http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXII – 2022, nr. 918 - 09.08.2022

După intervenţia Curţii Constituţionale, Comisia specială pentru modificarea legilor justiţiei a redefinit eroarea judiciară, noua formulare fiind:
– S-a dispus în cadrul procesului efectuarea de acte procesuale cu încălcarea evidentă a dispoziţiilor legale de drept material şi procesual, prin care au fost încălcate grav drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, producându-se o vătămare care nu a putut fi remediată printr-o cale de atac ordinară sau extraordinară.
– S-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă în mod evident contrară legii sau situaţiei de fapt, care rezultă din probele administrate în cauză, PRECUM ŞI ATUNCI CÂND, PRIN ÎNCĂLCAREA CLARĂ ŞI INCONTESTABILĂ A SITUAŢIEI DE FAPT SAU A NORMELOR JURIDICE APLICABILE, AU FOST AFECTATE GRAV DREPTURILE, LIBERTĂŢILE ŞI INTERESELE LEGITIME ALE PERSOANEI, VĂTĂMARE CARE NU A PUTUT FI REMEDIATA PRINTR-O CALE DE ATAC ORDINARĂ SAU EXTRAORDINARĂ.
Activitatea magistraţilor este guvernată de legea 303/2004.
După modificarea şi completarea ei, art. 96 are următorul cuprins:
1) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.
2) Eroarea judiciară atrage răspunderea judecătorilor şi procurorilor doar în ipoteza în care şi-au exercitat funcţia cu rea credinţă sau gravă neglijenţă.
3) Există eroare judiciară atunci când, în înfăptuirea actului de justiţie, se determina o desfăşurare greşită a unei proceduri judiciare şi prin aceasta se produce o vătămare a drepturilor ori intereselor legitime ale unei persoane.
4) Există rea-credinţă atunci când judecătorul sau procurorul, în exercitarea funcţiei, cu ştiinţă, prin încălcarea Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi libertăţilor fundamentale, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale prevăzute de Constituţia României, ori a normelor de drept material sau procesual, a determinat o eroare judiciară.
5) Există gravă neglijenţă atunci când judecătorul sau procurorul, în exercitarea funcţiei, din culpă, nesocoteşte normele de drept material ori procesual, determinând o eroare judiciară. Etc…
Când se trece la aplicarea ei, STUPOARE:
Art. 541 – Acţiunea pentru repararea pagubei – alin. 2 din CPP prevede:
– Acţiunea poate fi introdusă în termen de 6 (şase ) luni de la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei de judecată, precum şi a ordonanţei sau încheierilor organelor judiciare, prin care s-a constatat eroarea judiciară, respectiv privarea nelegală de libertate.
Adică eroarea judiciară are o durată de viaţă de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei de judecată… dacă nu o constaţi în acest timp şi nu introduci acţiunea în acest timp ea moare, nu mai există ??????!!!!!!!
Câtă oroare, anomalie….

(R.I.) 29 - iulie - 2019

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Controale operative

La momentul de față, Casa de Asigurări de Sănătate Galați ...

România a ratat pri

Comisia Europeană a anunţat în exclusivitate pentru G4Media că prima ...

O plictisitoare oră

Este marţi, 26 iulie, anul de greaţă 2022. Ceasurile arată ...

Rafila, un agramat c

Era luni, 25 iulie, 2022. Pe toate canalelele TV s-a ...