logoImpact EST nr. 875 - 15.06.2021
Din motive judiciare, suspendam aparitia tiparita a Impact-est, incepand de saptamana viitoare (joi, 17 iunie). Cand va fi posibila reluarea acesteia, va vom anunta pe site-ul https://www.impact-est.ro (Redactor-sef Gelu CIORICI)

În ediţia de faţă continuăm dezvăluirile în legătură cu furturile masive din visteria ArcelorMittal Galaţi, specialiştii apreciind că numai în ultimii doi ani şi numai pe componenta achiziţionării de echipamente de lucru şi de protecţie, suma cu care patronatul a fost păgubit se cifrează la circa 12 milioane de euro.

Până în dimineaţa zilei de marţi, 11 februarie, când redactez acest articol, nu am primit o poziţie oficială a conducerii din România a companiei, dar nici din partea birourilor generale ale concernului mondial, din Londra, Bruxelles şi Luxemburg.

Începând cu săptămâna aceasta vom intra pe fondul subiectului şi vom analiza documentele pe care le deţinem, pentru a vă face să înţelegeţi prin ce metodă sunt sifonate sume uriaşe de bani, furturile afectând grav salariile muncitorilor, calitatea şi securitatea în muncă a acestora, dar şi competitivitatea produselor realizate în combinatul gălăţean.

Directorul Jantea negocia în sus cu o singură firmă

Directorul Direcţiei de Sănătate şi Siguranţă în Muncă din ArcelorMittal Galaţi, Norel-Corneliu Jantea, fiu al fostului contabil şef al Sidex în vremea directoratului lui Dumitru Nicolae, a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru ca achiziţia unor produse să se negocieze cu O SINGURĂ FIRMĂ, la preţuri enorme, orice concurenţă fiind eliminată pe faţă, cu aroganţă şi brutalitate, argumentele aduse de acesta fiind nesincere ca şi motivările însăilate.

Pentru conducerea combinatului trebuie să amintim că achiziţiile prin care se fură de doi ani ca-n vremea când Sidex era cu capital majoritar de stat, se referă la sistemele de LINIA VIEŢII, la închirierea sau achiziţia detectoarelor de gaze, la achiziţia de centuri complexe pentru lucrări la înălţime, a materialelor şi echipamentelor pentru protecţia muncii şi pentru implementarea sistemelor şi procedurilor LOTO. Până la a deveni brutal în eliminarea concurenţei, Jantea s-a mai acoperit din când în când cu oferte cerute, de regulă, cu câteva zile înainte de data licitaţiilor.

Tot directorul Norel Jantea organiza şi preselecţiile tehnice, iar în vederea avizării solicita evaziv şi sumar câteva caracteristici ale acestora, pentru a crea o aparenţă de legalitate, ca să poată alege şi aviza produsele singurului ofertant pe care îl proteja. Este vorba despre SC Viroti Protect Evolution SRL Bucureşti, administrată de către Virgil IORDAC. În cazul în care alţi competitori insistau să-şi prezinte tehnic echipamentele de lucru şi de protecţie, directorul Jantea modifica soluţiile tehnice iniţiale în mod repetat, până când Viroti Protect Evolution (VPE) rămânea unic ofertant. În documentele pe care le deţinem se arată că până şi aceste mimări ale concurenţei loiale erau din ce în ce mai rare, avizarea pozitivă doar a produselor VPE devenind o regulă, competitorii neprimind avizări pentru produsele ofertate, motiv pentru care la negocierile comerciale era trimisă aceeaşi firmă VPE.

Avantajele astfel create de către directorul Norel Jantea au viciat grav mediul concurenţial, calitatea produselor achiziţionate, şefii birourilor generale din Londra, Bruxelles şi Luxemburg apreciind că refacerea pagubelor pricinuite de proasta calitate a produselor putând costa zeci de milioane de euro.

