logoImpact EST nr. 889 - 17.10.2021

D-auzi gazdă, ori n-auzi
D-auzi gazdă, ori n-auzi,
D-auzi gazdă, ori n-auzi
Toaca-n cer şi slujba-n rai.
Toaca-n cer cum o bătea
Toaca-n cer cum o bătea
Slujba-n Rai cum o făcea.
Dumnezeu cum cuvânta
Dumnezeu cum cuvânta
Maica Sfântă se ruga!
Îngerii, ţiind stâlpări,
Îngerii, ţiind stâlpări,
Cântau sfi ntele cântări.
Pentr-un Fiu ce S-a născut,
Pentr-un Fiu ce S-a năsuct,
Domnul nost-fără-nceput.
Că S-a născut pe pământ
Că S-a npscut pe pământ
Fiul Tatălui cel Sfânt.

 

STEAUA
Cine primeşte steaua frumoasă
şi luminoasă,
Cu colţuri multe şi mărunte,
De la naşterea lui Hristos,
Ca un soare luminos.
Steaua sus răsare,
Ca o taină mare,
Steaua străluceşte
Şi lumii vesteşte.
Că astăzi Curata
Prea nevinovata
Fecioara Maria
Naşte pe Mesia!
Steaua sus răsare,
Ca o taină mare,
Steaua străluceşte
Şi lumii vesteşte.
Magii cum zăriră
Steaua şi porniră,
Mergând după rază
Pe Hristos să-l vază!
Steaua sus răsare,
Ca o taină mare,
Steaua străluceşte
Şi lumii vesteşte.
Şi dacă sosiră,
Îndată-l găsiră,
La dânsul intrară
Şi I se-nchinară!
Steaua sus răsare,
Ca o taină mare,
Steaua străluceşte
Şi lumii vesteşte.
Cu daruri gătite,
Lui Hristos menite,
Luând fi ecare
Bucuria mare!
Steaua sus răsare,
Ca o taină mare,
Steaua străluceşte
Şi lumii vesteşte.

 

(colind pentru copiii mici)
MOŞ CRĂCIUN
Moş Crăciun cu dalbe plete
A sosit de prin nămeţi
Şi aduce daruri multe
La fetiţe şi băieţi
Moş Crăciun, Moş Crăciun!
Din bătrâni se povesteşte
Că-n toţii anii, negreşit,
Moş Crăciun, pribeag soseşte,
Nici odată n-a lipsit!
Moş Crăciun, Moş Crăciun!
Moş Crăciun cu plete dalbe
Încotro vrei să apuci?
Ţi-aş cânta „Florile dalbe”
De la noi să nu te duci!
Moş Crăciun, Moş Crăciun!

 

 

După dealul cel mai mare
(Velerim şi Veler Doamne)
După dealul cel mai mare
Velerim şi Veler Doamne,
Răsărita mândru soare,
Velerim şi Veler Doamne!
Mândru soare nu era,
Velerim şi Veler Doamne!
Ci era o mânăstire,
Velerim şi Veler Doamne!
Dar într-însa Moş Ajun
Velerim şi Veler Doamne!
Tot îndeamnă pe Crăciun,
Velerim şi Veler Doamne!
Mergi, Crăciune la-mpărat,
Velerim şi Veler Doamne!
Că-i târziu şi-a înoptat,
Velerim şi Veler Doamne!
Ce ne-aduce Moş Crăciun,
Velerim şi Veler Doamne!
Tot ce e frumos şi bun,
Velerim şi Veler Doamne!

 

 

Maria se preumbla

Maria se preumbla,
Bun lăcaş îşi căuta.

Umblă Maica pe pământ
Să nască pe Fiul Sfânt.

Merge-n sus şi iară-n jos,
Că bate vânt friguros;

Se luară se duseră
Tocma-n curtea lui Crăciun.

„Bună seara, Moş Crăciune!”
Zis-Maria celui bun,

„Lasă-mă-n palatul tău
C-am să nasc pe Dumnezeu!”

