logoImpact EST nr. 886 - 18.09.2021

Preambul

Avocatul Alexandru Bălan: Haideţi să-i dăm drumul şi să scriem! Că în ediţia specială a Impact-est de joi, 23 septembrie 2010, sub titlul „O bombă cu bioxid de câlţi”, respectiv „Nu sunt inculpat prin probe, ci prin creaţiile mentale ale şefului DNA”, eu am probat, în esenţă, afirmaţiile pe care la acel moment le-am făcut şi am acuzat, în final, că s-a dorit arestarea mea şi a familiei mele pentru fapte de corupţie şi că, deoarece nu s-a reuşit acest lucru datorită conduitei corecte şi deontologice în abordarea profesiei, trebuia, totuşi, să rămână ceva care să mă decredibilizeze în lumea Justiţiei şi a zecilor de mii de oameni care ma cunosc, în a-mi pune în sarcină o infracţiune de mărturie mincinoasă.

S-a hotărât să mi se pună în spate o MĂRTURIE MINCINOASĂ

Reporter: Este clar, maestre, că aţi refuzat să fiţi delator, asumându-vă ce, sub aspect juridic?
Avocatul Alexandru Bălan: Am refuzat să fiu delator dar şi pentru că nu puteam să dau ca fiind sigur şi cert un fapt de care nu-mi aminteam la momentul 6 ianuarie 2010, fapt ce s-ar fi întâmplat, aşa cum am aflat abia la data de 16 iunie 2010, când mi-a fost prezentată o listare la imprimantă a transcrierii unei interceptări de convorbire telefonică, din conţinutul căreia rezulta că la data de 21 mai 2009, de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, după ora 19,00, în timpul sărbătoririi unei onomastici în familie, am primit acel telefon. Am arătat efectiv că la data de 06.01.2010 nu mi-am amintit de acest telefon, care pentru mine a reprezentat un fapt cotidian, lipsit de semnificaţie, deşi generalul Dinu Gâlcă nu mi-a dat decât un singur telefon, de foarte multă vreme – de ordinul anilor – şi dacă ar fi fost altfel, în lunga perioadă cât am fost interceptat, ar fi fost depistate, cu siguranţă, şi alte eventuale telefoane.
Reporter: Venim de unde am rămas cu ideea.
Avocatul Alexandru Bălan: Încheiam cu ideea că va trebui să probez orice afirmaţie pe care am făcut-o – mi-am asumat această responsabilitate – şi, astăzi, prin amabilitatea dumneavoastră, fac publice probele cu caracter autentic, incontestabil şi de neînlăturat.
Reporter: Ştiu cine sunteţi în viaţa socio-profesională, dar ce căutaţi aici, în acest proces, maestre Alexandru Bălan?
Avocatul Alexandru Bălan: Domnule ziarist, sunt în Justiţie de peste 30 de ani, profesez în acest oraş, am fost primit bine în acest oraş care a constituit pentru mine un larg câmp de afirmare profesională şi umană, dar am rămas un simplu avocat care stăpâneşte bine o fărâmă din imensitatea ştiinţei dreptului, situaţie care mi-a adus aprecierea zecilor de mii de oameni care mă cunosc, foarte multe satisfacţii, dar şi neîmpliniri. Nu am gândit niciodată că pe final de carieră voi fi cercetat pentru o faptă inexistentă, alături de cinci procurori, dintre care patru au funcţii de conducere: unul e preşedinte al unei Curţi de Apel, precum şi alte persoane pe care nu le cunosc.
Este greu credibil pentru oricine că un avocat care nu face şi nu este implicat în politică, un avocat care nu este factorul de decizie la nici un nivel, care nu e bogat, nici sărac, ar putea avea forţa decizională de a numi directori, prefecţi, procurori, judecători etc. De la o astfel de falsă premiză s-a plecat în prezenta cauză. S-a considerat că NOI, AVOCAŢII BĂLAN, AM AVEA APTITUDINEA ŞI PUTEREA DE A DETURNA PRIN FAPTE DE CORUPŢIE BUNUL MERS AL JUSTIŢIEI, ACEASTA ÎN MOD INIŢIAL ŞI, ULTERIOR, CONSTATÂNDU-SE CĂ NU NE ABATEM PRIN NIMIC DE LA CONDUITA ŞI DEONTOLOGIA PROFESIONALE, s-a hotărât să ni se pună în spate o MĂRTURIE MINCINOASĂ. Aşa cum am afirmat anterior, totul a început la data de 04.02.2009, când domnul Ivan Gheorghe solicita, în baza Articolului 91, indice 1-3 şi 8 confirmarea ordonanţei motivate din 4 februarie 2009, ora 15, prin care se dispusese, cu titlu provizoriu, interceptarea convorbirilor telefonice ale copiilor mei, avocat Emil-Alexandru Bălan şi avocat Anne-Marie Bălan, a doi magistraţi de la Tribunalul Vrancea şi a altor două persoane fizice, solicitându-se, totodată, prelungirea autorizării de interceptare a convorbirilor aceloraşi persoane pentru încă 28 de zile, cu motivarea că cele două persoane fizice, prin intermediul avocaţilor, săvârşesc fapte de corupţie în vederea revocării arestării preventive pentru un inculpat (T.V.).