Comisia de anchetă şi auditul pot observa cu uşurinţă cum acelaşi director Jantea trimetea la negocieri o singură firmă prin metoda testării echipamentelor la locul de muncă, uzina şi secţia în care acestea erau testate întocmind rapoarte pozitive privind calitatea materialelor, aspecte tehnice mimate doar pentru ca la Departamentul Achiziţii să creeze firmei amintite poziţia de UNIC OFERTANT.

 

Martorii şi complicii

 

Au fost cazuri, şi deţinem documente în acest sens, când alţi competitori au oferit astfel de bunuri în condiţii de calitate-preţ superioare celor ale VPE, momente în care conducerea firmei Viroti Protect Evolution dispunea reducerea cu procente şi de 50% – 60% din preţul pe care îl ofertase iniţial, asta numai şi numai pentru a rămâne furnizorul acelor echipamente. După ce competitorii erau eliminaţi prin această metodă mimată, repet, preţurile erau readuse la nivelurile exorbitante, toate aceste acţiuni fiind generate şi coordonate de către acelaşi Norel Jantea, aspect care rezultă din documentele care stau la baza documentării noastre.

Iată, există şi un martor pe nume Daniela Gafiţeanu, referent achiziţii din Departamentul Achiziţii, căreia directorul Jantea i-a propus să elimine toţi ofertanţii şi furnizorii existenţi din zona de materiale şi echipamente pentru protecţia muncii, motivându-şi solicitarea ticăloasă şi nelegală prin faptul că doreşte să achiziţioneze toate aceste echipamente de la VPE SRL Bucureşti, iar pentru crearea unei aşa-zise concurenţe urmând să aducă în SISTEM câteva noi firme pe care să le coordoneze tot VPE, firme care urmau să depună oferte false, totul pentru crearea unei aparenţe de legalitate.

Izbindu-se de refuzul Danielei Gafiţeanu, ni se relatează că directorul Norel Jantea a reuşit să-şi găsească un complice în orchestrarea planului său. Acesta se numeşte Costică Ionescu şi este tot din Departamentul Achiziţii, D. Gafiţeanu fiind destituită din ArcelorMittal, disponibilizarea lovind-o din cauza unui denunţ în acest sens. Dar, veţi vedea, măsura este nedreaptă pentru că Jantea şi complicii săi, precum şi VPE SRL Bucureşti au lăsat urme materiale de neşters, pe care noi le deţinem.

99% din produse, achiziţionate numai de la VPE

Odată cu implementarea SISTEMULUI LINIA VIEŢII şi în ArcelorMittal Galaţi, au fost create şi bugete pe măsură în ultimii doi ani. Pentru achiziţia şi montarea echipamentelor necesare realizării sistemului a fost preferată de către directorul Jantea aceeaşi SC Viroti Protect Evolution SRL Bucureşti, către care au fost direcţionate 99% din bugetele alocate în ultimii doi ani.

Ca unic ofertant, VPE şi-a permis să şi practice, în primul an de implementare, preţuri exorbitante, contractul fiind acordat nelegal, aspect dovedibil oricând.

Lucrările de implementare au fost supravegheate de către acelaşi Norel Jantea care aviza pozitiv şi recepţiona lucrările efectuate de către VPE, indiferent de calitatea serviciului prestat şi a materialelor, pentru ca Viroti să încaseze cât mai urgent sumele aferente.

Aşa cum am spus, în tot anul 2012 bugetul alocat pentru LINIA VIEŢII a fost dirijat în proporţie de 99% firmei VPE, orice încercare a altor competitori de a-şi prezenta şi ei ofertele tehnice şi comerciale fiind respinsă de la înălţimea ameţitoare a funcţiei şi banilor lui Norel Jantea.

Cei care au reuşit, totuşi, să-şi strecoare ofertele tehnice au fost respinşi cu aceeaşi brutalitate de către acelaşi director Jantea, prin neavizarea din punct de vedere tehnic, în schimb, cu aceeaşi viteză aviza urgent tot ce venea prin Viroti Protect Evolution.

