logoImpact EST nr. 893 - 04.12.2021

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu art. 133, alin. (2), lit. ”a”, art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, în data de 11.11.2020, ora 14.00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2020 – trimestrul III;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în proiectul Urb-En Pact – Urban Energy Pact, cod 5864, faza a II-a, cât și asigurarea fondurilor necesare implementării acestuia;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 259/25.06.2020 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a abonamentelor pentru locurile de parcare din parcarea supraetajată aferentă blocului R5, Mazepa I, Municipiul Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 303/30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul de organizare și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea C.L. nr.  44/28.06.2016 privind aprobarea  indicatorilor  tehnico – economici pentru obiectivul ”Punerea in valoare  a sitului arheologic Tirighina Barboși”, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al societății Gospodărire Urbană S.R.L.;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 399/27.08.2020 privind testarea RT-PCR-Covid 19 a unor participanți la activitatea sportivă din cadrul Clubului Sportiv Municipal Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 29/25.02.2010 privind aprobarea modului de calcul pentru stabilirea valorii minime până la care se va negocia redevența pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale, concesionate conform G. nr.884/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Galaţi în comisia de vânzare a spaţiilor medicale;

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Galaţi în comisia de contestații pentru vânzarea spaţiilor medicale;

 

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

 

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care pot primi subvenții de la bugetul local;

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare și selecție prealabilă a membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Galați are calitatea de autoritate publică tutelară;

 

 1. Proiect de hotărâre privind numirea și aprobarea mandatului reprezentantului Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.;

 

 1. Proiect de hotărâre privind numirea și aprobarea mandatului reprezentantului Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Gospodărire Urbană S.R.L.;

 

 1. Proiect de hotărâre privind numirea și aprobarea mandatului reprezentantului Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Industrial Parc S.R.L.;

 

 1. Proiect de hotărâre privind numirea și aprobarea mandatului reprezentantului Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Transurb S.A.”

 

(G.C) 10 - noiembrie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Primarul şi cei 15

Aceşti izmenari stau toată ziua cu stufu-n gură şi calcă ...

HARTA COLINDELOR ROM

HARTA COLINDELOR ROMANESTI  

Andrea Chiş candide

Judecătoarea Andrea Chiş, plecată în CSM de la Curtea de ...

Gabriela Baltag, can

• „Mi-aş dori să redau CSM transparenţa de odată. Trebuie ...

Informare contribuab

INFO-Solicitarea certificatelor de rezidenta din SPV de catre PF