logoImpact EST nr. 855 - 24.01.2021

Ar fi trebuit să cunoaşteţi toţi membrii Sfântului Sinod, că în momentul când aţi dat circularele, aţi vrut să opriţi O LUCRARE A LUI DUMNEZEU, deschisă spre mântuirea credincioşilor. Nu v-aţi rememorat în această privinţă cuvântul Judecaţii Domnului, care eventual vi s-ar potrivi şi v-ar putea ajunge la un moment dat şi care zice aşa: “Vai vouă că închideţi împărăţia Cerurilor înaintea oamenilor; că voi nu intraţi şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi” (Matei 23-13).
Rodnica dezvoltare a Aşezamîntului de aici, trebuie să vă dea încredinţarea că nu este o lucrare omenească, ci operă Dumnezeiască prin MAICA VERONICA, că Vladimireştiul a fost întotdeauna criticat. Unii au făcut aceasta din neştiinţă şi neîndrumare, alţii din răutate şi pizmă, alţii din ură şi vrăjmăşie deschisă, alţii din laşitate şi meschine interese materiale şi alţii din dorinţa de a se face apărătorii şi salvatorii ortodoxiei pe care o socoteau primejduită, erijindu-se în cenzori ai fenomenului supranatural. Cenzori şi critici au fost întotdeauna, dar toate acestecritici nu au putut face sminteală în Biserică, de proporţiile pe care le-au făcut circularele I.P.S. şi P.S. Voastre. Nu v-aţi gândit că dacă Aşezământul de aici ar fi fost întemeiat pe minciuni şi amăgiri de sine, pe înşelăciune, pe legendă sau pe ispita diavolului, cum s-au ispitit unii să afirme în reviste şi circulare, atunci desigur că nu ar fi durat 18 ani şi nu s-ar fi putut dezvolta mai departe, cum vedem că s-a dezvoltat de fapt.
În această ordine de idei este bine şi necesar să vă aduceţi aminte şi să meditaţi asupra cuvintelor celebre ale vestitului Gămăliei, adresate Sinedriului din Ierusalim şi care îşi găsesc o minunată aplicare în cadrul Mănăstirii noastre: “Şi acum zic vouă, feriţi-vă de oamenii aceştia şi-i lăsaţi pe ei, căci de va fi de la oameni sfatul acesta sau lucrul acesta, se va risipi, iar de este de la Dumnezeu nu veţi putea să-l risipiţi, ca nu cumva şi luptători de Dumnezeu să vă faceţi” (Fapte V 38-40).
Oare nu cumva v-aţi făcut şi I.P.S.V şi P.S.V luptători de Dumnezeu, prin circularele date împotriva Aşezământului Dumnezeiesc de la Vladimireşti, ridicat prin poruncă Divină, în cinstea Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu? Pentru toate ordinele, circularele şi defăimările verbale şi scrise îndreptate împotriva acestui Sfânt şi Sfinţitor Locaş al Maicii Domnului, noi vă înfruntam şi vă prihănim şi ne lepădăm de faptele aceastea ale P.S.V., preţuindu-vă cu sfinţenie harul ce-l purtaţi.
Să nu vă mire această îndreptăţită revoltă, dar o facem de dragul Maicii Domnului, pe care prin acestea aţi hulit-o şi aţi închis multor suflete uşa de intrare la minunata Ei Lucrare de aici. Dacă I.P.S.V şi P.S.V. nu credeţi în ea sau vă este frică să mărturisiţi deschis că credeţi, de ce opriţi pe alţii de a crede şi de a veni la ea? De ce aţi căutat să opriţi izvorul Maicii Domnului care a fost hotărât de însuşi Mântuitorul, pentru pocăinţă, pentru vindecarea şi mântuirea sufletească a neamului nostru românesc? Sau aţi vrut să ştergeţi şi Vladimireştiul ca şi Maglavitul, numai să puteţi fi pe placul vrăjmaşilor lui Dumnezeu şi a ucenicilor lui Antihrist?
Oare dacă înşivă vă complăceţi în consensul fricii de a-L mărturisi pe Hristos şi minunile Lui în orice împrejurări şi dacă în bună parte imprimaţi această notă de frică Sfântului consens “bisericesc”, aţi dorit ca şi Vladimireştiul să capituleze şi să devină numitor comun?
Cred că aceasta v-a fost intenţia, că P.S. Teofil nu s-a sfiit să ne scrie că I.P.S.Patriarh fiind un “artist al bisericii şi avînd în faţă tabloul culorilor componente, a găsit Vladimireştii în culori prea vii şi s-a hotărât să-l estompeze, a nu ieşi din comun”. Dar zadarnic încercaţi aceasta, că cetatea Vladimireştiului a fost ridicată pe muntele ortodoxiei noastre – nu de oameni, ci de Dumnezeu, iar culoarea aprinsă a vieţii duhovniceşti de aici i-a dat-o Maica Domnului, Ocrotitoarea acestei Cetăţi şi i-o păstrează focul Dumnezeirii lui Hristos, luat zilnic de toţi şi de toate, din Sfântul Potir. ACEASTA NU SE POATE ESTOMPA!
Oare nu v-aţi gândit că floarea Mănăstirii Vladimireşti este una din florile răsădite de Dumnezeu în grădina marii ortodoxii? Şi această floare chiar dacă este mai aprinsă, nu iese din ansamblul grădinii, ci dimpotrivă prin rostul ei divers în manifestare, dar unic în Har, se preamăreşte Dumnezeu pe care L-am învăţat a fi unitate în diversitate.
* * *
Cunosc încă de la cursurile de îndrumare misionară această dorinţă de “estompare” şi aducere la numitor comun, că P.S. Teoctist pe atunci rector (1952), m-a oprit să mă împărtăşesc des şi să nu-mi fac pravila călugărească între preoţii de mir, de dragul de a nu ieşi din “sobornicitate şi ortodoxie”. Bine că unii din preoţi m-au prevenit încă din primele zile, să am grijă că sunt dus la cursuri pentru desduhovnicire şi interese de numitor comun. La sfirşitul cursurilor, m-am convins că aceste cursuri aduc pe preoţi la numitor comun, îi actualizează vrând – nevrând pe toţi şi îi scaldă în consensul slujirii la doi domni şi încă mai mult Cezarului decât lui Dumnezeu. Mie mi-a prins mai bine, că înainte eram naiv şi credeam că aceste cursuri uniformizează cursul, dar nu că au darul de a “estompa” viaţa duhovnicească acolo unde ea se aprinde pentru Hristos şi Maica Lui. Veţi zice poate că suntem mândri. Una e mândria drăcească şi alta e mărturisirea conştientă în faţa oricui.
Noi vă înfruntăm şi vă prihănim, nu atît pentru că nu credeţi şi nu propovăduiţi Minunile lui Dumnezeu de aici, ci pentru sminteala şi prihănirea lor în faţa credincioşilor, care le cred cu sfinţenie. Aveţi haine, insigne şi dar de păstori ai bisericii şi propovăduitori ai minunilor lui Hristos; iată că în faţa lumii, oficial, le defăimaţi.
(va urma)

Părintele Ioan Iovan 9 - iunie - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Casa Agronomului a f

Aflată în administrarea Direcţiei Pentru Agricultură Judeţeană Galaţi, Casa Agronomului, ...

Buget de 4,7 milioan

Dă, Doamne, cu Aghiasmă Mare să auzim cum sfârâie cu ...

Final de an dezastru

Finalul anului 2020 a fost nefericit pentru fostul deputat Mihai ...