Procurorul Ivan a fost obligat prin Justiţie să respecte legea

Nu mai fac analiza conţinutului Ordonanţei emisă de către procurorul Ivan, care este plină de inexactităţi, şi cu privire la situaţia de fapt şi în ceea ce priveşte situaţia de drept, pentru că nu v-ar ajunge spaţiul tipografic. Cererea de confirmare a Ordonanţei de interceptări şi de prelungire cu încă 28 de zile a acestora, a fost depusă la Curtea de Apel Galaţi la data de 6 februarie 2009, în mod incomplet, în sensul că nu era însoţită de suportul pe care au fost fixate interceptările şi nici nu fusese ataşat procesul-verbal de redare rezumativă a interceptărilor.
A fost oare, o simplă omisiune, o neglijenţă sau un ACT DELIBERAT efectuat în speranţa că magistraţii Curţii de Apel Galaţi nu vor observa lipsa acestor acte esenţiale pentru a se pronunţa asupra confirmării Ordonanţei de interceptare provizorie, precum şi asupra cererii de prelungire cu ÎNCĂ 28 DE ZILE A INTERCEPTĂRILOR TELEFONICE ÎN AMBIENTAL, VIDEO, PRIN GPS, cum se procedase anterior? În această situaţie, Curtea de Apel Galaţi a cerut prin Rezoluţie suporturile pe care au fost imprimate, fixate interceptările convorbirilor telefonice, precum şi procesul verbal de redare rezumativă a acestora. Acte pe care, volens-nolens, domnul procuror Ivan Gheorghe le-a înaintat la data de 07.02.2009 Curţii de Apel Galaţi.
Au fost ascultate în prezenţa dlui procuror Ivan interceptările, iar din procesul-verbal de redare rezumativă, la punctul nr. 2, este prezentată o convorbire a numitei P.L., concubină a inculpatului T.V., cu o persoană pe nume Vic, prin intermediul căreia dorea să angajeze un alt avocat, întrucât VOIA SĂ RENUNŢE LA COPIII LUI BĂLAN, PENTRU CĂ ESTE SUPĂRATĂ CĂ ACEŞTIA SE VOR PREZENTA DOAR ÎN ZIUA PROCESULUI ŞI NU AU TIMP SĂ PREGĂTEASCĂ APĂRAREA. Acelaşi aspect rezultă şi din conţinutul convorbirilor telefonice şi sunt singurele referiri la FAMILIA AVOCAŢILOR BĂLAN. Iar la serviciile avocaţiale ale acestora, se renunţase anterior.

LIPSESC BUNA CREDINŢĂ ŞI CORECTITUDINEA

Cu toate că din conţinutul interceptărilor şi a procesului-verbal rezumativ al acestora, nu rezultă nici cea mai elementară probă, indiciu temeinic cu privire la săvârşirea sau încercarea de a săvârşi vreo faptă de corupţie de către avocaţii Casei de Avocaţi „Alexandru Bălan”, în mod netemeinic şi nelegal, dl. Procuror Ivan a solicitat confirmarea Ordonanţei de interceptare tot în mod nelegal şi netemeinic.
Reporter: Cum se poate întoarce împotriva dlui Gheorghe Ivan acest argument?
Avocatul Alexandru Bălan: Ceea ce este grav de tot şi excede oricărei elementare noţiuni de nelegalitate, este cererea prin care acesta solicită interceptarea, în continuare, pe o durată de 28 de zile, în toate modalităţile electronice, urmărirea avocaţilor din familia Bălan. Mă întreb, şi se poate întreba orice om, care este fundamentul unei astfel de conduite, unde sunt buna credinţă şi grija, grija şi corectitudinea ce trebuiesc avute la îndeplinirea actelor de urmărire penală, chiar dacă ele aveau un caracter de acte prealabile.
Reporter: Dar dumneavoastră citaţi acum din nişte documente. Aşa e?
Avocatul Alexandru Bălan: Da, dar staţi că vi le pun la dispoziţie, să vedeţi cum închide verificările, ce anume a dosit dl. Ivan Gheorghe de la familia avocaţilor Bălan şi din Casa de Avocatură Bălan, în ciuda celui mai elementar indiciu ce ar fi vizat comiterea unei infracţiuni sau potenţiabilitatea săvârşirii unei astfel de faptă. Las opinia publică şi pe cei care cunosc domeniul juridic să tragă singuri concluziile şi să stabilească cine a fost corect, CINE NU A FOST CORECT, cine a avut interese ascunse şi incompatibile cu activitatea de urmărire penală.

