logoImpact EST nr. 868 - 23.04.2021

sicuta murgu 356566DECLARAŢIE DE MARTOR SICUŢA MURGU

Şedinţa publică din data de 11 februarie 2015

Nume MURGU, prenume SICUŢA, poreclă, data şi locul naşterii,codul numeric personal, numele şi prenumele părinţilor, cetăţenia, starea civilă, situaţia militară, studii, profesia ori ocupaţia, locul de muncă, domiciliul şi adresa unde locuieşte efectiv: Comuna Vânători, sat Costi, str. Turturelelor nr. 1, judeţul Galaţi adresa la care doreşte să îi fie comunicate actele de procedură , antecedente penale/împotriva sa se desfăşoară un alt proces penal, alte date (pentru stabilirea situaţiei personale), dacă este membru de familie sau fost soţ al suspectului, inculpatului, persoanei vătămate. ori al celorlalte părţi din procesul penal , dacă se află în relaţii de prietenie sau de duşmănie eu aceste persoane, dacă a suferit vreo pagubă în urma săvârşirii infracţiunii calitate procesuală anterioară (dacă este cazul).

Conform ari. 120 alin.(l) şi (2) C proc. pen. se comunică martorului calitatea în care este audiat şi faptele sau împrejurările de fapt pentru dovedirea cărora a fost propus ca martor, precum şi următoarele drepturi şi obligaţii:

  • dreptul de a fi supus măsurilor de protecţie şi de a beneficia de restituirea cheltuielilor prilejuite de chemarea în faţa organelor judiciare, atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

  • obligaţia de a se prezenta Ia chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se poate emite mandat de aducere împotriva sa;

  • obligaţia de a comunica în scris; în termen de 5 zile, orice schimbare a adresei la care este citat, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se poate dispune împotriva sa sancţiunea amenzii;

  • obligaţia de a da declaraţii conforme cu realitatea, atrăgându-i-se atenţia câ legea pedepseşte infracţiunea de mărturie mincinoasă.

I se pune în vedere să declare tot ceea ce ştie în legătură cu faptele sau împrejurările de fapt pentru dovedirea cărora a fost propus.


Ora începerii ascultării martorului-: 15.56

Imi menţin declaraţiile date la DNA. începând cu anul 2004 sunt primar al comunei Vânători, judeţul Galaţi. Este adevărat că începând cu anii 2005, 2006 nu îmi mai amintesc exact, iniţial cu ajutorul primăriei dl. Stănescu şi ulterior prin firma de avocatură Cosma şi Asociaţii, am iniţiat acţiuni cu scopul de a obţine pentru Consiliul Local Vânători, proprietatea asupra terenului numit Aviasan. Menţionez că acest teren figura în CF ca teren cu destinaţie specială, în proprietatea Ministerului Transportului, eu apreciez că, dat fiind faptul, că aparţinea statului nu putea fi obţinută proprietatea privată de o firmă. Intr-adevăr s-a zvonit prin sat că av. Boldea însoţit de Marosy şi Cojocarii însoţit şi de consilierul Grecu, au vizitat pe toţi consilierii locali şi le-au cerut să semneze un act cum că nu sunt de acord cu acţiunile iniţiate de mine întrucât nu i-aş fi informat. Ulterior intr-o şedinţă a consiliului local a venit firma de avocatură Cosma şi Asociaţii şi consilierii locali au fost de acord cu firma să le reprezinte în acţiunile pe care deja te iniţiase. Firma Fitoplant a solicitat eliberarea unei adeverinţe de rol cu privire la terenul Aviasan în vederea obţinerii unor acte de proprietate asupra acestui teren, eu refuzând eliberarea acestei adeverinţe.

