http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2023, nr. 959 - 21.09.2023

Anton HADAR presedintele Federatiei Alma Mater”Personal i-am sugerat profesorului CHIRICĂ să demisioneze din funcţia pe care o deţinea la momentul începerii scandalului legat de lucrările asupra cărora plana suspiciunea de plagiat, crezând că astfel lucrurile se vor calma. Pentru binele tuturor, mai ales al universităţii.”

 

Având în vedere ecourile la nivel naţional şi internaţional ale faptelor de corupţie intelectuală comise de grupul organizat de plagiatori CHIRICĂ-BEZNEA&Co., am cerut un punct de vedere de la una din cele mai autorizate voci în materie de învăţământ superior în general şi, în special, în cazul de faţă, liderului naţional al Federaţiei „Alma Mater”, profesorului universitar Anton HADĂR. Aceasta, cu atât mai mult cu cât, din informaţiile pe care le deţineam, domnul profesor Anton HADĂR a fost de două ori membru în Comisia de Concurs pentru înălţarea, cu orice preţ, la gradul de conferenţiar al doamnei Elena – Felicia BEZNEA. Deşi, prima oară aceasta a fost prinsă cu fraude în declaraţia privind îndeplinirea standardelor impuse pentru acest grad didactic (privind numărul de citări cerut la vremea respectivă), i s-a permis să mai candideze încă o dată. La al doilea concurs, comisia şi, implicit, domnul profesor Anton HADĂR, nu au reuşit să observe că aproape toate lucrările candidatei erau plagiate sau copiate, fapt care i-a permis promovarea în grad de conferenţiar pe o bază ilegală: din 10 lucrări relevante, 8 sunt plagiate, din care 3 sunt publicate în Revista Materiale Plastice, la care editor-şef adjunct este profesorul Anton HADĂR! Să fie o nevinovată coincidenţă? Şi, după părerea noastră, de aici a plecat tot răul!

 

La nivel internaţional, cazul CHIRICĂ-BEZNEA&Co. nu este închis. Editura ELSEVIER va publica în noiembrie 2015, din nou, lista cu lucrările RETRASE şi îşi va cere scuze de la cititori! Urmează o bombă cu alte lucrări plagiate?

Pentru a clarifica lucrurile, ne-am adresat distinsului profesor universitar şi lider sindical naţional Anton HADĂR, cu următoarele patru întrebări: << Întrebarea 1): Vi se pare normal ca să nu se ia absolut nici o măsură împotriva doamnei conferenţiar (?!) Elena – Felicia BEZNEA (pentru toate lucrarile plagiate), deşi colaboratorul ei, profesorul plagiator Ionel CHIRICĂ a fost silit să-şi dea demisia şi apoi sancţionat (chiar dacă, după câte am înţeles, această sancţiune a fost mai mult de formă)? Vă rog, să observaţi că la nivel internaţional, cazul nu este deloc închis şi asta este dovedită de paginile web de mai jos care, aşa cum se poate observa, sunt foarte recente:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927025615005224
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927025615005236

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927025615005200

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927025615005212

Mi se pare, de fapt, că link-urile se referă la o publicaţie viitoare, din luna noiembrie 2015. Sincer, mie nu îmi este clar dacă astea nu sunt cumva alte lucrări descoperite că au fost plagiate. Întrebarea 2): Vi se pare normal că în ciuda atâtor lucrări plagiate şi a semnalelor date de noi în presa locală https://impact-est.ro/culise/uefiscdi-ne-raspunde-curajos-in-stil-coada-de-peste/ ,doamna Elena – Felicia BEZNEA să primească un punctaj uriaş (aproximativ 90 de puncte) la o competiţie naţională unde CV-ul şi vizibilitatea internaţională par a fi elementele definitorii, fapt care i-ar fi asigurat o finanţare de aproximativ 150.000 Euro din bani publici? Întrebarea 3): Vi se pare normal ca, după ce a fost depistată (probabil?) cu fals în declaraţii, doamna Elena Felicia BEZNEA să nu fie sancţionată decât printr-o scădere de punctaj, în condiţiile în care din câte am înţeles că, declaraţiile false în cereri de finanţare ar trebui să se pedepsească cu îndepărtarea din sistemul de învăţământ superior? Şi, în sfârşit: Întrebarea 4): Vi se pare normal că o astfel de persoană să fie numită directoarea unui departament care a dat cel puţin trei rectori Universităţii din Galaţi? În raport cu cele prezentate, dacă într-adevăr implicarea Dumneavoastră în acest caz este neintenţionată şi doar conjuncturală, cred că aveţi pârghiile ca să acţionaţi ferm pentru îndreptarea tuturor erorilor făcute şi să contribuiţi la luarea unor măsuri exemplare împotriva celor care se fac vinovaţi de coupţie. >>

 

“Din câte am înţeles, era vorba de autoplagiate, nu de plagiate după alţi autori. Oricum, tot plagiate sunt şi autoplagiatele”, concluzionează sec profesorul Anton HADĂR

Iată răspunsurile liderului sindical „Alma Mater”, profesor univ. dr. ing. Anton HADĂR, pe care le considerăm oneste, dar şi foarte interesante: <<Stimate domnule CIORICI, este greu să mă pronunţ la toate întrebările, mai ales că nu cunosc toate detaliile legate de întrebările Dumneavoastră. Răspuns 1): Personal i-am sugerat profesorului CHIRICĂ să demisioneze din funcţia pe care o deţinea la momentul începerii scandalului legat de lucrările asupra cărora plana suspiciunea de plagiat, crezând că astfel lucrurile se vor calma. Pentru binele tuturor, mai ales al universităţii. Din câte am înţeles era vorba de autoplagiate, nu de plagiate după alţi autori. Oricum, tot plagiate sunt şi autoplagiatele. Cred că, în ceea ce priveşte măsurile care ar fi trebuit luate împotriva doamnei BEZNEA, cel mai bine vă poate răspunde conducerea universităţii, care are Senat, o Comisie de Etică etc., îndreptăţite să intervină în asemenea cazuri. Am înţeles că lucrările cu probleme au fost scoase din baze de date, că nu mai sunt raportate de autori şi că nu mai sunt folosite în CV-uri. Înseamnă că universitatea s-a mulţumit cu această soluţie! Din păcate, în prezent, problema plagiatului se rezolvă după cum vrea fiecare universitate. Sunt iniţiate mai multe proiecte legislative în Parlament, legate de plagiat şi mai ales de măsurile care trebuie luate în asemenea cazuri, sindicatul “Alma Mater” fiind printre susţinătorii necesităţii unei legi speciale pe problema plagiatelor. Răspuns 2) şi Răspuns 3): CV-ul nu joacă un rol fundamental în competiţiile pe proiecte (la punctaj), în comparaţie cu Cererea de Finanţare (propunerea de proiect în sine). CV-ul este condiţie necesară, dar nu şi suficientă. Am înţeles că nu a câştigat totuşi proiectul. Vă rog să mă credeţi că nu am cum să fac verificări în toate instituţiile statului (Universitate, UEFISCDI, Web of Science, CNCS etc.). Pentru a afla unele amănunte a trebuit să discut cu conducerea universităţii, cu colegi din UEFISCDI etc. Nu am nici timp să cercetez cum stau lucrurile în privinţa problemelor pe care le-aţi ridicat! Nu vă supăraţi, domnule CIORICI, dar risc să mă pronunţ pe situaţii pe care nu le cunosc. În plus, Dumneavoastră mă consideraţi, indirect, vinovat! Mi-ar plăcea să pot să fac ordine în multe lucruri în ţara asta, mai ales în Educaţie, dar, din păcate, este imposibil. Răspuns 4): Am discutat cu colegii din Galaţi despre funcţia de director de departament. Mi s-a  spus că este un interimat până în primavară, când vor avea loc alegeri şi că au agreat-o colegii!!! Concluzie: Dacă lucrurile stau aşa cum le specificaţi Dumneavoastră, singurii care pot lua măsuri sunt cei din Univesitatea în care doamna BEZNEA lucrează. Credeţi-mă că nu stăpânesc aspectele invocate. Ar fi bine ca asemenea lucruri, dacă sunt aşa cum le-aţi prezentat Dumneavoastră, să nu fie niciodată întâlnite în învăţământul superior românesc. Pe viitor voi fi mult mai reţinut în a vă răspunde, mai ales din cauza timpului.>>

