logoImpact EST nr. 875 - 16.06.2021

Am ajuns la ultimul episod din seria de trei, în care am prezentat şi prezentăm extrase din motivarea hotărârii Curţii de Apel Ploieşti, în dosarul prin care reclamanţii, judecător Mihaela Neagu (la începerea procesului, preşedinte al Curţii de Apel Galaţi, şi Florin-Cosmin Neagu, grefier la aceeaşi instanţă), pretindeau pentru daunele aduse onoarei, de la pârâţii-apelanţi, SC Echidistant Pres SRL, editor al Impact-est, şi de la redactorul şef al publicaţiei, Gelu Ciorici, fabuloasa sumă de 250.000 de lei noi. Desigur, reclamanţii mai voiau şi cheltuieli de judecată, precum şi ştergerea din arhiva electronică a www.impact-est.ro a trei articole de presă prin care reclamanţii au considerat că le-a fost atinsă onoarea şi lezată demnitatea.
Ei, dar, presupunem noi, aveau reclamanţii la bază un precedent: cazul judecătoarei de la Curtea de Apel Galaţi, Maria Tacea, care într-un proces cu Echidistant şi Gelu Ciorici, în care şi-a dat ca adresă de corespondenţă str. Brăilei 153, Palatul de Justiţie (aşa cum au făcut şi colegii ei, reclamanţii de acum, doar că aceştia au indicat şi Camera 301, adică biroul preşedintelui Curţii de Apel Galaţi), proces strămutat fix la Tribunalul Prahova (cererea de chemare în judecată a noastră, de către reclamanţii de acum, fiind depusă fix şi direct la acelaşi Tribunal Prahova, care le-a şi acordat despăgubiri de câte 25.000 de lei noi), care tribunal i-a acordat atunci, colegial, obligndu-l pe G.C. la plata sumei de 80.000 de lei noi…
În sfârşit, încheiem seria cu acest ultim episod, citând din motivarea sentinţei, fără să comentăm decizia instanţei, pentru că documentul conţine adevărate TEZE, numai bune pentru aplicarea unitară a hotărârilor instanţelor, sistemul nostru judiciar nevoind să aplice unificarea practicii judiciare în tot.

Nu există un standard juridic al individului ofensat

După ce instanţa Curţii de Apel Ploieşti a examinat sentinţele atacate prin apel, de către apelanţii-pârâţi Echidistant Pres şi Gelu Ciorici, în urma REJUDECĂRII, prin prisma motivelor de apel formulate, raportat la actele şi lucrările dosarului, precum şi la textele legale incidente, Curtea reţine, printre altele, că reclamanţii nu au făcut dovada existenţei unei fapte ilicite săvârşite de către intimaţii-pârâţi. Cu toate astea, instanţa de fond, respectiv Tribunalul Prahova, le-a acordat acestora, separat, câte 25.000 de lei ca daune morale, chiar dacă nu există un „standard juridic” al individului ofensat, şi cu toate că soţii Neagu ceruseră, ca în familie, la grămadă, 250.000 de lei.
Dar, haideţi să cităm un prim-paragraf, lecţie în materie, adică teză de drept.

„Prin probele administrate în cauză reclamanţii nu au făcut dovada existenţei unei fapte ilicite săvârşită cu vinovăţie de intimaţii-pârâţi. Atingerea adusă imaginii trebuie să aibă caracter efectiv şi obiectiv, nu să reprezinte doar aprecierea reclamanţilor. Deşi nu există un standard juridic al „individului ofensat”, trebuie totuşi ca o afirmaţie, pentru a fi considerată ofensatoare, să lezeze în mod real şi neechivoc onoarea sau reputaţia.
Raportat la împrejurările speţei, curtea apreciază că scopul urmărit de pârâţi prin textele citate nu a fost acela de a crea o imagine defăimătoare preşedintei Curţii de Apel Galaţi şi soţului acesteia, grefier la instanţele arondate, ci de a evidenţia aspecte care în opinia sa relevă deficienţe ale activităţii din sistemul judiciar.
În concluzie, demersul jurnalistic, în conţinutul existent la dosarul de fond, nu este de natură a aduce un prejudiciu de imagine reclamanţilor şi nu a produs o lezare a dreptului personal nepatrimonial cu privire la nume, relatările ziaristului încadrându-se în limitele informaţiilor de presă, care vizează un subiect de interes public, informaţiile prezentate fiind de interes public având în vedere funcţia îndeplinită de către reclamantă în cadrul unei instituţii publice. CEDO a acceptat chiar şi folosirea în presă a unor „termeni violenţi” atunci când scopul ziaristului este discutarea unor chestiuni de interes public (c.Thorgeirson vs. Islanda şi Dalban vs. România).
Curtea a statuat cu caracter de principiu (vezi cauza Bladet Tromso şi Stensaas vs. Norvegia), că ziariştii nu trebuie să fie obligaţi să dovedească întotdeauna adevărul afirmaţiilor publicate atunci când acţionează cu bună-credinţă, bazându-se pe informaţii credibile”.