Atunci am luat cunoştinţă de faptul că, se încearcă obţinerea în proprietatea privată a acestui teren

şi am luat iniţiativa de a încerca să opresc acest lucru. Adeverinţa de rol despre care am făcut referire mi-au cerut-o reprezentanţii Fitoplant Cojocaru şi Oprea. Ulterior, dl Boldea însoţit de dl Marosy şi dl Oprea dar nu mai ştiu exact să spun toate persoanele care mă însoţeau au venit şi mi-au prezentat o hotărâre judecătorească prin care firma Fitocom Serv fosta Fitoplant, ele făcuse un transfer de proprietate, nu ştiu exact, obţinuse dreptul de proprietate asupra terenului Aviasan. Eu am refuzat sa înregistrez hotărârea respectivă. La refuzul meu de a înregistra hotărârea judecătorească, refuz care mie mi se părea justificat pentru că aveam si noi în numele consiliului local pe rol o acţiune în care tindeam la lămurirea proprietăţii asupra terenului Aviasan şi ni se părea firesc să obţinem un răspuns la acea acţiune, o sentinţă. Cei prezenţi m-au ameninţat că îmi vor depune plângeri pentru abuz în serviciu, ceea ce au şi făcut, în final am înregistrat hotărârea judecătorească. După ce am înregistrat hotărârea judecătorească firma Fitocom a vândut ulterior terenul Aviasan. Primii cumpărători au fost Marosy Mircea, Oanca Dănuţ, Partenie Carmen, dar nu mai ştiu exact. Le-am eliberat acestor cumpărători adeverinţe de rol dar am menţionat ca acest teren era grevat de un litigiu. Persoanele respective, cumpărătorii mi-au făcut plângere penală. M-a chemat la parchet în legătură cu aceste plângeri, însoţită de dl. Av. Stănescu. Dl Roşca mi-a adus la cunoştinţă că eu in calitate de autoritate nu pot să nu înregistrez o hotărâre judecătorească care este un document oficial, ci pot eventual să o atac în instanţă pe căi legale dacă consider că nu e corectă.

Mi-a mai spus şi că fapta mea se poate încadra la abuz în serviciu

Am vorbit chiar cu dl Roşca în prezenţa dl av. Stănescu. Nu s-a început urmărirea penală împotriva mea. Întrucât din câte ştiu eu Leonte Doru şi Caragea Lică au fost însărcinaţi cu cercetarea în calitate de organe judiciare a plângerilor penale formulate de cumpărătorii terenului Aviasan împotriva mea, am dat declaraţii şi în faţa acestora. Iniţial dl Doru Leonte mi-a spus că faptele mele nu sunt de natură penală, însă ulterior am aflat că s-a început urmărirea penală împotriva mea. Urmare a plângerilor făcute împotriva mea la sediul primăriei au venit un procuror Nicoară şi un alt organ judiciar Miron Daniel cred că îl chema, care mi-au solicitat registrul de intrări ieşiri din corespondenţa primăriei pe care eu iniţial am refuzat să îl dau pentru ca nu mă simţeam vinovată de nici o faptă penală şi nu consideram că este o grabă care să justifice această ridicare care putea aştepta şi până luni. Ei au solicitat acest registru, într-o vineri după terminarea programului primăriei, respectiv după ora 14. Urmare a refuzului meu în aceeaşi zi aceştia au ridicat silit registrul respectiv. Îmi amintesc că la un moment dat am mai fost chemată la parchet la dl. procuror Roşca unde am fost însoţită de dna Păun Crina.

Dl. procuror Roşca nu mi-a solicitat să renunţ la acţiunile pe care le iniţiasem pentru a lua terenul Aviasan