 

Sus, boieri, nu mai dormiţi
Sus boieri nu mai dormiţi, Oleroi,
Doamne,
Vremea e să vă gătiţi, Oleroi,
Doamne,
Casa să v-o măturaţi, Oleroi
Doamne,
Masa să v-o încărcaţi, Oleroi
Doamne.
Nu dormiţi în astă seară, Oleroi,
Doamne!
Ci şedeţi la Privegheală, Oleroi,
Doamne!
S-aşteptăm pre Domnul Sfânt,
Oleroi, Doamne!
Ca să vie pe pământ, Oleroi
Doamne.
S-aşteptăm pre Domnul Sfânt,
Oleroi, Doamne!
Ca să vie pe pământ, Oleroi
Doamne.
Tuturor ce sunt în casă, Oleroi
Doamne!
Şi se veselesc la masă, Oleroi,
Doamne!
Să le dea Hristos de toate, Oleroi,
Doamne!
Bucurie, sănătate, Oleroi, Doamne.
Să le dea Hristos de toate, Oleroi,
Doamne!
Bucurie, sănătate, Oleroi, Doamne

 

Trei crai de la Răsărit

 

Trei crai de la Răsărit
Spre stea au călătorit
Şi-au mers după cum citim
Până la Ierusalim.

Acolo, cum au ajuns,
Steaua-n nori li s-a ascuns;
Şi le-a fost a se plimba
Prin oraş a întreba:

„Unde s-a născut” – zicând,
„Un Crai mare de curând?”
Iară Irod împărat
Auzind s-a tulburat;

Pe crai, în grab-a chemat
Şi în taină i-a-ntrebat;
Ispitindu-i, vru, setos,
Să afl e despre Hristos.

El le-a zis: „Mergeţi de-afl aţi
Şi viind mă înştiinţaţi,
Să merg să mă-nchin şi eu,
Ca unuia Dumnezeu!”

Craii, dacă au plecat,
Steaua iar s-a arătat
Şi-au mers, până a stătut,
Und-era pruncul născut.

Şi cu toţi s-au bucurat
Pe Hristos dac-au afl at,
Cu daruri s-au închinat
Ca la un mare-mpărat.

Şi-apoi dac-au purces
Pe altă cale au mers,
Precum le-a fost lor şi zis,
Îngerul, noaptea, în vis.

Iară Irod împărat,
Văzând că s-a înşelat,
În Vitleem a intrat,
Mulţi coconi mici a tăiat.

Pân-la paisprezece mii
Tot prunci, mărunţei copii,
De doi ani şi mai în jos,
Ca să taie pre Hristos.

O, tinarul crud Irod!
Muri-n blestem de norod,
Nefi ind el bucuros
De naşterea lui Hristos.

 

Sus creştini

Sus creştini nu mai dormiţi
Vremea e să vă treziţi
Sus creştini nu mai dormiţi
Vremea e să vă treziţi
Casa să v-o măturaţi Le-rui Ler
Şi masa s-o încărcaţi Le-rui Ler
Că umblăm şi colindăm
Şi pe Domnul căutăm
Că umblăm şi colindăm
Şi pe Domnul căutăm
Din seara Ajunului, Le-rui Ler
Până-ntr-a Crăciunului Le-rui Ler
Că s-a născut Domn prea bun
În sălaşul lui Crăciun
Că s-a născut Domn prea bun
În sălaşul lui Crăciun
Că s-a născut Domn frumos
Le-rui Ler
Numele lui e Hristos Le-rui Ler.

 

Colindiţa

Colindiţa nu-i mai multă
Să trăiască cine ascultă
Sus la ceruri o-nălţăm
Şi la gazde o-nchinăm
O-nchinăm cu veselie
Şi cu mare bucurie
C-am ajuns seara de Ajun
Şi a bătrânului Crăciun
Sus mai sus v-am înălţat
Ce-am ştiut noi v-am cântat
Să rămâneţi sănătoşi
Sănătoşi şi bucuroşi
C-aţi ajuns ziua cea Sfântă
Când colindele se cântă
Sărbătoarea lui Hristos
Să vă fi e de folos.

28 - decembrie - 2015

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg