logoImpact EST nr. 869 - 06.05.2021

agromec berheci dec 2010 020

 

„În motivarea acestor decizii irevocabile, Curtea de Apel Galaţi a decis în mod tranşant asupra incidenţei cazului de forţa majoră invocat de către SC IANISOIL SRL, una dintre firmele de grup faţă de Unitatea Administrativ Teritorială Gohor, pentru următoarele considerente: „Societatea reclamanta este exonerată de la plata sumelor stabilite prin actele fiscale sus menţionate, ca urmare a recunoaşterii unui caz de forţă majoră. S-a făcut dovada că instanţele s-au pronunţat cu putere de lucru judecă asupra opozabilităţii deciziei 1335/2009 şi la alţi parteneri contractuali sau legali ai firmelor de grup, motiv pentru care această chestiune nu mai poate primi o soluţionare diferită în prezenta cauză – dosarul nr. 8078/121/2012 – decizia 5870/26.11.2013.
Tribunalul Galaţi a decis asupra incidenţei cazului de forţă majoră invocat de către SC IANISOIL SRL, una dintre firmele de grup faţă de relaţia contractuală cu alţi parteneri, pentru următoarele considerente: „efectele deciziei nr. 1335/2009 îşi întind aplicabilitatea şi asupra acestei relaţii, motivat de faptul că sintagma „întreaga activitate” folosită de Curtea de Apel Galaţi acoperă toate relaţiile, cu orice terţ!” dosarul nr. 649/324/2010 – decizia nr. 27/09.11.2011.
În dosarul nr. 4667/324/2010, prin decizia nr. 876/16.06.2011, Tribunalul Galaţi a statuat în acelaşi sens: „instanţa a constatat existenţa cazului de forţă majoră în care s-a aflat recurenta, în contradictoriu cu instituţia competentă, respectiv DGFP Galaţi, situaţie extraordinară ce a fost de natură să afecteze nu numai relaţia părţilor, ci „întreaga activitate” a recurenţei, această hotărâre intrând în puterea lucrului judecat.”
Prin decizia nr. 275/27.06.2012 pronunţată în dosarul nr. 9283/121/2011, Tribunalul Galaţi a decis în aceeaşi manieră, motivarea instanţei urmând un raţionament juridic extrem de judicios prezentat, de natură a întări, dacă mai era nevoie, soluţia adoptată, de anulare a tuturor actelor de executare. Astfel, instanţa de control judiciar a explicat de ce apreciază ca fiind stinsă obligaţia subscrisei faţă de creditoare în următoarea modalitate: „stingerea obligaţiei presupune considerarea unei obligaţii ca fiind executată, mijloacele juridice prin care se realizează stingerea obligaţiei fiind enumerate parţial în art. 1091 din Codul civil, iar literatura de specialitate a consacrat, după criteriul realizării creanţei creditorului, mijlocul de stingere al obligaţiilor prin care nu se realizează creanţa creditorului, cum ar fi remiterea de datorii şi imposibilitatea de executare, urmare a unui caz de forţă majoră.
De asemenea, prin sentinţa penală nr. 573/16.11.2012, Tribunalul Galaţi a statuat în acelaşi sens, respectiv s-a reţinut existenţa unei cauze de stingere a obligaţiilor datorită forţei majore – în contradictoriu cu CEK Bank, parte care de asemenea a avut calitatea de terţ faţă de dosarul în care s-a pronunţat decizia nr. 1335.
Tot în baza deciziei 1335/2009 s-au pronunţat decizii de întoarcerea executării silite a bunurilor imobile şi mobile, respectiv dosar nr. 4675/324/2012 şi dosar nr. 27473/299/2014.
Toate aceste soluţii, atât la nivelul instanţei gălăţeni, cât şi la nivel european, ne îndreptăţesc să considerăm ca forţă majoră constatată prin decizia nr. 1335/2009 îşi întinde efectele asupra tuturor relaţiilor atât cu partenerii publici cât şi privaţi pentru perioada 2003 – 15.05.2010.

Statul este mai egal în faţa legii!