acest lucru 1-am făcut eu din proprie iniţiativă, întrucât am, obţinut de la cabinetul Boldea nişte documente pe care le putea de altfel obţine oricine de la arhivele statului, documente din care rezulta ca terenul Aviasan a aparţinut Ministerului Transportului care ar fi trebuit printr-un protocol în baza unei ordonanţe 834, cred, să ni-l predea nouă Consiliul Local Vânători însă acest lucru nu s-a întâmplat aşa încât Consiliul Local Vânători nu a fost niciodată proprietarul terenului Aviasan. Având în vedere că acţiunea pe care o făcusem a fost câştigată în primă instanţă de dl. Stănescu la Galaţi, pierzând ulterior procesul la Bucureşti şi dat fiind faptul că nu am fost niciodată proprietari pe terenul Aviasan am luat hotărârea de a renunţa la acţiunile iniţiate şi la serviciile cabinetului de avocatură Cosma Romeo. Când am fost chemată la procurorul Roşca într-adevăr acesta m-a invitat în biroul său fără avocatul cu care venisem, însă consider că a făcut acest lucru întrucât a apreciat că pot vorbi şi singură fără vreo intenţie rea. Procurorul Rosca nu mi-a cerut să renunţ la acţiunile pe care le iniţiasem pentru dobândirea terenului Aviasan şi nici la serviciile societăţii de avocaţi Cosma şi Asociaţii, nici nu mi-a spus că sunt pasibilă de închisoare dacă nu o fac.

Nu îmi menţin declaraţiile date în faza de urmărire penală

în care am afirmat că procurorul Roşca mi-a atras atenţia că pot fi trimisă în judecată pe baza plângerilor penale existente fiind pasibilă de puşcărie şi că acest lucru m-ar fi determinat să renunţ la toate acţiunile iniţiate şi la serviciile de asistentă juridică ale avocatului Cosma Romeo. Nu ştiu în ce context am făcut aceste afirmaţii sau cum au fost făcute dar nu reprezintă realitatea. Realitatea este cea prezentată în faţa instanţei la acest termen de judecată. Nu este adevărat că dl. av. Boldea s-ar fi oferit să mă asiste în dosarele în care eram reclamată penal de Fitocom Serv şi nici că dl Boldea mi-ar fi garantat că plângerile penale formulate împotriva mea, vor fi retrase dacă renunţ la acţiunile iniţiate pentru dobândirea proprietăţii asupra terenului Aviasan şi la serviciile cabinetului Cosma. Nu îmi menţin aceste afirmaţii făcute la DNA întrucât nu reprezintă realitatea. Menţionez că nu am fost ameninţată de procurorul Roşca, în cadrul discuţiilor purtate cu acesta, dl Roşca mi-a adus la lămuriri cu privire la încadrarea juridică care s-ar putea da faptei mele, în calitate de autoritate publică, de a refuza înregistrarea unei hotărâri judecătoreşti. Niciodată procurorul Roşca nu mi-a spus să retrag vreo acţiune iniţiată de mine în numele consiliului local Vânători pentru dobândirea terenului Aviasan, nu mi-a cerut să renunţ la serviciile cabinetului Cosma şi nu m-a ameninţat niciodată ca mă arestează şi nu am fost ameninţata în nici un fel de dl procuror. Nu îmi explic de ce s-au consemnat aceste lucruri de la DNA. recunosc scrisul meu in declaraţia olografa ce mi a fost prezentata de instanţa aflata la filele 60-65 volumul XXI dosar penal precum si semnătura mea pe declaraţia tehnoredactata ia filele următoare.

Nu îmi explic de ce am dată în faza de urmărire penală o cu totul altă declaraţie la DNA

nu mi-a fost sugerată de organul de anchetă, declaraţia luată. Eu nu ştiu ca av Boldea sau persoanele care îl însoţeau să îi fi ameninţat pe consilierii locali cu ocazia vizitei la locuinţele acestora. Ştiu doar că li s-a explicat care sunt consecinţele pe care le-ar putea suporta din punct de vedere al legii, însă aşa cum am arătat ulterior Consiliul Local a ţinut o şedinţă în care consilierii locali au fost de acord cu serviciile av Cosma cât şi cu acţiunile iniţiate pentru dobândirea proprietăţii asupra terenului Aviasan.

8 - mai - 2015

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

DIICOT–S.C. s-a ju

Ordonanţa dată la comandă a condus la prescrierea faptelor Despre Cătălin ...

Gupta şi colosul s

Financial Times, citat de Ziarul Financiar, aduce din nou în ...

Îndreptare

Bună dimineaţa, Doamna Senator! Îmi prezint eu scuze în numele ...