logoImpact EST nr. 899 - 27.01.2022

(continuare din ediția precedentă)

 

Proasta administrare a DNA s-a soldat şi cu amenzi 

Mai arăt că de multe ori eram nevoită să tehnoredactez declaraţii de martor sau învinuit şi chiar să particip la tehnoredactarea formelor în dosarele în care se organizau acţiuni de prindere în fl agrant, inclusiv din cauza faptului că una dintre colege se afl a în concediu medical sau nu se descurca.
Toate aceste cauze, coroborate cu volumul tot mai mare de lucrări şi dosare, precum şi cereri de la diverşi justiţiabili au condus la întârzieri în trimiterea dosarelor, a comunicării soluţiilor sau a răspunsurilor în cererile formulate de către persoanele vătămate sau persoane fi zice. Am încercat remedierea situaţiei prin efectuarea de ore suplimentare
în zilele lucrătoare şi chiar în zilele nelucrătoare (sâmbăta), prin solicitarea sprijinului din partea ofi ţerilor pentru anumite activităţi (legat dosare, copii ale actelor din dosarele în care s-a dispus trimiterea în judecată, opis etc.)
Toată această situaţie era cunoscută de domnul procuror şef întrucât i-am comunicat faptul că eram nevoită să stau peste program sau să vin sâmbăta la muncă şi i-am solicitat luarea unor măsuri în vederea stabilirii unor sarcini clare
pentru fi ecare membru al compartimentul grefă, în vederea degrevării mele de sarcinile care nu aveau legătură cu atribuţiile de serviciu ale grefi erului şef.
Domnul procuror şef nu a luat nici o măsură în acest sens, ci doar mi-a comunicat generic că asta e situaţia şi că se va rezolva în timp, fară alte demersuri. La data de 12.06.2013, în cadrul unei şedinţe, s-a adus la cunoştinţă personalului Serviciul Teritorial Galaţi, că domnul procuror Iacob Marius a fost numit în funcţia de procuror şef adjunct şi că începând cu acea dată vom fi coordonaţi de către acesta. În cadrul acestei şedinţe s-a discutat despre toate problemele existente în cadrul serviciului, unele din acestea privind spaţiul, necesitatea măririi schemei la ofi ţerii de poliţie şi la compartimentul grefă, solicitând de asemenea şi alocarea unui copiator nou pentru a elimina întârzierea trimiterii la parchetele competente a disjungerilor dispuse în dosarele penale.
Din cauza acestor deficienţe sau formulat plângeri penale în cursul anului 2013 de către Tribunalul Galaţi, Tribunalul Satu Mare, împotriva mea şi a domnului procuror şef, Tribunalul Satu Mare dispunând chiar amendarea conducătorului serviciului, în consecinţă se ştia situaţia, dar fără a se lua o decizie de rezolvare.
Urmare acestei şedinţe s-a întocmit un necesar care cuprindea atât mărirea schemei cu un post de grefier, tocmai pentru că se ştia situaţia volumului de muncă din cadrul compartimentului grefă, un post de ofiţer de poliţie, cât şi alte necesităţi materiale şi logistice.
În urma unor discuţii cu privire la informarea întocmită, privind defi cienţele în activitatea de grefier şef, domnul procuror şef a motivat acţiunea sa prin aceea că „de un an de zile a constatat că nu-mi mai îndeplineam în mod corespunzător atribuţiile de serviciu” dar cu toate acestea la sfârşitul anului 2012 am fost evaluată profesional cu califi – cativul FOARTE BINE şi nu mi-a atras atenţia în vreun fel pentru că aş fi avut deficienţe.

 

La DNA- ST Ivan, actele de urmărire penală erau întocmite de către ofiţeri!

În consecinţă, consider că acest control are un caracter personal, a fost efectuat în lipsa mea, fiind o răzbunare de fapt, întrucât după ce mi-a dat demisia doamna grefier Bohuncanu Mădălina – delegată grefier şef mi-a comunicat că şeful a interzis să listez documente la imprimanta din biroul celor doi colegi (calculatorul meu fi ind legat la aceasta imprimantă), motivând acest lucru ca fiind pentru eficientizarea muncii la compartimentul grefă, deşi acest
lucru se face de trei ani fară a fi existat probleme de eficienţă. Şi la întoarcerea din concediul de odihnă domnul procuror şef văzându-mă ieşind din biroul acestora a avut o ieşire necontrolată, ţipând efectiv la mine pe hol, să listez documente la mine în birou, motivând că aşa a dat ordin, înteresându-se ulterior prin d-na referent Nistor Ana
Maria unde listez documentele. Anterior controlului efectuat, dl procuror şef a avut un comportament total de neimplicare.

Eram chemată frecvent pentru a citi anumite cereri şi plângeri de la mapă şi, ulterior, pentru a-i spune acestuia ce să facă cu ele, deşi ar fi trebuit să fi e o activitate de rutină pentru un manager, mai ales că mai deţinuse funcţie de conducere în trecut. Aceeaşi atitudine de neimplicare se manifestă şi în activitatea de urmărire penală, în sensul că majoritatea actelor de urmărire penală sunt întocmite de către ofiţerii de poliţie, iar activităţile sunt efectuate în dosare doar de către aceştia – aspect ce poate fi confirmat de martorii, făptuitorii şi învinuiţii cercetaţi în dosarele procurorului şef. Prin acest comportament minimalizează activitatea ofiţerilor pentru că nu există ordonanţe de
delegare, activităţile fiind efectuate în numele procurorului şef, deşi acesta nu participă.
De asemenea, acesta tolerează activitatea unor ofi ţeri, în speţă comisar şef Jirlăianu Silviu, care la acţiunea de flagrant organizată în municipiul Bucureşti, din luna februarie 2013, în dosarul d-rei procuror Alexandru Diana, şi-a încălcat
atribuţiile de serviciu, în sensul că a refuzat, la solicitarea colegilor ofiţeri cu care făcea echipă, să meargă în
urmărirea unuia dintre învinuiţi care părăsise locaţia, în vederea opririi şi conducerii la sediul DNA, pe motiv că acesta era judecător, lucru cunoscut de dl. procurorul şef, dar nu a luat nicio măsură.
Atitudinea acestuia a fost trecută cu vederea, dar ulterior a venit şi recidiva întrucât s-a organizat o nouă acţiune, de această dată în Ploieşti, unde fusese identificat învinuitul, dar şi de această dată acesta a refuzat să participe la acţiune lăsându-şi colegii singuri la reţinerea şi conducerea acestuia la sediul DNA, în condiţiile în care acesta avea doi metri înălţime, 120-130 kg, atletic, deşi purta armamentul din dotare şi având constituţia potrivită. Nici de această dată dl. procuror şef nu a luat nici o măsură, întrucât este cunoscut că acesta îi este foarte apropiat, ca şi omul şefului, în schimb i-a acuzat pe ceilalţi doi ofiţeri că de fapt din vina lor a fost scăpat învinuitul în municipiul Bucureşti.
Susţinut de dl. procurorul şef, comisarul şef Jirlăianu Silviu chiar şi-a permis să-l ameninţe pe cms. Vasile Dorinel Marian, în urma unor reproşuri din partea acestuia cu privire la cele petrecute în municipiul Bucureşti şi Ploieşti, de faţă fiind tot colectivul, şi „că lucrurile nu vor rămâne aşa”.

 

Scurgeri de informaţii şi bulibăşeală prin comisarii protejaţi 

De altfel comisarul şef Jîrlăianu Silviu venea în mod frecvent să mă întrebe cu privire la unele soluţii pe care trebuia să le adopte în dosarele pe care le are în lucru, sau ce acte ar trebui să mai facă în aceste cauze, activităţi ce ar fi trebuit să-i fi e cunoscute acestuia şi nu făceau parte din atribuţiile mele. Manifestarea de neimplicare în activitatea serviciului se constată şi prin faptul că nu s-a interesat de respectarea legislaţiei în domeniul informaţiilor clasifi cate.
La data de 03.09.2013, ofi ţerii din cadrul SR1 – UM 0771 Galaţi, desemnaţi să efectueze un control la Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi – privind Planul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate au discutat doar cu procurorul şef serviciu, iar toate documentele întocmite de mine au fost înregistrate de referent în registru, deşi acesta nu are autorizaţie de acces la informaţii clasificate. Referentul Nistor Ana Maria a fost delegată pe durata concediului de odihnă al d-nci Bohuncanu Mădălina, prin notă de serviciu, să înregistreze documentele conform rezoluţiei procurorului şef, fără a specifi ca ce documente, însă aceasta a avut acces la informaţii clasifi cate pe care le-a înregistrat în registru.

Conform normelor interne de lucru destinate protecţiei informaţiilor clasifi cate, în cazuri de necesitate se poate elibera o autorizaţie de acces provizorie şi pentru persoane care nu au acces de regulă. Deşi i-am adus la cunoştinţă în
trecut, despre faptul că funcţionarul de securitate trebuie să dispună efetuarela inventarului în primul trimestru al anului următor, dl. procuror sef nu luat nicio măsură în acest sens. Abia la data de 10.09.2013 s-a întocmit o comisie de inventariere. Acesta, deşi avea atribuţii în calitate de funcţionar de securiţate, mă delegase să consiliez anumiţi ofiţeri (cms. Şef Stan Ionel. cms. Şef Apetrei Adrian, cms. Şef Jîrlăianu Silviu) prin aceea că aceştia veneau să mă întrebe nivelul de secretizare la anumite cereri sau solicitări de informaţii, precum şi ce acte trebuie întocmite (ex: cereri privind martori protejaţi, solicitări de informaţii conforma protocolului încheiat între SRI şi Ministerul Puhlic) deşi nu făcea parte din atribuţiile mele.