Tot pentru a crea avantaje unui singur ofertant, referatele de necesitate au fost întocmite cu întârziere pentru ca potenţialii furnizori să nu poată intra în competiţie, chit că bugetul şi lucrările pe întreg anul 2012 au fost stabilite de către echipa de la Protecţia Muncii încă din noiembrie 2011.

Jocul preţurilor reglat din jocul gleznelor!

 

Iată un exemplu de referat şi jocul preţurilor care sunt parcă reglate din jocul gleznelor, numai şi numai pentru a crea avantaje şi poziţia de competitor unic firmei Viroti Protect.

Auditul să caute în baza de date a ArcelorMittal Galaţi referatul cu nr. 3600966, care a fost întocmit cu valoarea de 588.649 roni (133.783 de euro) şi care a avut ataşată oferta comercială în valoare de 121.035 euro a SC Viroti, în text făcându-se precizarea „Linia Vieţii firma Viroti”. În 11.07.2012 comanda a fost lansată către firma Viroti cu valoarea de 121.035 de euro. Cu nota „ SUNT DE LA VIROTI”, este lansată o nouă comandă în valoare de 17.527 euro, iar comanda lansată de către Viroti, în 23.08.2012, are valoarea de 13.069 euro.

Pentru Furnalul 3, tot pe sistemul Linia Vieţii, au fost necesare o serie de navete care au fost montate de către firma Viroti. Dar, atenţie, acestea au fost comandate separat la preţuri excesiv de mari, ne atenţionează specialiştii.

O altă temă pentru patronatul combinatului de la Galaţi este legată de faptul că „LINIILE VIEŢII” trimise negociatorului global nu au fost negociate la Galaţi, cereri de ofertă neprimind toţi furnizorii, aşa cum spune procedura, ci numai firma Viroti.

E lesne de observat şi aspectul că odată cu apariţia competitorilor, VPE a trebuit să scadă preţurile practicate până atunci şi de două-trei ori. Fără informaţii din SISTEM şi fără implicarea directă a directorului Jantea, aceste chestiuni nu ar fi fost posibile, dovezile existând în baza de date a combinatului.

Improvizaţii şi contrafaceri a la VPE

Sumele direcţionate către VPE pentru achiziţia şi montarea acestor echipamente depăşesc 12 milioane de euro, lucru uşor de demonstrat după centralizarea tuturor comenzilor. O altă acuzaţie gravă este aceea că VPE SRL Bucureşti a improvizat şi a contrafăcut majoritatea sistemelor de LINIA VIETII, ele nefiind conforme cu normele europene în vigoare. O serie din aceste sisteme au fost demontate şi montate pe alte obiective din ArcelorMittal, dar şi facturate încă o dată! Astfel de contrafaceri şi furturi nu puteau fi făcute fără ştirea şi avizul directorului Norel Jantea. Implicarea personală a acestuia este de notorietate. În toate uzinele şi secţiile din combinat este cunoscut că merge personal pentru a organiza şedinţe în care le cere şefilor să întocmească cereri pentru LINIA VIEŢII, iar achiziţia să se facă doar de la Viroti Protect Evolution. Cei mai curajori şi mai verticali dintre aceştia sunt nemulţumiţi de calitatea serviciilor oferite de VPE şi sunt de-a dreptul deranjaţi de insistenţa directorului Norel Jantea. Dar, asta e, în timp ce locurile de muncă se împuţinează atrăgând după sine şi o securitate în muncă precară, Jantea şi VPE fură milioane de euro prin atâtea şi atâtea metode pe care l-am exemplificat şi le vom mai exemplifica. Şi chiar dacă aceste aspecte pe care le prezentăm sunt de notorietate, teama îi face pe mulţi să tacă. Dar eu tot mai sper că vom ajunge să trăim ziua când acei inşi cu coloană vertebrală se vor alătura demersurilor noastre de a demasca hoţia practicată în detrimentul celor care abia îşi pot câştiga existenţa.

