logoImpact EST nr. 858 - 25.02.2021

Putin130912Trecerea de la ideea comunistă la ideea rusă nu a fost evaluată corect. A trecut peste un an de la anexarea Crimeii, moment decisiv în renaşterea, cât se poate de palpabilă, a imperialismului rus. Avem în desfăşurare un război cât se poate de concret în Ucraina, în estul destul de apropiat de comodităţile şi somnolenţele politice de la noi. În Basarabia se duce încă un război, mediatic, care îşi propune să dezarticuleze substanţa identitară românească în cea „moldovenească”. Este în pregătire şi un alt război, al separatismului, bazat pe „bombele”etnice, cum sunt bulgarii şi găgăuzii din Taraclia şi Comrat, şi cum sunt ungurii din Ţinutul Secuiesc, un atac ce se pregăteşte intens. Rusia ne loveşte deja la toate nivelele războiului neconvenţional, „omuleţii verzi pacificatori” tropăie şi ne lucrează. În poligonul Mălina tropăie trupele NATO şi americanii sunt veniţi deja, cu avioanele, tancurile, elicopterele lor cosmice şi agită băţul prin gard către fiara rusească. Ei sunt gata de încă un experiment de forţă, undeva în est, departe de America. Noi, naivii şi victimele de serviciu, suntem pregătiţi să devenim cobaii lor? Iată de ce suntem datori să lucrăm la pregătirea(măcar) a unei gândiri de război, care ne poate face să stăpânim ceva din ideologia militarismului expansionist rusesc. Occidentul este diabolizat, se cultivă nostalgia pentru ţarism şi stalinism. Plutesc destule confuzii despre originile şi semnificaţiile putinismului. Se fac speculaţii prea puţin informate şi se ignoră genealogia ideilor îmbrăţişate de ofiţerul KGB, devenit şeful oligarhiei cleptocratice care controlează Federaţia Rusă. Tocmai de aceea este importantă claritatea ideilor şi a scriiturii, capacitatea de a lumina liniamentele şi conexiunile adeseori invizibile care definesc un sistem de gândire întemeiat pe mituri imperiale şi nostalgii teluric-ancestrale. Alain Besançon este ghidul ideal în acest voiaj prin gândirea lui Putin. Este unul dintre cei mai avizaţi cunoscători ai tradiţiilor intelectuale ruse, a scris cărţi esenţiale de istorie rusă şi de sovietologie. A fost printre acei puţini gânditori care au prevestit, cu argumente cât se poate de solide, ineluctabila prăbuşire a sovietismului. Prin traducerea unei lucrări a lui Alain Besancon, făcută de Vladimir Tismaneanu şi Marius Stan, avem privilegiul de a sta la masa celor care îl descifrează pe sovietologul preferat de elita românească, inclusiv de Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca. Vorba traducătorilor, e un studiu pe care „îl recomandăm tuturor celor care refuză ochelarii de cal ai ideologiilor procustiene” (S.V.)

Musulmanii

Marlène Laruelle mi-a dat cheia pentru a înţelege acest fapt surprinzător: în timp ce impregnarea zonei ruse de către populaţiile musulmane este cel puţin la fel de avansată ca în Franţa, ea nu pare, pentru moment, să pună statului rus atâtea probleme precum cele cu care se confruntă guvernul francez. Moscova adăposteşte probabil două milioane de musulmani la o populaţie de zece milioane. Au loc tot timpul mici pogromuri rapid avortate. Vânzătorii de fructe şi de legume sunt în mod regulat expulzaţi, nu fără oarecare jenă pentru moscoviţi. Aceste popoare sunt eterogene. Musulmanii tătari de pe Volga sunt diferiţi. Nu au complexe în raport cu ruşii întrucât îşi amintesc faptul că i-au guvernat multă vreme. Musulmanii din Caucaz sunt fragmentaţi într-o mulţime de popoare, câte unul situat într-o vale lângă marele munte, fiecare cu limba şi tradiţiile sale. Dificilul caz cecen a fost rezolvat prin masacrul care a distrus o cincime din acest popor, dar şi prin impunerea unui tiran local, Kadîrov, care face ce vrea la el acasă cu condiţia de a servi statul rus. Formula de bizuire pe tiranul local menţine ordinea în republicile Asiei Centrale. Decupajul operat de Stalin în această regiune a reuşit să facă din fiecare republică un grup de etnii fără ca vreuna să coincidă cu teritoriul şi frontierele acestor republici. Şi totuşi, un fel de naţionalism a sfârşit prin a prinde fiinţă şi a le opune între ele. Încă o diviziune. Tiranii locali sunt inamovibili, cruzi, bogaţi. Cel mai cunoscut este cel din Kazahstan, o republică imensă, unde un sfert din populaţie este de sorginte rusă. Nazarbaiev încearcă să-şi garanteze poziţia apropiindu-se de China. Cu toate acestea, a intrat, cu unele reţineri, în Uniunea economică pe care încearcă să o construiască Putin.