DNA A DORIT DECREDIBILIZAREA MEA ÎN LUMEA JUSTIŢIEI ŞI ÎN FAŢA ZECILOR DE MII DE OAMENI CARE MĂ CUNOSC

Bazată pe argumentele pe care le-am prezentat, în esenţă, până acum, Curtea de Apel Galaţi, prin Încheierea din 07.02.2009 pronunţată în Dosarul 168/44/2009 (Încheiere despre care se face vorbire în motivarea celor patru cereri de interceptare a procurorului general Dinu Gâlcă şi a altor persoane – CSM, BEA, BAM, PL,TA, BV etc), a respins ca nefondată cererea de confirmare a Ordonanţei din 4 februarie 2009, emisă de către DNA-ST Galaţi, privind interceptarea şi înregistrarea cu titlu provizoriu a convorbirilor telefonice a avocaţilor din Casa de Avocatură „Bălan” şi a respins, totodată, şi cererea de prelungire a autorizării interceptărilor şi înregistrării convorbirilor telefonice pe încă o perioadă de 28 de zile, aşa cum a solicitat, fără de temei, domnul Procuror Ivan Gheorghe. (Documentul în cauză poate fi citit integral în cele două pagini suplimentare ale acestei noi ediţii speciale pe care o aveţi acum în faţă – n.a.)
Reporter: Această Încheiere a Curţii de Apel îl culpabilizează cumva pe dl. procuror şef Ivan?
Avocatul Alexandru Bălan: Aceeaşi Încheiere, în conformitate cu Art. 91 indice 2, alineatul 3, teza ultimă din Codul de procedură penală, ordonă şi dispune imperativ încetarea deîndată a interceptărilor şi înregistrărilor telefonice pentru toate persoanele menţionate deja, IAR CELE EFECFTUATE VOR FI ŞTERSE, DISTRUSE DE CĂTRE PROCUROR, ÎNCHEINDU-SE PROCES-VERBAL ÎN ACEST SENS, ŞI CARE VA FI COMUNICAT CURŢII DE APEL GALAŢI.
Aflând despre existenţa acestei Încheieri, adică la data de 16 iunie 2010, cu prilejul prezentării materialului de urmărire penală, şi nefiind INFORMAŢII CLASIFICATE, am solicitat să mi se pună la dispoziţie aceste acte care ne servesc efectiv apărării intereselor legitime, şi care sunt de natură a demonstra în mod incontestabil că tot ceia ce am afirmat corespunde situaţiei reale de fapt. „Scuze, mi-am pierdut un papuc”, zice maestrul Alexandru Bălan, vădit sâcâit! – n.a. Devoalarea acestor aspecte poate avea, fie pe moment, fie în viitor, varii efecte, în sensul că nu este exclus ca avocaţilor proveniţi din Casa Bălan să li se „ÎNTÂMPLE VREUN ACCIDENT”.
Reporter: Cum, de ce?
Avocatul Alexandru Bălan: Noi suntem singuri şi apăraţi doar de ştiinţa noastră de carte şi de corectitudinea noastră, nu avem la dispoziţie informatori, poliţie judiciară, SRI, STS etc, şi nici forţă decizională.
Reporter: Maestre, dar parcă nu curge spectaculosul, vă este teamă?
Avocatul Alexandru Bălan: Atâta timp cât o Dispoziţie obligatorie dată de către instanţă, sub varii motive, nu este adusă la îndeplinire, şi mă refer la aceea privind sistarea interceptărilor şi distrugerea acestora, Dispoziţie care nu a fost adusă la începlinire la Dosarul nr. 168/44/2009 de către dl. Ivan Gheorghe, concluzia care se poate trage este aceea că de la 7 februarie şi până în prezent, adică de aproximativ un an şi opt luni de zile, suntem, în continuare, sub observaţie, domnule ziarist.
Reporter: Asta prin absenţa dovezii distrugerii … Dar procurorul Ivan ştie?
Avocatul Alexandru Bălan: Ştie, cum să nu? Nu se poate prevala că nu cunoaşte conţinutul obligatoriu al Încheierii din acest dosar pe care o aveţi acum în faţă. Trecerea a unui an şi opt luni de la pronunţarea acestei Încheieri, fără ca în sarcina noastră să se poată reţine ceva, consolidează şi confirmă corecta noastră conduită profesională. Tinerii mei colegi pot fi victimele unor înscenări, Doamne fereşte!
Dle ziarist, nu-mi este teamă pentru mine pentru că am trecut prin multe şi am văzut multe, iar firea mea, precum şi modul în care mi-am pregătit, educat şi format toţi avocaţii care au făcut sau fac parte din Casa de Avocatură „Bălan”, a fost cea a corectitudinii şi a profesionalismului. Unii dintre ei sunt tineri, fără o experienţă de viaţă deosebită, şi, Doamne fereşte!, pot fi victimele unor înscenări.
De acest lucru îmi e teamă, însă, afirm cu certitudine, în pofida proverbelor, că am încredere în ei.
Reporter: Până aici, totul a fost bazat pe cele patru încheieri ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie- Secţia Penală (ICCJ-SP), pe care cititorii nu le văd şi prin care se solicita interceptarea telefoanelor fixe ale Parchetelor Judecătoriei, Tribunalului Galaţi, Curţii de Apel Galaţi şi a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism- Structura Teritorială Galaţi (DIICOT-ST Galaţi). Cum comentaţi?
Avocatul Alexandru Bălan: Aşa cum puteţi observa, dle ziarist, în cererile de autorizare ale interceptărilor sunt indicate doar numere de telefon, nu şi aparţinătorii acestora.
Reporter: Şi unde e nelegalitatea?
Avocatul Alexandru Bălan: Aia e, că de la lege este obligatoriu a se preciza cine este titularul postului telefonic ce urmează a fi interceptat. Printr-o vădită omisiune, titularul nu este indicat (În ce scop? Întrerup şi întreb eu) – nu pot preciza scopul – şi, poate, privit altfel, nici nu e problema mea, profesia, însă, mă obligă să afirm că într-o atare situaţiune este pusă sub semnul întrebării legalitatea interceptărilor.

