logoImpact EST nr. 853 - 15.01.2021

agromec berheci dec 2010 019_net

 

Avem în faţă un dosar care conţine 263 de pagini cu înscrisuri şi documente depuse de petentul Agromec SA Berheci şi de firmele din grup, reprezentate de economist Ion Banu. Acest om a fost hâţânat de SISTEM cu neam cu tot pentru că se încăpăţânează să-şi caute dreptatea, să-şi ceară dreptul legal atât în instanţele de judecată cât şi în spaţiul public local şi naţional. Dar fiindcă România este o altfel de ţară cu un altfel de stat de drept, forţa dreptului este dată după deget. După 12 ani de procese soldate cu 24 de sentinţe favorabile din care 22 irevocabile şi două definitive, aceeaşi instanţă cu acelaşi complet dă odată dreptate SC Agromec Berheci, apoi îi trage dreptatea de sub picioare şi trimite agentul economic în faliment. Dar CSM nu aude şi nu vede, preferând să se afirme doar ca o cupolă de vreme rea pentru magistraţii care strâmbă cuiul adevărului, chiar dacă se auto-contrazic.
Şi fiindcă petentul nostru are depuse la redacţia Impact-est şi la alte organe de presă locale şi centrale trei speţe diferite, dar care converg spre LICHIDAREA ECONOMICO-FINANCIARĂ a firmelor din grup, le vom trata pe rând în câteva seriale întinse pe mai multe ediţii, prin care cerem imperativ Inspecţiei pentru judecători a CSM să se autosesizeze şi să repună dreptatea şi adevărul în făgaşul normal, aşa cum rezultă din documente şi nu după cum au dormite bine sau prost  aceiaşi magistraţi.

Forţa majoră… e minoră şi pe sărite!

În anul 2002 SC Agromec Berheci SA a încheiat poliţe de asigurare pentru toate culturile agricole înfiinţate, astfel: rapiţă – 319 hectare, orz – 60 ha, grâu 719 ha şi floarea soarelui – 799 ha. Toate aceste culturi au fost calamitate în proporţie de 100% din cauza secetei din anul 2003. Toate poliţele de asigurare au fost încheiate cu aceeaşi firmă de asigurări, iar procesele verbale de constatare şi evaluare a daunelor pentru cele patru culturi au fost semnate de către aceiaşi reprezentanţi din partea firmei de asigurări, din partea Ministerului Agriculturii şi din partea Ministerului Finanţelor. Despăgubirile au fost acordate doar pentru trei din cele patru culturi înfiinţate, pentru cele 799 de hectare cultivate cu floarea soarelui refuzându-i-se despăgubiri în valoare de 5.193.500 de lei vechi, drept pentru care reprezentantul Agromec Berheci a acţionat în instanţă firma de asigurări şi pe cele două ministere.
Curtea de Apel Galaţi, prin Decizia nr. 1335/17.12.2009, al cărei dispozitiv a fost completat în data de 15.04.2010, spune: „ constată existenţa cazului de forţă majoră, exonerator de răspundere pentru perioada 2003 la zi, pentru întreaga activitate a reclamantei SC Agromec Berheci SA şi a firmelor de grup, precum şi asupra opozabilităţii acestei decizii faţă de orice relaţie contractuală pe care firma mamă, SC Agromec Berheci, şi firmele de grup le-a avut atât cu partenerii publici cât şi privaţi, în perioada 2003-15.04.2010. Ok, dar fiindcă firma mamă avea încheiată cu DGFP Galaţi convenţia nr. 58/2003, în acţiunea în pretenţii formulată în august 2005, a solicitat ca suma de 5.193.500 de lei pe care urma să o încaseze ca despăgubiri să fie virată DGFP Galaţi în contul datoriilor restante pe care firma le avea către bugetul de stat, sumele rămase disponibile putând fi încasate de Agromec Berheci numai după această compensare.
În 13.12.2006, Tribunalul Galaţi, dispune disjungerea DGFP Galaţi în acest dosar, instituţia fiind semnatara actelor de calamitate, în baza Legii 381/2002, comisia fiind numită prin ordin al Prefectului. Aşa se formează dosarul nr. 5234/121/2006 la Curtea de Apel Galaţi, Secţia contencios administrativ şi fiscal al cărei complet respinge acţiunea formulată de către Agromec Berheci, ca nefondată (sentinţa nr. 52/15.05.2007). Împotriva acestei sentinţe, agentul economic face recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). Prin decizia instanţei supreme, dată în 2008, recursul este admis şi trimite dosarul la Tribunalul Galaţi pentru soluţionare arătând că „este evident că prin efectul compensării datoriilor reciproce ale părţilor poate rezulta o diminuare considerabilă (sub limita de 500.000 de lei noi) a creanţei bugetare, sau chiar stingerea totală a acelor datorii”.
În data de 17.12.2009 instanţa Curţii de Apel Galaţi pronunţă decizia nr. 1335 prin care constată că Agromec Berheci SA este exonerată de la plata oricăror sume de bani faţă de Ministerul Finanţelor Publice (MFP), acest lucru datorându-se atitudinii culpabile a MFP, ai căror reprezentanţi au procedat la rezilierea unilaterală a Convenţiei de eşalonare, fără însă să analizeze şi cazul de forţă majoră.”