Marlène Laruelle mi-a deschis ochii şi asupra altui factor: formarea eurasianismului musulman. Unii scriitori şi universitari din ţările Islamului estimează că există legături între neo-slavofilism şi acest eurasianism. Ei cunosc izolaţionismul rus, versiunea sa xenofobă şi componenta cuceritoare. Se fac comparaţii cu Umma, noţiunea de comunitate sub aceeaşi Lege, care urmăreşte acelaşi obiectiv al solidarităţii interne şi al triumfului pe termen lung. Ei socotesc că ruşii şi musulmanii pot participa şi adera la aceeaşi Umma. Ei văd asemănări între ortodoxia exclusivă practicată de patriarhatul de Moscova şi frontiera care separă în Islam ţara convertită şi ţara care urmează a fi convertită prin Jihad. Iată motive de reflecţie.

Nu ştim dacă aceşti autori îl influenţează într-adevăr pe Putin. Despre Dughin s-a spus multă vreme că este un apropiat. Acum se pare că s-a îndepărtat. Singurul citat adeseori este Ilin. Ştim prea puţine lucruri despre Putin. Începând din 2008, a făcut o cotitură “conservatoare”: protejează bunele moravuri, interzice homosexualitatea, se pretinde apărătorul creştinătăţilor primejduite în Orientul Mijlociu, exaltă ortodoxia patriarhală. Poartă cruci ortodoxe sub cămaşă, asistă la marile sărbători. Nu este sigur că acele cărţi excentrice, purtătoare ale unui anti-occidentalism turbat, analizate de Eltchaninoff şi de Marlène Laruelle, sunt cărţile sale de căpătâi şi subiectul meditaţiilor sale. Are el, oare, un căpătâi? Meditează Putin? Le utilizează, exact la fel cum ieri utiliza temele sovietice, dar nimic nu ne spune că ar crede în ele în chip sincer. Este el capabil de sinceritate? Nu sinceritatea era predată în şcolile KGB-ului. Acolo se preda mai degrabă înşelătoria, ceea ce convine să-i spui adversarului pentru a-l neutraliza, a-l înşela, a-l înfricoşa, a-l linişti. Şi-a învăţat bine lecţia.

Aceşti autori neo-slavofili şi neo-eurasieni sunt la modă. Cărţile lor sunt publicate în mari tiraje, sunt predate în universităţi, sunt discutate în toate mediile. Ele formează climatul intelectual în care Putin calculează şi acţionează, din ele se inspiră, acolo găseşte idei. Poate să schimbe reţeta de gândire dacă circumstanţele se schimbă. Ceea ce rămâne stabil este ura sa de tip sovietic faţă de Occident şi gustul puterii absolute. Această formă de a detesta se exprimă într-un stil pe care noi îl privim ca fiind de extremă dreapta ori de extremă stânga, categorii care nu au sens decât în Europa. Sensul lor veritabil în Rusia este forma cea mai potrivită din punct de vedere politic a ostilităţii faţă de modul nostru de a trăi, faţă de existenţa noastră, faţă de libertatea noastră. Această ură este aceea a lui Lenin, Stalin, Hruşciov, Brejnev. Ea nu dezarmează. Putin este moştenitorul lor.

8 - mai - 2015

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg