logoImpact EST nr. 867 - 23.04.2021

Claudiu-BranzanIntră în horă primul Prefect: Claudiu Brânzan

Între timp executorul judecătoresc, Dumitru Viţelaru, cel care a executat întreg patrimoniul Hortigal SA Galaţi, chiar dacă încuviinţarea executării silite a fost anulată irevocabil, a murit. Patrimoniul Hortigal, format din 67,74 hectare de teren, trei sedii şi 41 de magazine a murit şi el prin vânzări succesive, or a fost ipotecat pentru angajarea de credite de la băncile comerciale. Reprezentanţii statului, care deţine peste 87% din acţiunile Hortigal, au dormit interesat pe bani publici, îmbogăţind, prin această pasivitate, o clică folosită de mărimile politice şi administrative ale momentelor, când s-au tot dat aceste tunuri imobiliare.

Vom urmări cum şi când situaţia patrimoniului Hortigal va reveni la forma iniţială, aşa cum spune şi legea şi legiuitorul.

O executare anulată a produs efecte!

Ce ţară, ce Republicuţă de rahat poate fi acest judeţ Galaţi!

Cum, mă, să vindeţi patrimoniul unui agent economic cu capital majoritar de stat, când încuviinţarea executării silite prin care vinzi este anulată irevocabil? DNA-ST Galaţi se mişcă târziu de lent, fiindu-i mai la îndemână să tragă cu tunul în vrăbii şi la ţintă cu stropitoarea, în loc să accelereze anchetarea acestor tunuri date economiei fostă de stat, tunuri care au dus la pierderea a zeci de mii de locuri de muncă şi aducerea judeţului Galaţi la stadiul de ZONĂ DEFAVORIZATĂ.

Dar, să cităm din documentul emis de către cancelaria preşedintelui ADS, document care stă la baza anchetei noastre jurnalistice şi care este şi sub nasul celor care investighează AFACEREA HORTIGAL abia după 12-13 ani de la punerea ei în aplicare, noi, câţiva jurnalişti care am scris despre acest tun imobiliar fiind doar buni de condamnat şi buni de plată, pentru ca onoarea hoţilor să fie reparată.

“SC MAKINVEST COM SA, ÎN PREZENT SE PREVALEAZĂ DE ACTE LIPSITE DE EFECT JURIDIC, INVOCÂND FAPTUL CĂ ESTE PROPRIETARUL IMOBILELOR CONSTRUCŢII ŞI A ÎNTREG PATRIMONIULUI CE APARŢINE SC HORTIGAL SA JUD. GALAŢI ÎN BAZA ACTULUI DE ADJUDECARE încheiat de către Executorul Judecătoresc VIŢELARU DUMITRU la data de 07.05.2002 în dosarul de executare silită nr. 400/60/VD/2002 al judecătoriei Galaţi, a cărei încuviinţare a executării silte a fost anulată irevocabil, actul de adjudecare fiind lipsit de efect juridic !

II) În ce priveşte situatia juridică a terenurilor de la SC HORTIGAL SA, SITUATE ÎN INTRAVILANUL Municipiului GALAŢI, categoria curţi – construcţii aflate în domeniul privat al statului român şi în administrarea ADS, precum şi a modului prin care aceste terenuri au intrat în patrimonial SC MAKINVEST COM SA, ulterior o parte fiind ipotecate la OTP BANK, iar o altă parte fiind înstrăinate prin contracte de vânzare cumpărare.”

Inginerii şi teleportarea a 24 de hectare!

Reprezentanţii teritoriali ai ADS s-au lăsat furaţi prin mimarea interesului de a obţine titluri de proprietate pentru cele 67,7 hecatare de terenuri, curţi, sedii şi 41 de magazine. Dar, să cităm din paginile 8, 9 şi 10:

“Din discuţiile purtate cu reprezentanţii teritoriali ADS Galaţi, în cursul anului 2007 – 2008 SC HORTIGAL SA a făcut demersuri pentru a i se elibera titlu de proprietate conform HG 834/1991, însă nu au finalizat aceasta procedură.

