logoImpact EST nr. 886 - 18.09.2021

Urmare cererii dumneavoastră, formulată potrivit dispoziţiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, adresată Consiliului Superior al Magistraturii şi trimisă spre competentă soluţionare Inspecţiei Judiciare, vă comunicăm următoarele:

Prin ordinul nr.83/2013 din data de 24.09.2013 al Inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare s-a dispus efectuarea unui controlla DirecţiaNaţionalăAnticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi, control privind eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente.

După finalizarea raportului de control, în conformitate cu dispoziţiileart.64 alin.7 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară, publicat în Monitorul Oficial nr.802/19.11.2012, acesta urmează a fi înaintat Secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

După aprobare, raportul de control se publică pe pagina de internet a Inspecţiei Judiciare, cu respectarea dispoziţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Aşa cum rezultă şi din Lista cu documentele prevăzute de art.5 lit. g şi h  din Legea nr.544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public produse şi/sau gestionate de Inspecţia Judiciare, postată pe site-ul Inspecţiei Judiciare, o copie a raportului de control vă poate fi comunicată doar după aprobarea acestuia şi motivarea hotărârii de către Secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

 

Inspector  judiciar,

Tamara Manea 

29 - noiembrie - 2013

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Aceşti habarnişti

Indivizii aceştia, care, cică, sunt ai noştri şi care hotărăsc,în ...

Gala premiilor PIMM

Mereu reuşeşte Marian Filimon, acum pentru a 20-a oară, să ...

Cică se vrea veceu

Aflăm că în laboratoarele Primăriei Galaţi s-a pus la copt ...