logoImpact EST nr. 791 - 18.10.2019

http://impact-est.ro/wp-content/uploads/banner.jpg

Serviciul Public Ecosal GALAŢI este un serviciu specializat în prestarea serviciilor de salubritate stradală şi menajeră care acţionează pe teritoriul Municipiului Galaţi. Serviciul a luat fiinţă în anul 2008 prin reorganizarea fostei firme SC Ecosal Prest S.A..
Serviciul Public Ecosal Galaţi a dezvoltat în domeniul serviciilor de salubritate o politică specifică de leader, fiind o firmă de top şi un garant al curăţeniei.

SERVICII OFERITE
I. Serviciul de salubrizare:
• precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeuri menajere, cu excepţia celor cu regim special;
• sortarea deşeurilor municipale;
• depozitarea controlată a deşeurilor municipale;
• măturatul, spălatul, stropirea şi intreţinerea căilor publice;
• curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
• colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora, precum şi servicii de ecarisaj;
• colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, etc.);
• colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei;
• colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor/apartamentelor proprietate individuală;
• dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea;
• tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
• demontarea (dezansamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
• recuperarea materialelor reciclabile sortate;
• comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;
• alte activităţi de curăţenie.
II. Serviciul de administrare a domeniului public:
• amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi;
• asigurarea funcţionalităţii, întreţinerea şi repararea fântânilor arteziene şi a cişmelelor stradale;
• curăţarea chimică a placajelor din travertin de graffiti;
• desfiinţarea împrejmuirilor şi demolarea construcţiilor ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galaţi;
• optimizarea şi organizarea circulaţiei rutiere şi pietonale;
• conservarea, întreţinerea şi repararea monumentelor de for public aflate pe domeniul public al municipiului Galaţi;
• administrarea drumurilor şi străzilor – repararea şi întreţinerea străzilor;
• montarea mobilierului stradal;
• semaforizare.
III. Alte servicii:
• dotarea gratuită cu eurocontainere, pubele şi containere a asociaţiilor de locatari/proprietari;
• închirieri recipienţi de colectare pentru beneficiari;
• combaterea depozitelor de deşeuri necontrolate;
• închiriere utilaje pentru încărcat şi transportat deşeuri din construcţii.

(R.I.) 20 - octombrie - 2017

Lasa un raspuns


Recunoaşterea ştii

“Bucuros pentru că am depășit 500 de citări în Scopus ...

Aceste firme din TOP

De 27 de ani, Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi ...

Românii au îngropa

Virusul pestei porcine africane a lovit din plin România în ...