logoImpact EST nr. 853 - 20.01.2021

„Ceea ce este mai surprinzător este împrejurarea că aceeaşi instanţă, Curtea de Apel Galaţi, prin acelaşi complet, magistraţi Alexandrina Zaharia şi Păcurariu Veronica, hotărâse în sens contrar, validând hotărârea judecătorului sindic de a aprecia ca fiind certă, lichidă şi exigibilă doar suma de 872.255 lei, reprezentând obligaţii fiscale născute după încetarea cazului de forţă majoră, respectiv după 15.04.2010.
În motivarea deciziei 100/23.04.2015, acelaşi complet de judecată suceşte pălăria la 180 de grade şi hotărăsc contrariul faţă de ce au decis în decizia 320/21.10.2014 susţinând că „se va reţine şi faptul că în mod greşit a fost încuviinţată expertiza efectuată în cauză. Potrivit Legii nr. 85/2006, judecătorul sindic trebuie să cerceteze faptul dacă o creanţă este certă, lichidă şi exigibilă.”
În calitate de acţionar şi director al Consiliului de administraţie al SC AGROMEC BERHECI SA, subsemnatul am avut încredere în puterea justiţiei de a face dreptate într-o cauză în care loviţi fiind de o calamitate naturală, ne-am întors, fireşte, către organele statului pentru a fi despăgubiţi conform prevederilor legale în vigoare. Din păcate, nu numai că nu am fost despăgubiţi, dar administraţia fiscală locală a depus şi depune toate eforturile pentru a ne distruge, pentru a închide această societate care, la nivel local, reprezintă unul din puţinii angajatori ai forţei de muncă – singurul obiectiv al DGFP fiind acela de a vinde pe nimic activele esenţiale ale societăţii noastre, contribuind la prăbuşirea unui producător agricol cu experienţă.
Începând, din anul 2010, SC Agromec Berheci SA şi firmele de grup au fost victimele unui atac concentrat având ca scop distrugerea economică a acestora, datorită implicării numitului Banu Bogdan, reprezentantul legal al SC Agriban SRL (fiul lui Banu Ion şi fratele lui Banu Traian Ionuţ, reprezentantul legal al SC IANYSOIL SRL) într-un eveniment rutier.
Datorită faptului că Banu Bogdan a declarat că este nevinovat şi că este victima unui sistem corupt, cazul a fost aflat şi de către mass-media locală şi naţională, iar în urma activităţilor jurnalistice a fost deconspirată o reţea din care fac parte persoane cu putere de decizie, sistem din care fac parte, poliţişti, procurori, judecători, funcţionari publici şi oameni politici, toate acestea având drept scop distrugerea familiilor noastre şi a firmelor de grup ce sunt administrate de membrii familiilor noastre.
În susţinerea celor prezentate, înţelegem să depunem documentele în copie conform cu originalul la care am făcut referire cuprinzând un număr de 263 file.
– documentele prin care începând din anul 2003 şi până la pronunţarea deciziei 1335/2009, societatea noastră s-a adresat tuturor instituţiilor statului în vederea încasării acestor despăgubiri ce i se cuvin din pagubele produse culturilor agricole şi pentru care societatea deţinea poliţe de asigurare.
– Procesele verbale de control pe care DGFP Galaţi le-a efectuat la societatea noastră din 2003 şi până în 2010.
– Sechestrele instituite asupra bunurilor mobile şi imobile ale societăţii noastre în perioada 2003-2010, dar şi după ce s-a pronunţat decizia 1335/2009 ignorând cu bună ştiinţă această decizie irevocabilă.
– Popririle instituite asupra disponibilităţilor băneşti din toate băncile comerciale după pronunţarea deciziei 1335/2009, respectiv după 15.04.2010.
– Soluţiile pronunţate de instanţele de judecată în dosarele în care s-a invocat forţa majoră, cauza exoneratoare de răspundere pentru SC AGROMEC BERHECI SA şi a firmelor de grup, acestea fiind în număr de 21 instanţe, în care s-au pronunţat 49 de judecători.
– Recunoaşterea cauzei exoneratoare de răspundere la SC Agriban SRL de către Uniunea Europeană a contractului de finanţare SAPARD nr. C 310101521800385 privind forţa majoră.
– Forţa majoră caza exoneratoare de răspundere, Legea nr. 85/2006, art. 3 pct. 7, art. 8, lit. c, art. 75, Cod civ. Art. 1082 – 1083, conf. Sentinţei nr. 44/23.03.2007 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa.
– Cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei însoţită de toate documentele anexate.

A consemnat Gelu CIORICI 24 - februarie - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Ce troc! Dai mită 1

Da, dar eu şi sămtămânalul pamfletistic Impact-est nu avem voie ...

Fără portbagaj şi

Poliţiştilor locali, mai ales celor de la rutieră, care câştigă ...

Ciorici a picat la p

În sfârşit a venit vremea ca tizul meu întru nume ...