DGFP Galaţi e deasupra legii

În cererea de lămurire şi completare a dispozitivului deciziei civile nr. 1335/17.12.2009, Agromec Berheci depune documente la instanţă pentru a arăta că DGFP Galaţi a blocat întreaga activitate a firmei Agromec Berheci şi a firmelor din grup. Tot aici se arată că executările silite instituite de către DGFP Galaţi sunt ilegale, întrucât agentul economic în cauză a suferit pagube din cauza calamităţilor naturale şi nu a încasat sumele de bani care i se cuveneau conform poliţele de asigurare încheiate. În urma unui Raport de Inspecţie Fiscală (RIF) organele de control confirmă pierderile înregistrate în bilanţul contabil la 31.12.2008, în sumă de 2.747.947 lei. Dar, haideţi să cităm din explicaţiile DGFP Galaţi: „ Societatea a acumulat obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat al statului, cu predilecţie începând cu anul 2003. În acest an, din cauza secetei excesive şi prelungite au fost afectate în proporţie de 100%, culturi în suprafaţă de 2042 ha, dar SC Agras SA şi Ministerul Agriculturii au refuzat acordarea despăgubirilor cuvenite conform contractului de asigurare şi respectiv poliţa de asigurare nr. 282000011722/26.05.2003, pentru suprafaţa de 799 ha. În acest sens, contribuabilul verificat a înaintat acţiune în instanţă în vederea primirii despăgubirilor cuvenite. De asemenea, în anul 2003 unitatea avea încheiate cu C.A.S., D.G.F.P. Galaţi, convenţii de eşalonare a debitelor datorate bugetului general consolidat al statului, în temeiul OG nr. 40/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Din cauza neîncasării sumelor provenite din despăgubiri, SC Agromec Berheci SA nu a putut respecta condiţiile de eşalonare şi respectiv de plată a obligaţiilor curente, până la termenele permise de lege, pentru convenţia încheiată cu D.G.F.P. Galaţi. De aici a urmat un întreg lanţ de executări silite, pierderi de active, de majorări şi penalităţi de întârziere care au fost reflectate pe cheltuiala nedeductibilă a societăţii, toate aceste aspecte conducând la blocarea societăţii şi acumularea unei pierderi fiscale considerabile. Cu toate acestea, SC Agromec Berheci SA a înştiinţat atât D.G.F.P. Galaţi cât şi Ministerul Finanţelor Publice, cu privire la intenţia sa de a compensa întreaga sumă rezultată din calamităţi cu obligaţiile fiscale restante.”

