logoImpact EST nr. 853 - 20.01.2021

facsimilPână când domnul rector al Universităţii „Dunărea de Jos” (UDJ) Galaţi, prof. univ. dr. Iulian-Gabriel Bîrsan se va hotărî să conducă după lege şi legalitate şi se va decide să şi răspundă unor aspecte semnalate care vizează direct activitatea sa, or a subordonaţilor săi, a Senatului (devenit ilegal în componenţa actuală, prin hotărâre de instanţă, executorie şi definitivă), a preşedintelui acestui for suprem, vom continua să semnalăm prin articole de presă aspecte nelegale, aşa cum rezultă din documentele emise de către cei vizaţi. Culmea este că aceste derapaje de la lege şi legalitate aceste VIRUSĂRI în SCOP de GRUP MILUIT, sunt manufacturate de persoane cu studii juridice, cu înaltă calificare şi experienţă.

Precizăm că noi doar consemnăm, ca nişte bieţi cronicari ce suntem, şi întărim că nu avem studii în drept. Dar măcar suntem cititori de bună credinţă şi cu logica la purtător.

Senatul UDJ funcţionează legal?

Întrebarea aceasta rămâne, dle rector Iulian Bîrsan, căci printr-o hotărâre a Curţii de Apel, din 19 mai 2016, executorie şi rămasă definitivă prin respingerea recursului promovat de către conducerea UDJ, SENATUL NU MAI ESTE VALID ÎN ACTUALA COMPENENŢĂ CREATĂ PRIN ÎNCĂLCAREA LEGII 1 A MEC ŞI A ORDINULUI DE MINISTRU.

De asemenea, TOATE HOTĂRÂRILE SENATULUI VALIDATE DUPĂ 25.02.2016, când instanţa a constatat ca fiind nelegală prevederea art. 5, al. 8 din Hotărârea Senatului nr. 143, DEVIN NULE!

Cum s-a înfăşurat cu iuţeală de bâlci firul istoriei, pentru aiurire şi nebăgare de seamă, vom depăna până ne prinde un nou an universitar!

Celebra şi controversata Hotărâre de Senat nr. 143 din 10.09.2015 şi controversatul ei art. 5 alin (8) se referă la metodologia internă de alegeri pentru Senat, la nivel de departamente. Atât prevede acea Hotărâre, dar GRUPUL INTERESAT o foloseşte pentru a stopa intrarea în Senat a prorectorilor, decanilor, prodecanilor şi directorilor de departamente, persoanele care ocupă astfel de funcţii fiind greu de manipulat, ameţit, aiurit, atras în plasa intereselor de clan cocoţat la vârful deciziei în UDJ.

De aceea, în 17 septembrie 2015, CA al UDJ decide înfiinţarea unei comisii de analiză şi interpretare a legalităţii prevederilor art. 5 alin. (8) din HS 143 din 10.09.2015. În fruntea comisiei s-a fost numit din partea Senatului prof. univ. dr. Gheorghe Ivan, fost procuror şef al DNA-ST Galaţi, acum procuror al PÎCCJ, dar şi preşedintele Comisiei juridice şi de etică a Senatului, prof. univ. dr. Florin Tudor, decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative (şeful direct al lui Gh. Ivan), din partea CA, iar din partea FSJSP, prov. univ. dr. Mihai Floroiu.

Trecut un mandat de patru ani prin legislativ, ca deputat, actualul rector I. Bîrsan, se dă cu dezinfectant pe mâini şi articulează următoarea apostilă pe raportul comisiei de analiză şi interpretare a legalităţii: „DE TRANSMIS LA SENAT PT. MODIFICAREA HOT. DE SENAT” (vezi facsimil).

Clar ca vaca, nu? Dar nu pentru persoane aflate în noaptea minţii şi degrabă producătoare de elucubraţii juridice şi de viruşi pentru legi.

În gândirea de fier forjat, POT, egal NU POT

Mergem la pagina 5 a raportului şi cităm o frază prin care cel (cei) care au comis-o recunosc faptul că actul de nivel superior, adică, în cazul nostru Legea nr. 1 a MEC şi Ordinul de Ministru 3751/2015 prevalează actului normativ de nivel inferior, în cazul nostru art. 5 al. (8) din Hotărârea Senatului UDJ nr. 143 din 10.09.2015. Iată şi, recunoaşterea, cităm: „PRINCIPIUL DE DREPT ESTE CĂ ACTUL NORMATIV DE NIVEL INFERIOR TREBUIE SĂ FIE EMIS ÎN LIMITELE ŞI POTRIVIT NORMELOR CARE LE GUVERNEAZĂ, DE NIVEL SUPERIOR.”