Având în vedere cele menţionate la punctul anterior cu privire la invocarea unor acte lipsite de efect juridic (ACT DE ADJUDECARE din 07.05.2002) de către SC MAKINVEST COM SA, invocând faptul ca este proprietar al investitiei constând în clădiri aflate pe terenul statului, teren în suprafaţa de 114.591 mp teren, respectiv curţi – constructii teren de la SC HORTIGAL SA GALAŢI, in cursul anului 2007 SC MAKINVEST COM SA prevalându-se de calitatea de proprietar al investitiei (investitor) procedează la cumpărarea de drepturi litigioase de la persoane fizice de pe raza comunei Băneasa, persoane cărora le fusese stabilit dreptul de proprietate asupra unor terenuri arabile din extravilanul comunei Băneasa jud. Galaţi, dar nu se emisese titlu de proprietate pentru că erau înscrisi în anexa 39, anexa pentru care se acorda despăgubiri.

Ulterior, invocând dispoziţiile LEGII 247/2005 SI A LEGII 1/2000, SC MAKINVEST COM SĂ ÎNCHEIE ACORDURI în acest sens cu următoarele persoane fizice drepturi asupra unor suprafeţe de teren dupa cum urmează :

– GROSU ECATERINA – 44.700 mp

– ZLATARU TASIA – 20.000 mp

– SCAFARU SOLTANA-5.000 mp

– HORTOLOMEI STATE -20.000 mp

  • FULGER CLARA-51.400 mp

  • VONCÎLA GHEORGHE-11.000 mp

  • ROSCULET ILINCA – 87.500 mp

  • BOHOCIU MARGHIOALA, MIRON GHEORGHE, MIRON MIRCEA – 43.000 mp

Toţi aceştia vând drepturile litigioase prin mandatarul IANCU CONSTANTIN către SC MAKINVEST COM SA cu menţiunea că domnul IANCU CONSTANTIN este si administratorul SC MAKINVEST COM SA.

Drepturi cumpărate, asupra unor terenuri în suprafaţa totală de 239.600 mp. asa cum reiese din documentele puse la dispoziţie de către ADS RT GALAŢI si PAPATRAIAN GHEORGE.

Ulterior, IANCU CONSTANTIN în calitate de mandatar al proprietarilor de teren sau moştenitorii acestora validaţi conform legii 1/2000 si al legii 247/2005 s-a adresat COMISEI LOCALE DE FOND FUNCIAR a comunei Băneasa. a refuzat amplasamente , propuse de comisie de mai multe ori, neacceptând nici despăgubiri, însă solicitând să i se constituie dreptul de proprietate şi să fie pus în posesie cu terenuri de la ADS.

Dacă exista teren pe raza comunei respective, nu se putea face retrocedarea pe raza altei commune.

Trebuia ca, Comisia Locala de Fond Funciar Băneasa. să întocmească o balanţă de fond funciar, avizată de OCPI conform cu care se dovedea că nu mai exista teren liber pe raza comunei respective la dispoziţia comisiei. Retrocedarea din terenurile ADS putea fi făcută doar cu avizul ADS. Prin adresă, ADS trebuia să fie întrebat despre ce disponibilităţi de teren are în zona respectivă.

 

În aceste condiţii, Consiliul Local al Comunei Băneasa, prin adresa nr 1387/20 10.2009 se adresează Primăriei Municipiului Galaţi, si Primăriei Fundeni

solicitând acordul de punere în posesie a proprietarilor prin mandatarul IANCU CONSTANTINI pe raza Municipiului Galaţi sau a Comunei Fundeni cu suprafaţa de 19,09 ha teren, cu precizarea că persoanele care fac dovada suprafeţei au întocmit antecontract de vânzare cumpărare cu domnul Herescu Petrică prin mandatar lancu Constantin. actual administrator al terenului la care se referea şi care la acea dată se afla în proprietatea ADS de la care urmează să se solicite predarea.”

Primarii de Fundeni şi de Galaţi se opun. Dar prefecţii?

Cele două Unităţi Administrativ Teritoriale (UAT-uri) unde trebuiau teleportate cele 24 de hectare de la Băneasa la Galaţi, respectiv Fundeni (serele de la Hanu Conachi) s-au opus acestei proceduri. Dar intră cu “naivitate” în horă prefectul pesede, Claudiu Brânzan, cel ce i-a succedat pedelistului Mihai Capră, şi, în aceeaşi zi, ca preşedinte al Comisiei Judeţene de Fond Funciar, face două validări ale dreptului de proprietate! Şi era 30 iunie 2009 …

Dar, mai bine să cităm din document:

“ Primăria Galaţi prin adresa nr. 107700/28.10.2009, răspunde că nu se poate pronunţa cu privire la acordul solicitat, până nu primeşte clarificări de la ADS.