La nevoie, ziaristul are voie la exagerări

În apelul incident declarat de reclamanţii Neagu Mihaela şi Cosmin-Florin, Curtea remarcă faptul că acesta este nefondat, întrucât viza numai cuantumul despăgubirilor acordate prin sentinţa Tribunalului Prahova, adică de ce câte 25.000 de lei la fiecare şi nu 250.000 de lei la grămadă.
Haideţi să mai cităm:

„În sprijinul bazei factuale depuse la instanţa de fond, au fost depuse la dosar înscrisuri (filele 14-19) din care rezultă că reclamantul Neagu Florin Cosmin a fost numit în funcţia de debutant la Judecătoria Focşani conform Deciziei nr. 101/05.07.2010, ca urmare a susţinerii unui concurs, ulterior a promovat la Tribunalul Galaţi şi apoi la Curtea de Apel Galaţi unde a fost încadrat ca grefier cu studii superioare juridice, împrejurare de natură a genera dubii cu privire la legalitatea procedurii de angajare a reclamantului Neagu Florin-Cosmin, în funcţia de grefier (iniţial la Judecătoria Focşani şi apoi la Curtea de Apel Galaţi).
Articolele publicate au reprezentat manifestarea dreptului la libertatea de exprimare, conform art. 10 din Convenţia Europeană, în sensul că acesta cuprinde libertatea oricărei persoane de a-şi exprima opinii, respectiv de a primi informaţii, fără amestecul autorităţilor publice.
Posibilitatea recunoscută ziaristului de a exagera, la nevoie, în prezentarea informaţiilor se justifică, pe de o parte, prin caracterul perisabil al informaţiei, iar pe de altă parte prin necesitatea ca ziaristul să poată folosi o modalitate de a atrage atenţia publicului asupra chestiunilor de interes public la care se referă (c. Dalban vs. România).”….
„Articolele publicate de către pârâţi, cuprind exagerări, însă scopul acestora este acela de provocare a opiniei cetăţenilor, principiul libertăţii de informare fiind asigurat de către autorităţile publice prin obligaţia negativă a statului de a nu stânjeni în nici un fel exerciţiul liber a transmiterii opiniilor şi informaţiilor de interes public. În aceste condiţii, exercitarea dreptului la libertatea de exprimare a avut loc în limitele la care se referă art. 20 din Convenţia Europeană, fără a se putea reţine încălcarea protecţiei reputaţiei reclamanţilor, fiindcă s-a păstrat un echilibru între interesul urmărit de ziarist şi dreptul la reputaţie al reclamanţilor.
În considerarea argumentelor expuse, Curtea, în temeiul art. 480 alin. 2 Cod pr. Civilă, va admite apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. 292/2016 a Tribunalului Prahova, va schimba în tot sentinţa în sensul că va respinge acţiunea ca neîntemeiată, şi pe cale de consecinţă va constata că apelul incident declarat de intimaţii Neagu Mihaela şi Neagu Florin-Cosmin, reclamanţi împotriva aceleiaşi sentinţe este nefondat întrucât vizează numai cuantumul despăgubirilor ce au fost respinse pe fond.
În ceea ce priveşte apelul declarat de pârâţi împotriva s.civ. nr. 910/2016 a Trib. Prahova Curtea a reţinut că solicitarea reclamanţilor ca pârâţii să înlăture din arhiva electronică a publicaţiei „Impact Est”, articolele „Hopa şi preşedinta Curţii de Apel Galaţi”, „Preşedinta Neagu” şi „Justiţia de cumetrie made în Covurlui – mod de întrebuinţare”, are un caracter accesoriu capătului de cerere principal constând în obligarea intimaţilor la plata de daune morale pentru prejudicierea imaginii lor publice, astfel încât acesta fiind respins, va respinge şi cererea privind obligaţia apelanţilor de a înlătura din arhiva electronică articolele menţionate.
Pe cale de consecinţă, va admite apelul declarat de pârâţi împotriva s.civ. nr. 910/2016 a Trib. Prahova şi va schimba în tot sentinţa în sensul că va respinge cererea privind obligaţia apelanţilor de a înlătura din arhiva electronică a publicaţiei „Impact Est” a articolelor „Hopa şi Preşedinta Curţii de Apel Galaţi”, „Preşedinta Neagu” şi „Justiţia de cumetrie made în Covurlui – mod de întrebuinţare”.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII DECIDE:

„Admite apelul declarat de pârâţii SC Echidistant Pres SRL Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Basarabiei, nr…. ap…, judeţul Galaţi şi Ciorici Gelu, domiciliat în Galaţi, str…, nr…, bl…, judeţul Galaţi, împotriva sentinţei civile nr. 292/2016 a Tribunalului Prahova. Schimbă în tot sentinţa în sensul că respinge acţiunea ca neîntemeiată. Respinge apelul incident declarat de intimaţii Neagu Mihaela şi Neagu Florin-Cosmin, ambii cu domiciliul ales la sediul Curţii de Apel Galaţi, biroul 301, în Galaţi, str. Brăilei nr. 153, judeţul Galaţi reclamanţi împotriva aceleiaşi sentinţe.
Admite apelul declarat de pârâţi împotriva s.civ. nr. 910/2016 a Trib. Prahova.
Schimbă în tot sentinţa în sensul că respinge cererea privind obligaţia apelanţilor de a înlătura din arhiva electronică a publicaţiei „Impact Est” a articolelor „Hopa şi Preşedinta Curţii de Apel Galaţi”, „Preşedinta Neagu” şi „Justiţia de cumetrie made în Covurlui – mod de întrebuinţare” Definitivă.”
Suntem siguri că pentru majoritatea judecătorilor de la instanţele gălăţene această motivare este un izvor de drept, bun de adăugat la ştiinţa lor de carte şi la unificarea practicii judiciare.
Felicităm completul de doi JUDECĂTORI al Curţii de Apel Ploieşti şi ne prezentăm regretul faţă de familia Neagu că s-a adăugat unor instituţii din sistem, cât şi unor persoane care, prin acţiunile lor ne-au creat adevărate chinuri psiho-profesionale.

A consemnat Gelu CIORICI 17 - martie - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Important

Din motive judiciare, suspendăm apariţia tipărită a Impact-est, începând de ...

Fotbalul – „Oţe

Tot am stat şi ne-am gândit, să scriem, să nu ...

Fostul BJATM, actual

După aproape doi ani de judecare cu firmele administrate de ...