cuvenea ca onorariu de 3% din suma de 492.197,42 de lei, CI Bontea Daniela a încasat prin ORDIN DE PLATĂ (vezi facsimil) suma de 36.340 de lei.
Căci adunarea creditorilor a hotărât ca onorariul fixat lichidatorului să fie de 1.000 de lei lunar, plus TVA, iar pentru performanţă, 4% din sumele distribuite în primul an de faliment, de 3% în anul doi şi de 2% în perioada următoare.
Cererea de chemare în judecată a petentului nostru s-a soldat cu Dosarul nr. 9310-121-2012, şi conţine doar două pagini scrise de mână. Instanţa Secţiei a II-a Civilă a Tribunalului Galaţi respinge acţiunea pe „excepţia inadmisibilităţii acţiunii”, afirmând că temeiul legal invocat, respectiv art. 146 din Legea 85/2006 nu poate fi analizat de către judecătorul sindic.
Administratorul special al Vâlceana, declară recurs împotriva acestei soluţii iar dosarul capătă la număr a53*, devenind Dosar nr. 9310/121/2012* – a53 şi ajunge la Curtea de Apel Galaţi.

Soluţia instanţei de fond e de râs, dar şi de plâns!

Aşadar, după un secol care a durat trei ani (!), pe 12.02.2019, aceeaşi instanţă de fond la care instanţa Curţii de Apel Galaţi trimite dosarul spre soluţionare, hotărăşte ca dosarul să fie trimis la prăfuit în Arhiva Tribunalului – Secţia a II-a Civilă, iar o copie să fie trimisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, spre competentă soluţionare!
Dar să cităm din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, al UNPIR, nr. 21097/17.11.2016, câteva extrase din Decizia Civilă a Curţii de Apel Galaţi. Iată: „Analizând sentinţa recurată prin prisma motivelor invocate de contestatar, Curtea constată că instanţa de fond, în mod eronat a ajuns la concluzia că cererea, pe de o parte, nu este de competenţa judecătorului sindic, şi că, pe de altă parte, este inadmisibilă”. De asemenea, judecătorul sindic de la fond, primeşte şi lecţiile de rigoare aşa: …”judecătorul sindic poate sesiza organele de urmărire penală (Parchetul – n.a.) în situaţia în care există date referitoare la săvârşirea unei infracţiuni de către participanţii la procedura insolvenţei.”
Aşa cum spuneam, judecătorul sindic de la fond a respins cererea de despăgubiri formulată de către administratorul special al Vâlceana împotriva CI Bontea Daniela, ca fiind inadmisibilă, hotărâre publicată în BPI nr. 13.106/06.07.2016. Ei bine, această hotărâre a judecătorului sindic DMO este casată de către instanţa Curţii de Apel Galaţi. Iată decizia publicată în BPI nr. 21.097/17.11.2016: „Admite recursul declarat”… şi „Casează sentinţa nr. 389/15.06.2016 a Tribunalului Galaţi şi dispune trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă. Irevocabilă.”
Şi gata, în 12.02.2019, după doar trei ani de jocuri de gleznă, judecătorul sindic închide cercul vicios prin deschiderea lui către Parchetul Judecătoriei Galaţi şi către praful Arhivei. Aşa că procurorii au de treabă în grevă cu CI Bontea Daniela, care şi-a tras o vilă care se învârte după soare, în Traian Nord, pe Arcaşilor. Ea este acuzată pentru gestiune frauduloasă conform art. 144 şi 145 din Legea 85/2006.
Infracţiunea de gestiune frauduloasă, prevăzută la art. 214 alin. 1 din Codul penal, se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 8 ani, atunci când este săvârşită de „…lichidatorul averii debitorului”… Iar dovada că aşa a făcut CI Bontea Daniela o aveţi în facsimil.

Reamintim că CI Bontea Daniela este clientă veche a UNPIR, a cărei conducere a sancţionat-o cu o suspendare de şase luni din practicarea profesiei de lichidator. Dar ea nu a suportat decât parţial şi doar două luni această sancţiune, căci a obţinut suspendarea ei atacând decizia UNPIR la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia Contencios Administrativ, dosarul nr. 3652/2/2018 având termen în 8 aprilie 2019. Dacă CI BD apucă să scape de mărţişorul definitiv.

A consemnat Gelu CIORICI 1 - martie - 2019

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg