logoImpact EST nr. 792 - 22.10.2019

http://impact-est.ro/wp-content/uploads/banner.jpg

Aplicând legi retroactiv, au înfometat 40.000 de porci şi au tăiat 1,5 milioane euro subvenţie!

Înalţii funcţionari din eşaloanele doi şi trei din ministerele tuturor guvernelor, acei neclintiţi de Mitici care dosesc în fundul sertarelor documente şi care le fac tuturor o viaţă de coşmar atunci când accesează fonduri europene, devenind mai catolici decât Bruxellles-ul, nu dau nimănui socoteală, mare parte dintre judecători îi mângâie pe creştet în procese, căci, nu-i aşa, Justiţia este de STAT pentru îmbătrâniţii în rele, iar tot acest lanţ trofic de nelegalităţi este creat special, parcă, şi cu scopul de a distruge CAPITALUL AUTOHTON. Alde astfel de Mitici, dimpreună cu prelungirile lor obediente din teritorii au distrus al doilea mare producător de carne autohton, din zona Galaţi-Brăila, i-au distrus Abatorul de la Şendreni şi l-au furat cu complicitatea oamenilor legii, creîndu-i antreorenorului o pagubă de 37 milioane de euro, i-au furat mii de tone de porumb în aplauzele poliţiştilor şi procurorilor, nenorociri despre care am tot scris aici în Impact-est (vezi cazul CARUZ-GALCO), iar acum, schimbând regulile în timpul jocului, i-au tras acestui grup de firme de sub picioare o subvenţie UE pentru creşterea la standarde UE a celor 40.000 de capete de suine, iar acţionarul majoritar al acestui grup de firme, Gheorghe Caruz, cel ce a fost ani mulţi chiar Preşedintele Patronatului Cărnii din România, a ajuns să fie umilit pe munca şi pe banii lui, să stea mai mult prin spitale şi prin sălile de judecată, în loc să-şi conducă afacerile, să şi le dezvolte şi să asigure salarii la câteva mii de guri, căci aşa voiesc alde aceşti NIMENI din eşaloanele doi şi trei ale ministerelor şi agenţiilor guvernamentale.
Protagonistul petenţilor noştri este în ediţia de faţă un Mitic generic, pe numele său Dumitru-Daniel Botanoiu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, (MADR) împotriva căruia a fost depusă plângerea penală nr. 703/08.12.2017, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Vom cita din acest document cu precizarea că titlurile şi intertitlurile, precum şi anumite corecturi stilistice şi gramaticale aparţin redacţiei.

Un ordin emis din 2014, face ravagii din 2012!

Fiind al doilea episod pe această temă, vă reamintim că acest mare crescător autohton de suine, SC Complexul de Creştere a Porcilor SRL Tichileşti, judeţul Brăila, s-a izbit de hienele de la APIA, care cred că banii europeni pentru subvenţionarea creşterii animalelor sunt bani aduşi de la salteaua lor de acasă!
Ei, împreună cu emitenţii din MADR au încălcat principiul legalităţii atunci când au aplicat prevederile Ordinului MADR/2014 retroactiv, pentru perioada 2012-2014!
Ministerul, APIA-Central şi local Brăila şi instanţele de judecată ştiu că societatea Complexul de Creşterea Porcilor SRL din Tichileşti a semnat, atenţie, în IULIE 2012, cu APIA Brăila, un Angajament de respectare a condiţiilor de bunăstare pentru măsura 215-plăţi privind bunăstarea animalelor-porcine, pe o perioadă de 5 ani, ce cuprindea şi respectarea subpachetului 3 – îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului. La semnarea acestui angajament a stat la bază Ordinul 149/2012.
Prin Ordinul MADR 1438/2014, prevederile vechiului ordin sunt schimbate, iar toţi crescătorii de porci care au semnat angajamente pe cinci ani, încă din 2012, au fost condamnaţi la distrugerea afacerii, schimbarea regulilor în timpul jocului fiind una ticăloasă şi subversivă, dirijată să torpileze definitiv capitalul autohton.
Dar, să cităm din plângerea penală la care am făcut referire.

Pentru neconformităţi de 2 kg/mp, harşti 1,5 milioane de euro!