Într-un dispreţ total faţă de obligaţiile de repunere în drepturi a societăţii noastre privind o cauză de forţă majoră exoneratoare de răspundere, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi, după ce pierduse, în baza deciziei nr. 1335/2009, procesul cu societatea noastră în mod irevocabil şi mai mult decât atât motivarea deciziei făcând precizări clare că această situaţie dezastruoasă în care a ajuns SC Agromec Berheci SA se datorează lor, în data de 05 noiembrie 2012 au formulat la Tribunalul Galaţi cerere de deschidere a procedurii generale a insolvenţei.
Tribunalul Galaţi prin decizia 596 din 11.06.2014 admite cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei doar pentru o sumă de 872.525 lei, deşi cererea organului fiscal era de 2.164.367 lei, reprezentând datoriile societăţii noastre după data de 15.04.2010, aşa cum s-a decis prin decizia 1335 de Curtea de Apel Galaţi, privind constatarea cauzei de forţă majoră exoneratoare de răspundere pentru perioada 2003-15.04.2010. La stabilirea acestei sume de 872.525 lei Tribunalul Galaţi a dispus efectuarea unei expertize fiscale judiciare, care a stabilit pe de o parte ca SC Agromec Berheci datorează 872.525 lei pentru perioada de după 15.04.2010, dar are de încasat de la organul fiscal pentru perioada de la 2003 la 15.04.2010 suma de 13.451.492 lei.
Împotriva deciziei 596 din 11.06.2014 societatea noastră a promovat apel, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi nu a formulat căile legale de atac împotriva hotărârii instanţei de fond.
Curtea de Apel Galaţi prin decizia nr. 320 din 21 octombrie 2014, în mod irevocabil validează decizia Tribunalului Galaţi 596 din 11.05.2014, precizând în motivare caă „din considerentele sentinţei recurate rezultă că mai întâi, judecătorul cauzei a nmotivat în fapt pe baza probelor administrate în cauzî, cu accent pe extertiza efectuată în cauză, reţinând o creanţă în sumă de 872.525 lei. Apoi, în drept, a indicat, interpretat şi aplicat corect dispoziţiile art. 31 coroborat cu art. 3 alin. 1 pct. 12 şi art. 33 alin 6 din Legea 85/2006 referitoare la deschiderea procedurii insolvenţei la cererea oricărui creditor şi la faptul că aceea creanţă pretinsă trebuie să fie peste valoarea prag de 45.000 lei.
Urmare acestei decizii irevocabile privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei la SC Agromec Berheci SA pentru suma de 872.525 lei, administratorul judiciar a întocmit tabelul preliminar al creanţelor, trecând la poziţia DGFP Galaţi suma acceptată irevocabil de instanţa de judecată de 872.525 lei. Împotriva tabelului preliminar DGFP Galaţi promovează contestaţie împotriva înscrierii parţiale cu suma de 872.525 lei.
Tribunalul Galaţi prin sentinţa civilă nr. 104 din 04.02.2015, respinge ca nefondată contestaţia formulată de DGFP Galaţi, motivând că „În considerarea soluţiei date judecătorul sindic a reţinut, printre altele, că DGFP Galaţi deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitorului, care este prezumat în insolvenţă prin încetarea de plăţi de peste 30 de zile, conform raportului de expertiză instrumentat în cauza rezultând un cuantum de 872.525 lei, sentinţa rămânând irevocabilă prin respingerea recursului declarat în cauză prin decizia nr. 320/21 octombrie 2014 a Curţii de Apel Galaţi – Secţia a II-a Civilă, nefiind reţinută o altă situaţie de fapt, contestaţia de faţă fiind nefondată”.
Împotriva sentinţei civile 104/04.02.2015 DGFP Galaţi, promovează recurs dosarul ajungând la Curtea de Apel Galaţi.
În ciuda acestor decizii irevocabile, Curtea de Apel Galaţi, în cuprinsul deciziei 100/2015, ignoră cu ştiinţă puterea de lucru judecat de care se bucură aceste decizii şi admite contestaţia DGFP Galaţi şi dispune înscrierea în tabelul de creanţe al SC AGROMEC BERHECI SA a întregii sume de 2.441.609 lei, deşi această sumă cuprinde şi obligaţiile fiscale aferente perioadei 2003-15.04.2010, şi care erau stinse, ca urmare a incidenţei cazului de forţă majoră.”
Va urma.

Gelu CIORICI 17 - februarie - 2017

One Response so far.

  1. basil spune:

    Rog amanunte in legatura cu acel vajnic director de cantina sociala care spala carnati alterati.Adica Sterica Marriott.Am citit in Impact-east,deci …La fel si despre Kenyanul BOLDEA si/sau MAROSSY ginerica …

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Fundaţia „Andreia

Se ştie de când limba română că prost nu-i ...

Se vor mări pensiil

Nu de puţine ori am auzit despre erorile de calcul ...

La puşcărie şi di

Este greu în sistemul penitenciar românesc doar pentru deţinuţii slabi ...