Au fost interceptaţi 120 de procurori!

Am citit într-un ziar că au fost interceptaţi 120 de procurori de la cele patru unităţi precizate, personalul auxiliar, telefoanele jandarmilor – dar aceşti 120 de procurori discută zilnic cu cel puţin 200 de poliţişti, judecători, avocaţi chemaţi să acorde asistenţă juridică, deci o multitudine de persoane care participă la ÎNFĂPTUIREA actului de justiţie. Mă întreb în ce calitate au fost ascultate celelalte persoane, cu excepţia procurorului general Dinu Gâlcă? Nu s-a creat, oare, prin această modalitate, o bază informativă cu privire la fiecare procuror sau a celorlalte persoane, aflată acum la dispoziţia domnului Ivan Gheorghe?
Reporter: Adică, dacă domnia sa le arhivează ilegal?
Avocat Alexandru Bălan: Ce justificare legală avea interceptarea tuturor procurorilor, dar mai ales a celor din Serviciul Teritorial DIICOT care lucrează într-un domeniu special (terorism, trafic de armament, droguri, trafic de persoane, spălare de bani etc.). Au mai avut aceşti procurori certitudinea şi siguranţa activităţii lor?
Nu este problema mea, însă v-am răspuns pentru că m-aţi întrebat şi nu am motive să fac diplomaţie. La acest moment toate lucrurile trebuiesc spuse aşa cum au fost şi cum sunt în realitatea crudă de azi.
Reporter: Până la urmă, după toate aceste ravagii, de ce nu răspunde nimeni pentru devastarea vieţii unui om aflat, temporar, în momente grele de sănătate?
Avocatul Alexandru Bălan: Nu pot da un răspuns sigur, dle ziarist, pentru că dl Ivan Gheorghe va spune că RECHIZITORIUL A FOST CONFIRMAT DE CĂTRE PROCURORUL IERARHIC SUPERIOR DIN STRUCTURA CENTRALĂ A DNA, sub aspectul temeiniciei şi legalităţii, conform art. 264, alin. 3, Cod procedură penală. Are, deci, un prim punct de sprijin. Dar aceasta nu înseamnă că virgulă, completele de trei şi respectiv nouă judecători ai ÎCCJ nu reprezintă elemente de bază în care să ne punem încrederea şi speranţa că adevărul va fi restabilit în ADEVĂRATA LUI DIMENSIUNE.
(Va urma)
A consemnat
Gelu CIORICI

(Impact-est 369, 23.09.2010)

(G.C.) 31 - iulie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Aceşti habarnişti

Indivizii aceştia, care, cică, sunt ai noştri şi care hotărăsc,în ...

Gala premiilor PIMM

Mereu reuşeşte Marian Filimon, acum pentru a 20-a oară, să ...

Cică se vrea veceu

Aflăm că în laboratoarele Primăriei Galaţi s-a pus la copt ...