logoImpact EST nr. 871 - 16.05.2021

După intervenţia Curţii Constituţionale, Comisia specială pentru modificarea legilor justiţiei a redefinit eroarea judiciară, noua formulare fiind:
– S-a dispus în cadrul procesului efectuarea de acte procesuale cu încălcarea evidentă a dispoziţiilor legale de drept material şi procesual, prin care au fost încălcate grav drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, producându-se o vătămare care nu a putut fi remediată printr-o cale de atac ordinară sau extraordinară.
– S-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă în mod evident contrară legii sau situaţiei de fapt, care rezultă din probele administrate în cauză, PRECUM ŞI ATUNCI CÂND, PRIN ÎNCĂLCAREA CLARĂ ŞI INCONTESTABILĂ A SITUAŢIEI DE FAPT SAU A NORMELOR JURIDICE APLICABILE, AU FOST AFECTATE GRAV DREPTURILE, LIBERTĂŢILE ŞI INTERESELE LEGITIME ALE PERSOANEI, VĂTĂMARE CARE NU A PUTUT FI REMEDIATA PRINTR-O CALE DE ATAC ORDINARĂ SAU EXTRAORDINARĂ.
Activitatea magistraţilor este guvernată de legea 303/2004.
După modificarea şi completarea ei, art. 96 are următorul cuprins:
1) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.
2) Eroarea judiciară atrage răspunderea judecătorilor şi procurorilor doar în ipoteza în care şi-au exercitat funcţia cu rea credinţă sau gravă neglijenţă.
3) Există eroare judiciară atunci când, în înfăptuirea actului de justiţie, se determina o desfăşurare greşită a unei proceduri judiciare şi prin aceasta se produce o vătămare a drepturilor ori intereselor legitime ale unei persoane.
4) Există rea-credinţă atunci când judecătorul sau procurorul, în exercitarea funcţiei, cu ştiinţă, prin încălcarea Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi libertăţilor fundamentale, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale prevăzute de Constituţia României, ori a normelor de drept material sau procesual, a determinat o eroare judiciară.
5) Există gravă neglijenţă atunci când judecătorul sau procurorul, în exercitarea funcţiei, din culpă, nesocoteşte normele de drept material ori procesual, determinând o eroare judiciară. Etc…
Când se trece la aplicarea ei, STUPOARE:
Art. 541 – Acţiunea pentru repararea pagubei – alin. 2 din CPP prevede:
– Acţiunea poate fi introdusă în termen de 6 (şase ) luni de la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei de judecată, precum şi a ordonanţei sau încheierilor organelor judiciare, prin care s-a constatat eroarea judiciară, respectiv privarea nelegală de libertate.
Adică eroarea judiciară are o durată de viaţă de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei de judecată… dacă nu o constaţi în acest timp şi nu introduci acţiunea în acest timp ea moare, nu mai există ??????!!!!!!!
Câtă oroare, anomalie….

(R.I.) 29 - iulie - 2019

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

În dosarul penal di

Gălăţenii au sfidat din nou instanţa Săptămâna trecută a avut loc ...

Şeful Casei de Pens

Încercăm să plafonăm cuantumul mare şi să creştem pensiile mici, ...

Funcţionar de prim

Funcţionarul public al unei primării, condamnat în trei dosare penale. ...