Dar, agresiunea continuă şi, în 17.12.2010, DGFP Galaţi dispune un control la Agromec Berheci pentru a impulsiona colectarea creanţelor!, şi stabileşte că agentul economic are obligaţia de a corela datele din evidenţa contabilă cu cele existente în fişa de plătitor aflată la organul fiscal teritorial, stabilind ca termen de realizare 25.01.2011, dar inspectorii instituţiei nu mai vin în control să verifice respectarea măsurilor, chiar dacă agentul economic a solicitat acest lucru încă dinainte de data stabilită pentru aplicarea măsurii.
Războiul continuă şi reprezentanţii Agromec Berheci se adresează cu petiţii tuturor instituţiilor abilitate, corespondenţă depusă şi instanţelor de judecată. Dar nimic nu se articulează între instituţiile aceluiaşi stat de drept, iar Ministerul Agriculturii răspunde că în ce priveşte despăgubirile pentru culturile de floarea soarelui calamitate trebuiau decontate din prevederile bugetare ale anului 2003, până cel târziu în primăvara anului 2004!, şi că ministerul nu cunoaşte motivaţiile care au dus la astfel de întârzieri. Adică e ca în filmele cu proşti: ministerul se întreabă pe sine despre motivele inacţiunii! Dar noi nu avem o ţară ca afară, că aşa „vrea” muşchii decidenţilor!, chit că firma de asigurări SC AGRAS G.W.S. spune într-o corespondenţă din 2004, următoarele: „Societatea noastră, în calitate de membru în comisia de constatare a daunelor conform Legii 381/2002, confirmă că s-a produs elementul asigurat prin Legea nr. 381/2002, înregistrându-se astfel o calamitate de 100% asupra culturii asigurate de floarea soarelui pe o suprafaţă de 799 ha”.
În anul 2008, agentul economic depune la MFP încă un set complet de documente pentru ca instituţia să ia măsurile impuse de lege pentru rezolvarea acestei nedreptăţi de la care trecuseră cinci ani.
Iată un extras din această corespondenţă: „ În tot acest timp pierderile suferite de societate sunt imense şi de nerecuperat, societatea pierzând active prin executări silite iar numărul de personal de la 57 la 31.12.2002 a ajuns la 5 şi chiar dacă va rămâne fără nici un angajat, iar societatea mai rămâne în patrimoniu cu un cui ruginit, voi rămâne stavilă şi voi păzi cuiul fiindcă în spatele meu mai am doi copii, deja mi-au apărut nepoţii şi fiecare din aceştia au câte un dosar cu cele întâmplate în acest caz, iar dacă eu voi dispărea ştiu că în urma mea are cine căuta dreptatea. Spun toate acestea fiindcă în tot decursul celor peste 5 ani m-am simţit tratat, atât eu cât şi societatea pe care o conduc, cu aroganţă, ură şi dispreţ de cei care fac şi împart dreptatea.”
Dar, staţi să vedeţi în ediţiile următoare aberaţiile instanţelor şi ale statului de drept din România, în comparaţie cu deciziile corecte ale Uniunii Europene, unde FORŢA MAJORĂ invocată chiar funcţionează ca atare.

Gelu CIORICI 2 - februarie - 2017

One Response so far.

  1. stanciu anton spune:

    Pana cand Impactul o sa se substituie legii si nimeni sa nu tina cont de acets efort? In numele carei democratii actionam? in numele Dreptatii sau a Mafiei judetene? cei=-i de facuT???

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Ce troc! Dai mită 1

Da, dar eu şi sămtămânalul pamfletistic Impact-est nu avem voie ...

Fără portbagaj şi

Poliţiştilor locali, mai ales celor de la rutieră, care câştigă ...

Ciorici a picat la p

În sfârşit a venit vremea ca tizul meu întru nume ...