Mai arăt “că erau situaţii în care mi se solicita să sun la d-na procuror şef Violeta Sechety, funcţionar de securitate în cadrul Structurii de Securitate – Bucureşti, în legătură cu unele probleme întâmpinate şi de fi ecare dată aceasta refuza să vorbească cu mine pe motiv că nu am atribuţii în domeniu şi îmi sugera să-i atrag atenţia d-lui procuror şef să se pună la punct cu legislaţia.
Deşi cercetarea disciplinară nu s-a finalizat, dl. procuror şef încearcă prin orice metodă discreditarea mea profesională fiind acuzată că în toată perioada în care am deţinut funcţia de grefier şef mi-am îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu, deşi nu mi s-a atras în nici un fel atenţia până acum că nu mi-aş îndeplini corect atribuţiile, iar la evaluarea anuală am primit în toţi anii, calificativul FOARTE BINE.
Nu ştiu cum să interpretez acest lucru: mi-a tolerat activitatea defectuoasă întrucât făcuse o pasiune pentru mine, sau a manifestat o atitudine de nepăsare şi a avut un management defectuos.
Ivan s-a simţit trădat de Agheniţei

Acesta manifestă in continuare o atitudine de răzbunare prin discreditarea mea profesională astfel încât că la data de 10.09.2013 am primit spre tehnoredactarea comunicărilor, două ordonanţe de respingere a plângerii şi citind dispozitivul în vederea întocmirii comunicării am constatat că dl. procuror şef a menţionat în cuprinsul ordonanţelor că comunicările au ajuns târziu la petenţi din cauza mea, menţionându-mi numele şi prenumele şi faptul că sunt cercetată disciplinar.
Prin aceasta consider că mi-a fost grav afectată imaginea profesională dar şi imaginea instituţiei, întrucât e de notorietate că aceştia fac frecvent plângeri. Mai arăt că la data de 16.09.2013 in jurul orelor 7.45, când am ajuns la sediu am constatat că uşa de la compartimentul grefă era sigilată. Luând legătura cu colega mea, Nistor Ana Maria, accasta mi-a comunicat că nu am voie să intru în birou din ordinul procurorului şef decât în prezenţa acesteia.
Consider că acesta este un abuz din partea d-lui procuror şef întrucât în condiţiile în care mi-am dat deja demisia din funcţia de grefier şef şi nu am fost suspendată mi s-a îngrădit dreptul la muncă prin limitarea accesului în birou.
Acest lucru poate fi confirmat de colegii mei ofiţeri cms. şef Stan Ionel şi cms. şef Vad Iulian în biroul cărora am aşteptat mai bine de o jumătate de oră până a ajuns la sediu colega mea Nistor Ana Maria.
Toate aceste aspecte menţionate mai sus coroborate cu evenimentele produse în urma cercetării disciplinare a d-nei Agheniţei Mihaela pe care acesta a propus-o conducerii Direcţiei Naţionale Antieorupţie şi pe care a ajutat-o să predea chiar la Facultatea de Drept unde acesta este profesor. Acesta a manifestat un sentiment de ură prin cererea demisiei, avand în vedere relaţia de prietenie dintre aceştia, ceea ce s-a reflectat şi asupra mea simţindu-se trădat de femeile pe care le-a ajutat şi în care a avut încredere.
Acesta a mai făcut în trecut comentarii răutăcioase şi chiar misogine la adresa femeilor având o atitudine neprincipială. Întrucât lucrurile au degenerat, având în vedere atitudinea evidentă de răzbunare a d-lui procuror şef, am solicitat conducerii Direcţiei Naţionale Anticorupţie acordarea unei audienţe pentru a expune
situaţia de fapt cu respectarea Regulamentului de ordine interioară, însă aceasta a fost soluţionată nefavorabil, fără a se motiva. Arăt că mai am şi alte probe pe care le voi prezenta la momentul audierii mele.
În cazul în care martorii indicaţi în prezenta plângere nu vor confirma cele relatate, arăt că am probe prin care pot demonstra că aceştia cunosc situaţia aşa cum am indicat-o mai sus, dar din cauza mediului de lucru impus de procurorul şef, prin presiuni şi constrângere, aceştia se vor abţine.
Având în vedere cele menţionate mai sus, în situaţia în care nu se face o cercetare temeinică şi transparentă, constând în administrarea tuturor probelor directe indicate în prezenta plângere precum şi a celor indirecte specifi ce situaţiei, îmi rezerv dreptul de a mă adresa altor organisme şi eventual mass media.

 

Gabriela Dumitru

Grefier la DNA-ST Galaţi

Sursa: luju.ro

Notă: Titlul şi intertitlurile aparţin Redacţiei

16 - ianuarie - 2014

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Contract atribuit pe

Primăria municipiului Galați informează că Grădinița nr. 30, din cartierul ...

Proiectul ordinii de

Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local de joi, ...

Luaţi viaţă şi c

Salutare! Vreau să vă spun câteva cuvinte despre un loc din ...

Întrevederea reprez

Întrevederea reprezenţantilor CNIPMMR cu premierul Nicolae-Ionel Ciucă

OUG din 25 ianuarie

OUG din 25 ianuarie 2022 privind plafonarea preţurilor la energie ...