logoImpact EST nr. 853 - 20.01.2021

Aşa cum am demonstrate cu documente, Costică Onica, încă director uneperist al DGFP Galaţi, minte cu toată senilitatea de care este în stare. Cu mânuţa sa, Onica a semnat illegal o adresă către OCPI  Lieşti prin care radia sechestrul asupra unui imobil, sechestru instituit ca urmare a datoriilor proprietarului către bugetul de stat. Sigur că parandarătul este mai presus de lege, lucru pe care l-am demonstrate, Onica urmând să se apere acum în faţa Comisiei de Disciplină a MFP-ANAF. Nu ne rămâne decât să cităm până la capăt cererea de chemare în judecată a DGFP prin care SC Romnef SRL Galaţi cere despăgubiri de un million de euro din cauză că i-a fost vândut un bun care ar fi trebuit  să-i acopere o parte din debitele către stat, nu să fie scos hoţeşte de sub sechestru pentru a fi vândut de către cei care au beneficiat de rezultatul acestei acţiuni, prin care au asigurat şi parandarătul necesar prosperităţii lui Costică Onica.

Şi tot nu înţeleg de ce autorităţile statului se chinuie să-l aducă în faţa Comisiei de Disciplină pe Onica cu lectica, când miroase de la o poştă a corupţie, faptă pentru care ar trebui trimis în instanţă, nu invitat elegant la dat cu subsemnatul. Dar DNA-ST Ivan are treabă mare la CSM, unde tot dă cu sebsemnatul pentru fapte de fals şi uz de fals, aceleaşi pentru care l-a trimis în judecată pe fostul prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi, Caloenescu Roşca. Intertitlurile din motivarea chemării în judecată aparţin redacţiei.

 

Făptuitoarea DGFP-Onica

“ Făptuitoarea DGFP Galați continuă activitatea infracțională și în data de 26.07.2012 prin adresa nr. 37123/26.07.2012 ne aduce la cunoştiinţă următoarele:Referitor la înstrăinarea grajdului proprietatea SC ROMNEF SRL  vă comunicăm faptul că până la data prezentei bunul imobil reprezentând grajd 56 din cadrul Fermei Șerbănești nu a fost valorificat în cadrul procedurii de executare silită, fapt pentru care APP CM Galați nu a emis nici o decizie de ridicare a sechestrului așa cum prevede art  148 alin 5 din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare în condițiile stingerii obligațiilor de plată și nici adresă de radiere a sechestrului către OCPI-LIEŞTI.

 Cu privire la prețul de transfer al dreptului de proprietate și suma de valorificare a bunului, așa cum am precizat anterior, nu există un astfel de preț întrucât AFM-CM Galați nu a valorificat imobilul sechestrat. De asemeni, din acest punct de vedere,  valoarea obligațiilor de plată ale SC ROMNEF SRL, nu a fost afectată în sensul diminuării, de la data prezentei, conform evidenţei pe plătitor, soldul fiind în sumă de 3.954.934 lei.

 Referitor la modificările existente în cartea funciară cu privire la proprietarul imobilului nu se datorează activității AFM-CM Galați.

 Vă aducem la cunoștință faptul că săvârșirea faptelor ilicite a DGFP au început în cursul anului 2002,  când societatea noastră a formulat o cerere de eșalonare a datoriilor către bugetul de stat, conform legislației în vigoare de la momentul respectiv, însă DGFP a refuzat cererea noastră motivând că suntem “în procedura falimentului”,  motivație nefondată având în vedere că la cerere am anexat toată documentația necesară care atestă faptul că pentru SC ROMNEF SRL nu se dispusese deschiderea procedurii falimentului.

 Este lesne de înțeles faptul că făptuitoarea DGFP Galați a înstrăinat acel imobil, sustrăgându-l de sub sechestru, tocmai cu scopul de a împiedică societatea noastră să diminuăm o creanță care se putea realiza de bună-voie.

 

Prejudiciul faptei ilicite, un milion de euro

Vă solicităm să  constataţi că din probatoriul administrat în cauză (înscrisurile anexate) sunt îndeplinite condițiile răspunderii contractuale prevăzute de art 1349 Cod civil: există fapta ilicită a pârâtei, vinovăția, prejudiciul cert și actual.

 Considerăm că reprezentanții DGFP Galați au conștientizat natura faptei, au acționat cu intenție, au acceptat rezultatul acesteia, în sensul că prin ridicarea sarcinilor înscrise asupra imobilului ce se află în proprietatea SC ROMNEF SRL, prin refuzul de a vira sumele ce au provenit în urma vânzării imobilului, prin furnizarea de informații eronate către societatea noastră, au creat un prejudiciu societății noastre și mai mult de atât în toată această perioadă s-au folosit de sumele de bani obținute, au insistat să paralizeze activitatea societății prin cererile de creanţă  depuse în dosarul nr. 783/121/2008 ce are că obiect deschiderea procedurii insolvenței.

 Pentru toate aceste considerente, vă solicităm să admiteți acțiunea astfel cum a fost formulată  și să obligați pârâta la plată sumei de 4.000.000 lei, reprezentând prejudiu cauzat prin fapta ilicită. 

 În drept, ne întemeiem prezenta acțiune pe disp art 1349 Cod VII, 1357-1359 Cod civil art 112 Cod procedură civilă, art. 274 Cod procedură civilă.

 În dovedirea acțiunii înțelegem să ne folosim de proba cu scrisuri, interogatoriul pârâtei și alte mijloace de probă care vor fi necesare unei juste soluționări a prezentei cauze.

                                                                                                            SC ROMNEF SRL 

(Gelu CIORICI) 5 - octombrie - 2012

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Ce troc! Dai mită 1

Da, dar eu şi sămtămânalul pamfletistic Impact-est nu avem voie ...

Fără portbagaj şi

Poliţiştilor locali, mai ales celor de la rutieră, care câştigă ...

Ciorici a picat la p

În sfârşit a venit vremea ca tizul meu întru nume ...