Bine că tot aceeaşi firmă Viroti este plătită anual să verifice ceea ce tot ea a achiziţionat şi montat pe sistemul LINIA VIEŢII…

După o comparaţie cu Germania, VPE a micşorat preţurile şi de şase ori!

 

Întreg bugetul, până la zi, pentru Implementarea Sistemului LOTO (Lock Aut Tag Aut), a fost alocat direct şi în exclusivitate aceleiaşi firme Virote Protect Evolution SRL (VPE) Bucureşti, care a aplicat preţuri şi adaosuri comerciale ca-n vremea jefuirii statului prin Sidex, acum fiind jefuiţi acţionarii şi muncitorii.

Pentru exemplificare, ca să observaţi că au fost produse al căror preţ cei de la VPE l-au micşorat de două până la şase ori, vă prezentăm un tabel în care am cuplat prin rastere aceleaşi repere, astfel încât să fie simplu de observat chiar şi de către Ribo Bruno. Ideea i-a venit aceleiaşi Daniela Grafiţeanu, cea care a fost dată afară de la Departamentul Achiziţii, în loc să fie adusă înapoi la muncă cu maşina directorului general şi premiată. Într-un singur caz ea a solicitat preţul aceloraşi repere unui combinat din Germania, aspect care a determinat firma VPE să dea jos preţurile şi de până la şase ori. Priviţi poziţiile 1 şi 2 din tabel (90 cu 40) şi veţi vedea că preţul unui lacăt albastru a fost redus de la 60,48 de euro la 10,08 euro, acelaşi lucru întâmplându-se şi la următoarele două poziţii la care figurează lacăt roşu. La poziţiile 110 şi 140, preţul este dat jos de VPE de la 211,23 euro la 110,21 euro. Pe ultimele două poziţii par a fi cele mai discrepanţe: de la 293,71 euro la 153,24 euro.

Până la urmă, care este preţul corect, domnule Virgil IORDOC şi domnule director Norel JANTEA? Care este valoarea parandarătului? Iar dacă voi nu aveţi atâta sânge în instalaţie pentru a ne răspunde, lăsăm această chestiune pe seama auditului intern şi trimiterea rezultatului acestuia la DIICOT – ST  Galaţi.

Când există competitori, Viroti e strânsă cu uşa la preţ

Să verifice auditul ce s-a întâmplat în urma minutei semnate în data de 26.07.2012, când s-a convenit asupra listei de lucrări pentru contractul LOTO. Proiectul pilot implementat în 2011 a avut preţuri negociate pentru participarea directă a reprezentanţilor agentului economic Brady, nimeni alţii decât tot cei de la Viroti, urmând ca în celelalte uzine implementarea sistemului să fie făcută cu forţe proprii şi cu suportul tehnic al firmei Viroti. După negocierile ulterioare, la întocmirea procedurilor de lucru, preţul a ajuns de la 20 de euro bucata la 15 euro bucata, dar, ghinionul patronilor!, reprezentanţii Protecţiei Muncii au adăugat cele două poziţii încât valorile totale ale comenzilor au rămas aceleaşi.

În urma comparaţiilor făcute cu preţurile practicate de către distribuitorul german MPW Germany s-a putut deduce cu uşurinţă că toate sistemele puteau fi implementate la o valoare totală cu 60% mai mică. Ce s-ar fi putut face cu şase milioane de euro economisiţi? Păi liderii de sindicat au calculat şi le-a rezultat că salariile muncitorilor puteau creşte cu 50 de euro, nu cu 50 de lei!, dar unde nu e concurenţă e batjocură şi jaf ca-n Sidexul mare …

Centurile complexe, tot la brâul lui Jantea!