„PLÂNGERE

împotriva numitului Dumitru Daniel Botanoiu, în calitate de Secretar de Stat al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu sediul în Bucureşti, Bd. Carol 1, nr. 2-4, sector 3, pentru săvârşirea de către acesta a infracţiunile de abuz în serviciu prevăzută şi pedepsită de art. 297 şi art. 298 privind neglijenţa în serviciu din Noul Cod Penal.
În fapt am solicitat prin mai multe adrese: 104/15.02.2017; 112/17.02.2017; 130/27.02.2017; 149/09.03.2017; 169/17.03.2017; 203/31.03.2017; 613/20.09.2017; 622/28.09.2017; 635/05.10.2017; 679/25.10.2017 D-lui Botanoiu Daniel Dumitru, semnatarul Ordinului Ministerului Agriculturii 1438/2014, să ne comunice, în calitatea sa de legiuitor, care a fost voinţa legiuitorului la emiterea Ordinului, dacă a doua repetiţie a unei neconformităţi de numai 2kg/m2 la subpachetul 3 a transportului animalelor este considerată intenţie de sancţionare cu codul 8 maxim de sancţiuni, sau nu, deoarece Ordinul nu este clar şi este interpretat diferit de crescători şi APIA.
În Ordin intenţia este definită astfel: „ intenţia – presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu i-l urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bună ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile. A doua repetiţie este intenţie.”.
Întrucât noi, prin depăşirea greutăţii de transport nu am săvârşit inducerea în eroare cu bună ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, nu am furnizat date false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi de fonduri europene nerambursabile, am solicitat să se clarifice aceste aspecte, dar s-a refuzat.
Am solicitat dacă prevederea în Ordinul de sancţiuni a „nerespectarea aceleeaşi norme, cerinţe sau obligaţii în cazul în care aceasta se constată la verificarea anuală de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani consecutivi” ce se sancţionează cu codul 8 trebuie să fie mai multe neconformităţi în acelaşi an, sau numai o neconformitate aşa cum a avut societatea noastră în anul 2 de angajament, deoarece Ordinul este ambiguu şi în acest sens, întrucât dacă ar fi câte una în fiecare an, în 3 ani ar fi mai multe şi Ordinul trebuia să prevadă numai neconformităţi în 3 ani consecutivi, nu mai multe.
I-am solicitat D-lui Botanoiu să ne precizeze dacă o neconformitate făcută din neglijenţă (cum este în cazul nostru), poate fi considerată intenţie de fraudare a fondurilor europene, aşa cum a fost interpretată de APIA Brăila şi, pe cale de consecinţă, să ne sancţioneze cu codul 8 de sancţiuni şi să ne comunice care a fost intenţia legiuitorului în acest sens.”

Botanoiu: o simplă neglijenţă este intenţie!

„Solicitarea noastră este justificată deoarece AFIR, prin adresa nr. E 25635/11.10.2017 şi E3009/06.11.2017 ne comunică faptul că „a doua repetiţie este considerată intenţie (neconformitate deliberată), dar în cazul nostru nu este o neconformitate deliberată, ci este o simplă neglijenţă.
Având în vedere că formularea sistemului de sancţiuni este identică în toate ordinele (841/2013; 1438/2014; 77/2017), nu se poate interpreta ca pentru un an din cei 5 cât durează angajamentul pe 5 ani, într-un fel e în anul 2014-2015 şi e în alt fel în anul 2016, deci prin adrese am solicitat clarificări.
Dl. Botanoiu Daniel Dumitru, prin adresele de comunicare nr. 20465/01.03.2017; 20641/14.03.2017 refuză să răspundă corect la solicitările noastre şi în loc să răspundă la ce s-a solicitat, ne dă citate din Ordin copiind anumite prevederi, sau arată ce neconformităţi a făcut societatea noastră, sau ce procese avem cu APIA şi care este stadiul lor, deşi nu a fost întrebat de aşa ceva.
Noi am revenit la solicitările concrete făcute cu adresa 203/31.03.2017 şi adresa 228/10.04.2017, dar nici la acestea nu a răspuns la ce am întrebat noi, ci se prefăcea că nu a înţeles întrebările noastre, dând răspunsuri ce nu au nici o legătură cu ce am solicitat noi.
Deşi s-au trimis numeroase adrese pentru clarificarea interpretării sancţiunilor din Ordin, Dl. Botanoiu a refuzat să răspundă din care cauza APIA Brăila a considerat că depăşirea greutăţii de transport în anul 2 de angajament la 9 capete, şi în anul 3 de angajament la 42 de capete cu numai 2 kg/m2, reprezintă o încercare de fraudare a fondurilor europene, deoarece este a doua repetiţie în anul 3 de angajament care a produs societăţii noastre un prejudiciu de 4.000.000 lei, care ar fi fost evitat dacă se primea un răspuns corect, întrucât societatea nu a mai avut fonduri pentru hrana animalelor şi cumpărarea de substanţe pentru staţia de epurare, din care cauză am fost sancţionaţi în repetate rânduri cu amenzi mari de ABA Buzău-Ialomiţa şi de Garda de Mediu.
Dl. Botanoiu Daniel Dumitru a săvârşit fapta de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 NCP ca fiind fapta funcţionarului public care în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau î-l îndeplineşte defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, cât şi fapta de neglijenţă în serviciu prevăzută şi pedepsită în art. 298 deoarece nu a efectuat îndatorirea de serviciu de a răspunde la întrebările crescătorilor de porci de a clarifica ordinul ambiguu cu privire la modul de interpretare a sancţiunilor.”