Primăria Fundeni, prin adresa nr. 6241/26.10.2009 răspunde Primăriei Băneasa, în sensul că nu este de acord cu cedarea suprafeţei de teren solicitate, precizând că terenul aflat la dispoziţia sa se află în litigiu cu Institutia Prefectului, fiind revendicat de Consiliul Local Fundeni întrucât a fost islaz comunal şi trebuie retrocedat comunei.

 

COMISIA JUDETEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR, PRIN HOTARAREA NR. 778/30.06.2009 cu privire la suprafaţa de 15,09 ha teren agricol de pe raza comunei Băneasa cu amplasament pe raza municipiului Galaţi, în baza ordinului nr. 76/24.02.2009 având în vedere adresa nr. 754/20.06.2009 a comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată Băneasa, revalideaza anexa 30 transmisă de Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată pentru localitatea Băneasa..

COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR, PRIN HOTARAREA NR. 781/30.06.2009 cu privire ia suprafaţa de 15,09 ha teren agricol cu amplasament pe raza municipiului Galaţi, în baza ordinului nr. 76/24.02.2009, avand în vedere HCJ 778/30.06.2009, se valideaza pe anexa 24 de persoanele îndreptăţite cuprinse în anexa nr. 778/30.06.2009 cu amplasament pe teritoriul administrativ al municipiului Galaţi FARA SA AIBA LA ACEEA DATA PROCES VERBAL DE DELIMITARE SEMNAT DE ADS. PRIMARIA GALAŢI Sl OCPI.

MAI MULT DECÂT ATAT, COMISIA JUDEŢEANA DE FOND FUNCIAR GALAŢI FACE DOUĂ VALIDARI A DREPTULUI DE PROPRIETATE ÎN ACEEAŞI ZI, HCJFF NR. 778 si 781 din 30.06.2009 !

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDEŢUL GALAŢI prin Prefect, cu adresa nr. 7080/12.11.2009 solicită ADS predarea din domeniul privat al statului a SUPRAFEŢEI DE 15,09 HA TEREN AGRICOL DE LA SC HORT1GAL SA GALAŢI, DIN ADMINISTRAREA ADS de pe TERITORIUL MUNICIPIULUI GALAŢI, CĂTRE Comisia locală de aplicare a legilor de fond funciar conform art. II TITLUL şi DIN LEGEA 247/2005.

ADS prin adresa nr. 83696/10.05.2011, returnează documentaţia pentru refacerea procesului verbal de delimitare fără număr, din 16.09.2010 conform circularei ADS nr. 17492/20.11.2008 şi în conformitate cu inventarierea întocmită in baza Ordinului Comun nr. 150/106/2002 al MAAP si MAP la SC HORTIGAL SA GALAŢI.

Toate aceste comisii si autoritati nu au luat în calcul faptul că acele drepturi litigioase cumpărate de IANCU CONSTANTIN se refereau la terenuri agricole situate în

extravilan, iar amplasamentul stabilit de COMISIA JUDETEANA este în INTRAVILANUL Mun. GALAŢI, pe un teren cu investitii pe el (clădiri) fără să verifice şi fără să se facă un raport de evaluare pentru stabilirea valorii terenului din extravilanul comunei Băneasa, raportat la terenul din intravilanul Mun. Galaţi propus a fi retrocedat!

Mai mult, pentru retrocedare pe raza mun. Galaţi a moştenitorilor dreptului de proprietate reconstituit de pe raza comunei Băneasa. trebuia să nu mai existe cereri de retrocedare de la cei îndreptăţiti la reconstituirea dreptului de proprietate pe raza mun. Galaţi, aceştia având prioritate faţă de cei din alte localităţi “

Va urma, pentru a afla cine a tot mimat intabularea din 2010 până azi.

A consemnat, Gelu CIORICI 26 - iunie - 2015

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

A.G.A. Ordinară de

Conducerea SC Transtec SA Tecuci, cu sediul în Tecuci, judeţ ...

Mogulul cu greutate

Prin târgul nostru, aşa, ca o boare, ca un ecou ...

În UE se fură înt

De aia Parchetul Anticorupţie al Uniunii Europene (PAUE) trebuie să-şi ...