logoImpact EST nr. 880 - 29.07.2021

„Către SC ALL SEASONS SRL,
În atenţia Domnului Executor Tudorie Ştefan – dosar execuţional 48/TS/2017,
Subsemnatul, Aloi Mano, în calitate de proprietar al Complexului Hotelier Turist, prin avocat Alice Comanescu, având în vedere situaţia litigantă generată de existenţa a doi proprietari diferiţi pentru Hotelul Turist şi terenul pe care se află amplasat acesta, înţeleg să vă propun, prin prezenta, două variante de soluţionare a conflictului ce s-a agravat în ultimii 10 ani.
I.Prima variantă de soluţionare a situaţiei conflictuale existente în acest moment constă în vânzarea întregului Complex hotelier – atât construcţia, cât şi terenul aferent, către un cumpărător terţ, din preţul de vânzare urmând să fie satisfăcute pretenţiile tuturor părţilor implicate:
* Având în vedere că preţul mediu al imobilului Complex Hotelier Turist este de de aproximativ 4.000.000 EUR, preţ rezultat din media expertizelor efectuate cu privire la acest imobil din 2006 până în prezent, şi anume:
– Expertiza efectuată în dosarul execuţional 7055/233/221/2006 care stabileşte valoarea imobilului (fără teren) la suma de 4.028.153 EUR;
– Convenţia promisiune de vânzare cumpărare cu dată certă din nr. 98/23.10.2008 perfectată între Aloi Mario şi Cetina Green Impex SRL, pentru suma de 3.300.000 EUR (fără teren), tranzacţie ce nu s-a putut finaliza din cauza litigilor repetate între subsemnatul şi dvs, litigii notate în cartea funciară a imobilului;
– Evaluarea efectuată de expert evaluator Muja în dosarul de executare silită 3770/2015, ce stabileşte valoarea de 4.900.000 EUR (fără teren);
– Expertiza efectuată de exp. Muja şi folosită de societatea dvs. ca probă în recursul din dosarul 2042/189/2011, care stabileşte o valoare de 5.856.466 EUR, incluzând atât terenul în suprafaţă de 2073 mp, cât şi clădirile existente;
– Expertiza efectuată de exp. Hanganu, conform căreia valoarea imobilului Complex Hotelier Turist este de 2.323.000 EUR, din care a scăzut preţul terenului 466.425 EUR şi eventuale cheltuieli de amenajare, precizând „daca e cazul”, în valoare de 377.629 euro.
*Luând în considerare evaluarea terenului în suprafaţă de 2073 mp de sub Complexul Hotelier Turist, ce variază în funcţie de preţul pe metru pătrat de teren, respectiv între 90 EUR/mp (valoare totală 186.760 EUR) conform Expertizei efectuate de expert ales de Dvs, dl. Bordeianu Costică, şi 225 EUR/mp, (total 466.425 EUR), de expert Hanganu Elena
* Având în vedere Decizia nr. l/A/2017 a Tribunalului Vaslui prin care vi s-a recunoscut dreptul la despăgubiri în sumă de aproximativ 950.000 EUR.
În aceste condiţii, vânzarea împreună atât a terenului în suprafaţă de 2073 mp, aferent amprentei Complexului hotelier Turist, cât şi a imobilului la un preţ de 3.000.000 EUR, ar fi de natură să acopere atât preţul terenului ce vă aparţine, cât şi pretenţiile tuturor părţilor implicate în aceste litigii, asigurând o despăgubire justă şi satisfăcătoare pentru toate persoanele.
Precizez faptul că am identificat un cumpărător real ce intenţionează să cumpere imobilul sus menţionat cu terenul aferent la preţul de 3.000.000 de euro.
În acest caz, aţi recupera întreaga sumă de aproximativ 950.000 euro, stabilită prin decizia nr l/A/2017 a Tribunalului Vaslui; întreaga sumă stabilită de Expertul Hanganu privind valoarea de circulaţie a terenului dvs în sumă de 466.000 euro, creditoarea mea, Chipăilă Luminiţa Camelia ar putea recupera propria creanţă în sumă de 800.000 euro, diferenţa de aproximativ 750.000 de euro putând fi împărţită în părţi egale între mine şi dvs şi ar acoperi în mod satisfăcător pretenţiile tuturor.
De subliniat ar fi şi împrejurarea că la aceste sume se adaugă şi o sumă de bani de aproximativ 50.000 de euro încasată în numele dvs. de către executorul judecătoresc, rezultată din exploatarea complexului hotelier în ultimele luni.
II.Cea de-a doua variantă de stingere a tuturor litigiilor constă în cedarea către dvs. a Imobilului, în ciuda faptului că valoarea Clădirii Complex Hotelier Turist depăşeşte cu mult valoarea despăgubirilor acordate societăţii dvs. de către instanţele de judecată, dar şi a terenului afectat de existenţa clădirii pe acesta.
În această variantă, s-ar impune perfectarea unei tranzacţii conform căreia părţile implicate să stingă toate litigiile/pretenţiile actuale şi viitoare pe care le avem unii împotriva celorlalţi, în schimbul cedării către SC ALL SEASONS SRL a imobilului Complex Hotelier Turist.
*
În acest sens, subsemnatul, Aloi Mario, mă oblig să depun toate diligenţele în vederea radierii din cartea funciară a imobilului a notarilor referitoare la drepturile pretinse de către creditorul Chipăilă Luminiţa Camelia.
Această variantă este mult mai dezavantajoasă pentru subsemnatul, dar mi-o asum chiar şi în aceste condiţii, tocmai pentru a putea finaliza această încrengătură de litigii ce nu ne cauzează decât neplăceri financiare şi personale fiecăruia dintre noi.
În oricare dintre cele două variante, toate litigiile dintre părţi se vor stinge – şi îmi permit să vă reamintesc faptul că, la acest moment, există cel puţin 12 dosare înregistrate pe rolul instanţelor de judecată, dintre acestea înţelegand să subliniez impactul pe care soluţia din dosarul de superficie l-ar putea avea asupra intereselor dvs – astfel încât fiecare parte şi-ar putea concentra eforturile în direcţii mult mai constructive de lucru.
În speranţa că veţi analiza cu obiectivitate această ofertă de stingere a situaţiei conflictuale dintre părţi, aştept răspunsul dvs.
25.09.2017”
Mario Aloi
Prin Av. Alice Comănescu

N.R.: Propunerea a fost făcută în 25 septembrie 2017, dar răspunsul nu a venit niciodată. De ce s-a întâmplat aşa, ni se va desluşi după vânzarea hotelului la licitaţie, adică după ziua de marţi, 17 octombrie, ora 11.00, sau după continuarea acestui meci şi după 10 ani de procese…

(R.I.) 20 - octombrie - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Directorul Magearu s

Jupân Pucheanu se încăpăţânează să termine în ultimul său mandat ...

Valea Mărului, în

În ziua de duminică, 18 iulie 2021, oficialităţile din localitatea ...

FCSB în cădere acc

Fără Steaua, FCSB a devenit de pluton! De la echipa ...

De la Cîţu, citire

Preţul bunurilor de larg consum, ale serviciilor, alimentelor, combustibililor, au ...