Un sfertoministru e Dumnezeul refuzurilor!

„Astfel, Ordinul 1438/2014 a fost îndeplinit în mod defectuos şi nu a fost înţeles de APIA şi crescătorii de animale, iar Dl. Botanoiu a refuzat să clarifice defectele Ordinului.
Ordinul 1438/2014 nu arată clar că o repetiţie a unei neconformităţi făcute din neglijenţă nu poate fi considerată „intenţie” şi sancţionată cu codul 8 de sanţiuni, aşa după cum susţine Ministerul Agriculturii în mod verbal.
Nu se înţelege din ordin dacă a doua repetiţie pentru o neconformitate făcută din neglijenţă, neintenţionat, este sancţionată tot ca intenţie de fraudare a fondurilor europene şi sancţionată cu codul 8 de sancţiuni, sau nu aşa cum este sancţionată o neglijenţă făcută deliberat.
Ordinul a fost făcut în mod defectuos deoarece prevede că neconfromităţile de până la 10% se sancţionează cu o sancţiune de 3% din valoarea sprijinului de stat, iar pentru o neconformitate de sub 1% nu se prevede să nu fie sancţionată, deşi Dl. Botanoiu susţine că s-a prevăzut un prag până la care neconformităţile nu se sancţionează, dar în Ordin nu se regăseşte acest prag, iar societatea noastră a avut un procent de neconformităţi în anul 2 de angajament de numai 0,03%, iar în anul 3 de angajament de 0,07%.
Dl. Botanoiu refuză să spună dacă intenţia legiuitorului a fost ca sancţiunile acestui ordin să se aplice din anul 2012, când s-a semnat angajamentul pe 5 ani, sau de la data apariţiei ordinului pe perioada rămasă de 3 ani.
Faptele de neglijenţă în serviciu şi abuz în serviciu sunt demonstrate şi de faptul că Dl. Botanoiu susţine că în emiterea Ordinului 1438/2014 a făcut aplicarea în practică a Regulamentului U.E. 65/2011 al Comisiei Europene din 27 ian 2011 şi de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr 1696/2005, dar tocmai faptul că acest Ordin nu a fost emis înainte de semnarea angajamentului pe 5 ani de către crescătorii de animale, adică în iulie 2012, demonstrează că a săvârşit faptele penale prevăzute de art. 297 şi art 298 din Codul Penal, punând crescătorii în situaţia de a nu cunoaşte faptele pentru care pot fi sancţionaţi, înainte de a le comite.
Nu există nici o justificare de ce Ordinul nu a fost emis până în iulie 2012 şi el se emite în anul 2014, la mai bine de 2 ani de zile de la semnarea angajamentului, şi faptul că acest Ordin se aplică retroactiv încălcând grav principiul neretroactivităţii actelor normative prevăzut de art. 15 alin 2 din Constituţie şi art. 6 Cod Civil.
Faţă de aceste aspecte considerăm că am demonstrat că sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art 297 şi 298 din codul Penal şi solicităm începerea urmăririi penale asupra numitului Botanoiu Daniel Dumitru şi sancţionarea faptelor săvârşite.”

Epilog cu dezbinare

Vom reveni odată ce plângerea penală împotriva abuzului în serviciu de care este acuzat secretarul de stat din MADR, Daniel-Dumitru Botanoiu, va fi soluţionată şi după ce Curtea de Apel Galaţi va da o decizie în aceeaşi speţă în care este vizată conducerea APIA – Central şi APIA- judeţ Brăila.
În loc de concluzie putem spune doar că remarcăm lipsa de solidaritate a producătorilor autohtoni de carne, a crescătorilor de animale care beneficiază de subvenţii ale UE, dar sunt călcaţi cu şenile de tanc de către funcţionarii necinstiţi din SISTEMUL ticăloşit care învârt regulile şi legile funcţie de cât de bine mişcă din urechi antreprenorul român, care s-a săturat să tot producă şpagă în loc de bunuri, servicii şi hrană autentică şi sănătoasă.

A consemnat Gelu CIORICI 15 - decembrie - 2017

Lasa un raspuns


Ghiţă Ivan penetre

Da, ex-procurorul şef al DNA-ST Galaţi şi ex-procuror de demisol, ...

BOGDAN RODEANU

Deputat de Galaţi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ...

Mihai Şora, moşnea

Săptămîna trecută, poate miercuri, poate joi spre seară, la o ...