A venit rândul ca pe SISTEMUL LINIA VIEŢII  să fie achiziţionate şi centuri complexe pentru lucrul la  înălţime, pentru care directorul Norel Jantea a constituit proiecte bugetate separat, pe care le-a direcţionat în exclusivitate aceleeaşi Viroti Protect Evolution SRL Bucureşti. În aceste condiţii ale eliminării concurenţei preţurile au fost la fel de faraonice. Specialiştii ne atrag atenţia asupra jafului complet comis de JANTEA şi complicii lui, căci atunci când a alocat bugetul pentru achiziţia de centuri complexe, directorul s-a apucat de achiziţionat separat componente ale centurilor complexe, pe cod de  material, când acestea ar fi trebuit incluse în preţ.

Exemplificăm şi aici cu un facsimil extras din documentele pe care le deţinem (vezi facsimil 2). Este simplu de observat cum au fost plătite de două ori componentele incluse, în fond, în echipamentul iniţial.

Pentru verificarea anuală a centurilor complexe achiziţionate, directorul Jantea a acceptat ca VPE SRL Bucureşti să primească sume suplimentare anuale, în afara preţului de achiziţie, aspect stipulat într-un contract expres, special.

În ediţia viitoare vom demasca numele celor care au aderat la grupul infracţional iniţiat de directorul Norel Jantea. Veţi vedea atunci ce jaf a fost produs la achiziţia de materiale şi echipamente pentru Protecţia Muncii.

Tot atunci vă vom spune cum l-a recomandat directorul Jantea pe patronul firmei VPE, Virgil IORDOC, tovarăş de jaf, ca unic furnizor naţional pentru LINIA VIEŢII, celor de la ArcelorMittal Hunedoara şi combinatului ArcelorMittal din Macedonia.

Gelu CIORICI 15 - februarie - 2014

2 Responses so far.

  1. radu spune:

    salut subiectul abordat dar spre informarea dvs va asigur ca cele prezentate nu vor avea vreun ecou, poate sa produca ceva valuri dar nu mai mult de atat! Conform politicii companiei din care fac parte (n.r. Arcelormittal), in astfel de situatii se procedeaza la relocarea persoanei in cauza pe acelasi imens salariu in alt birou/ locatie, astfel incat sa nu „respire” in afara cum ca la noi ar exista coruptie- Doamne fereste!! Va rog sa urmariti si acest aspect si mai ales unde o sa-l gasiti pe onor domnul Jantea peste o vreme…….se poarta de mult si de toti favorizarea aanumitor furnizori si in alte zone de achizitii- de exemplu, urmariti firma Doxterm din Galati, care cu 2-3 angajati a avut un profit fabulos in 2012, 2013- doar din comenzile primite de la departamentul de cumparari- in speta de la doamna Tudorache- pentru departamentul de protectia muncii, in achizitia obiectelor ce au constituit cadourile pentru „ziua portilor deschise” 8 iunie, care nici macar nu au fost inscriptionate cu sigla companiei, etc…….sunt multe de spus…dar …va spun eu! degeaba. Oricum, inca o data- va felicit pentru demersul facut si ar fi frumos sa se faca cumva sa afle mai multa lume din oras despre aceasta „ancheta”, poate veti primi mai multa sustinere media! Sa auzim de bine! Voi urmari cu interes articolele dumneavoasta si va asigur de respectul meu!

  2. costel spune:

    In arcelormittal galati e o cocina de porci si o mafie de nedescris si te muti cu morile de vand pt ca toti sunt un grup organizat si numai rude, nepoti, nasi, fini etc. Bine ca am plecat cu ordonanta ca altfel ma anihilau si pe mine !

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Important

Din motive judiciare, suspendăm apariţia tipărită a Impact-est, începând de ...

Fotbalul – „Oţe

Tot am stat şi ne-am gândit, să scriem, să nu ...

Fostul BJATM, actual

După aproape doi ani de judecare cu firmele administrate de ...