În continuare, comisia recunoaşte ce a spus şi instanţa de judecată, ce am tot subliniat şi noi. În pagina 6, la analiza legalităţii, punctul 2, membrii comisiei zic: „Mai mult decât atât, cât timp prin Ordinul nr. 3751/2015 s-a stabilit că (aici începe citatul din Ordinul Ministrului-n.a.) persoanele care ocupă una dintre funcţiile de conducere de prorector, decan, prodecan, director de departament pot avea calitatea de membru al senatului universitar cu condiţia să fie aleşi în această funcţie (încheiat citatul introdus de Comisie-n.a.), PRINTR-UN ACT CU FORŢĂ JURIDICĂ INFERIOARĂ (hotărâre de senat universitar) NU POT FI COMPLETATE/MODIFICATE PREVEDERILE ÎN CAUZĂ”. Deci, Ordinul Ministrului nr. 3751, din care membrii comisiei citează, NU POATE fi completat/modificat printr-o hotărâre de senat, act cu forţă juridică inferioară.

Supoziţiile lui Ivan devin teorii!

La pagina 7 a Raportului sunt concluziile.

ivan-generalIvan, ca preşedinte al comisiei juridice şi de etică din Senat, transformă o supoziţie personală în teorie personală, apoi în OPINIE personală, fără a motiva. Iată şi o mostră: „Potrivit acestei teorii, în opinia noastră, prevederile art. 17 alin. (2) din Ordinul MECS nr. 3751/2015 se află în conflict cu prevederile Legii educaţiei nr. 1/2011”… Iar acum o puternică lovitură cu bâta în Brateş: „Însă, faţă de recenta precizare legislativă, prevăzută de art. 17 alin. 2 din Ordinul MECS nr. 3751/2015, apreciem că ar trebuii avute în vedere dispoziţiile art. 123 alin 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, CONFORM CĂRORA AUTONOMIA UNIVERSITARĂ ESTE SUBORDONATĂ ÎNTREGULUI PACHET LEGISLATIV ÎN VIGOARE, DE UNDE REZULTĂ FAPTUL CĂ HOTĂRÂRILE SENATULUI UNIVERSITAR TREBUIE SĂ FIE LEGALE”.

Păi, asta e! Aţi pus punctul pe Lună!

Sunt aceste Hotărâri ale Senatului legale, că spuneţi că TREBUIE. POT este egal cu NU POT? Ce mai contează că în concluzia numărul 2 se contrazic membrii comisiei, contează doar că cei 80 de membri ai Senatului UDJ au fost minţiţi. Ce mai contează că MEC a transmis să fie respectată Legea nr. 1 şi OM 3751?

Cert este atât: Art. 5 al. (8) a fost introdus abuziv în HS 143 de către preşedintele Senatului UDJ, prof. univ. dr. ing. Lucian-Puiu Georgescu, şi de către preşedintele comisiei juridice şi de etică, prof. univ. dr. Gh. Ivan, iar cei 80 de senatori au votat fiind de bună credinţă, nu de bună ştiinţă, ei neavând studii juridice.

Cum s-a ajuns la o astfel de manufactură legislativă, dezavuată de instanţa Curţii de Apel Galaţi, cât de precipitat a fost elaborată, dar şi câtă etică a avut preşedintele comisiei juridice şi de etică din Senatul UDJ, în raport cu grefiera şefă de la DNA-ST Galaţi, vom vorbi în ediţiile următoare.

Gelu CIORICI-ŞIPOTE 10 - iunie - 2016

2 Responses so far.

 1. val spune:

  Faceti teoria chibritului acolo unde aveti interese, dar nu va intereseaza gravele nereguli ce bantuie acest judet. Numai mergand pe strazile alaturate celor principale, va sar in ochi tot felul de lucruri care ne fac viata amara.

 2. gheorghe spune:

  MIHAI EMINESCU: NETREBNICII CARE NE CONDUC
  februarie 11, 2012 secareanu Lasă un comentariu Go to comments

  Ce caută aceste elemente nesănatoase în viaţa publică a statului? Ce caută aceşti oameni care pe calea statului voiesc să câştige avere şi onori, pe când statul nu este nicaieri altceva decât organizarea cea mai simplă posibilă a nevoilor omeneşti? Ce sunt aceste păpuşi care doresc a trai fără muncă, fără ştiinţă, fără avere moştenită, cumulând câte trei, patru însărcinări publice dintre care n-ar putea să împlinească nici pe una în deplina conştiinţă? Ce căuta d. X profesor de universitate, care nu ştie a scrie un şir de limbă românească, care n-are atâtea cunoştinţe pozitive pe câte are un învăţător de clase primare din ţările vecine şi care, cu toate acestea, pretinde a fi mare politic şi om de stat?
  Ce caută? Vom spune noi ce caută.
  Legile noastre sunt străine; ele sunt făcute pentru un stadiu de evoluţiune socială care în Franţa a fost, la noi n-a fost încă. Am facut strane în biserica naţionalităţii noastre, neavând destui notabili pentru ele, am durat scaune care trebuiau umplute. Nefiind oameni vrednici, care să constituie clasa de mijloc, le-au umplut caraghioşii şi haimanalele, oamenii a caror muncă şi inteligenţă nu plăteşte un ban roşu, stârpiturile, plebea intelectuală şi morală. Arionii de tot soiul, oamenii care riscă tot pentru că n-au ce pierde, tot ce-i mai de rând şi mai înjosit în oraşele poporului românesc. Căci, din nefericire, poporul nostru stă pe muchia ce desparte trei civilizaţii deosebite: cea slavă, cea occidentală şi cea asiatică şi toate lepădăturile Orientului şi Occidentului, greceşti, jidoveşti, bulgareşti, se grămădesc în oraşele noastre, iar copiii acestor lepădături sunt liberalii noştri. Şi, când loveşti în ei, zic că loveşti în tot ce-i românesc şi că esti rău român…

  Dar acum, de ne veţi fi iertat sau nu, să stăm de vorbă gospodăreşte şi să vă întrebăm ce poftiţi d-voastră? Şi, ca să ştim că aveţi dreptul de a pretinde, să întrebăm ce produceţi? Arătaţi-ne în Adunările d-voastră pe reprezentanţii capitaliilor şi fabricelor mari, pe reprezentanţii clasei de mijloc care să se deosebească de fabrica de mofturi ale „Telegrafului”, şi ale „Românului” şi de fabrica d-voastră de palavre din Dealul Mitropoliei?…
  Ciudată ţară, într-adevăr! Pe cei mai mulţi din aceşti domni statul i-a crescut, adică i-a hranit prin internate, ca după aceea să-şi câştige, printr-un meşteşug cinstit, pâinea de toate zilele. Dar statul a ajuns la un rezultat cu totul contrar. Dupa ce aceşti domni şi-au mântuit aşa-numitele studii, vin iar la stat şi cer să-i căpătuiască, adică să-i hrănească până la sfârşitul vieţii. Dar nu-i numai atâta.

  Ţărani? Nu sunt. Proprietari nu, învaţaţi nici cât negrul sub unghie, fabricanţi – numai de palavre, meseriaşi nu, breaslă cinstită n-au, ce sunt dar? Uzurpatori, demagogi, capete deşarte, leneşi care trăiesc din sudoarea poporului fără a o compensa prin nimic, ciocoi boieroşi şi fudui, mult mai înfumuraţi decât coborâtorii din neamurile cele mai vechi ale ţării.
  De acolo pizma cumplită pe care o nutresc aceste nulităţi pentru orice scânteie de merit adevărat şi goana înverşunată asupra elementelor intelectuale sănătoase ale ţării, pentru ca, în momentul în care s-ar desmetici din beţia lor de cuvinte, s-ar mântui cu domnia demagogilor.
  Într-adevăr, cum li s-ar deschide oamenilor ochii când unul le-ar zice: „Ia staţi, oameni buni! Voi plătiţi profesori care nici vă învaţă copiii, nici carte ştiu; plătiţi judecători nedrepţi şi administratori care vă fură, căci nici unuia dintr-înşii nu-i ajunge leafa. Şi aceştia vă ameţesc cu vorbe şi vă îmbată cu apă rece. Apoi ei toţi poruncesc şi nimeni n-ascultă. Nefiind stapân care să-i ţie în frâu, ei îşi fac mendrele şi vă sărăcesc, creându-şi locuri şi locuşoare, deputăţii, primării, comisii şi multe altele pe care voi le plătiţi peşin, pe când ei nu vă dau nimic, absolut nimic în schimb, ci din contră vă mai şi dezbracă, dupa ce voi i-aţi înţolit. N-ar fi mai bine ca să stapânească cei ce n-au nevoie de averile voastre, având pe ale lor proprii? Sau cel puţin oameni care, prin mintea lor bine aşezată, vă plătesc ce voi cheltuiţi cu dânşii?
  De aceea, alungaţi turma acestor netrebnici care nu muncesc nimic şi n-au nimic şi vor să trăiască ca oamenii cei mai bogaţi, nu ştiu nimic şi vreau să vă înveţe copiii, şi n-au destulă minte pentru a se economisi pe sine şi voiesc să vă economisească pe voi toţi.

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Ce troc! Dai mită 1

Da, dar eu şi sămtămânalul pamfletistic Impact-est nu avem voie ...

Fără portbagaj şi

Poliţiştilor locali, mai ales celor de la rutieră, care câştigă ...

Ciorici a picat la p

În sfârşit a venit vremea ca tizul meu întru nume ...