 

Nea Nicu a vrut-o pe Leana academician, iar Ionel o vrea pe Elena conferenţiar

În final, ca să nu rămană cu o impresie greşită despre gradul nostru de documentare şi să creadă că putem fi aşa uşor duşi de nas, ne-am simţit totuşi datori să facem distinsului domn profesor Anton HADĂR următoarele precizări şi să-i mai punem două întrebări, într-un e-mail separat, care aşteaptă răspuns: <<Stimate domnule prof. univ. dr. ing. Anton HADĂR, vă mulţumesc pentru răspunsul prompt (n.r. – la cele patru întrebări adresate antreior). Totuşi, mă surprinde că nu sunteţi la curent cu condiţiile competiţiei TE-2014. Astfel, aşa cum se poate vedea pe site-ul UEFISCDI, http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PN%20II_RU_TE%202014/FISA%20DE%20EVALUARE%20TE%202014.pdf

CV-ul şi vizibilitatea internaţională contează 60%, aşa cum am precizat eu. În plus, tot de pe site, rezultă că trebuie completată de către candidat o declaraţie pe proprie răspundere privind falsul în declaraţii. Ce se întamplă dacă a fost comis fals în declaraţii, aşa cum există indicii temeinice că s-a procedat în acest caz? De ce nu se iau măsurile legale? Am înţeles, de asemenea, din mesajul Dumneavoastră că nu aveţi timp să mai continuăm discuţia şi nici să mai acordaţi atenţie acestui caz, de care spuneţi că ar trebui să se ocupe Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, care se ocupă, însă, răsplătindu-i si promovându-i, în fel şi chip, pe plagiatori. Vă mulţumim, pentru că lăsaţi responsabilitatea unor astfel de cazuri pe seama noastră, a jurnaliştilor! Cu stimă, Gelu CIORICI.>>

Menţionăm, de asemenea, pentru informarea corectă a cititorilor noştri că în Codul de etică şi deontologie profesională universitară al UDJG este precizat, foarte clar, la art. 64: “Sunt de natură să atragă excluderea din universitate a oricărui membru al comunităţii academice: c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare;” http://www.ugal.ro/index.php?page=pages.pa&title=Codul%20de%20etic%C4%83%20%C5%9Fi%20deontologie%20profesional%C4%83%20universitar%C4%83

Unde să mai contabilizăm că este vorba de încălcări succesive şi din ce în ce mai grave ale deontologiei stiinţifice şi  eticii universitare şi că în orice situaţie recidiva reprezintă un element agravant. Şi, totuşi, aşa cum se observă, motanul se aruncă succesiv de la Bucureşti la Galaţi şi viceversa. Singurele măsuri care se iau sunt cele de promovare cu orice preţ a plagiatorilor care continuă să beneficieze de gradaţie de merit. Până când? Probabil până când se va autosesiza DNA-ul pentru că, grupul organizat de plagiatori, pe baza unor CV-uri împănate cu multe lucrări plagiate, a obţinut finanţări din bani publici de peste 500.000 Euro, raportând “activităţile ştiinţifice” tot prin lucrări plagiate?

 

Vă explicăm de ce faptele grupului CHIRICĂ-BEZNEA&Co. sunt infracţiuni de plagiat şi nu de autoplagiat!

Lucrarea “Torsion Analysis of Ship Hull Made of Composite Materials”, publicată în 2010, în Revista Materiale Plastice, Volume 47, Issue 3, pp. 364-369, 2010, are ca autori pe: Ion Raluca, Muşat Sorin Dumitru, Chirică Ionel, Boazu Doina, Beznea Elena-Felicia http://www.revmaterialeplastice.ro/pdf/ION%20RAL.pdf%203%2010.pdf (acknowledgements: This work was supported by CNCSIS -UEFISCSU, project number PNII – IDEI code 512/2008). Lucrarea de mai sus, copiază integral lucrarea (este prima lucrare după care au fost copiate celelalte zece): “Torsional Analysis of Ship Hull Model”, publicată în 2009, în revista THE ANNALS OF UNIVERSITY “DUNĂREA DE JOS“ OF GALAŢI, FASCICLE VIII, 2009 (XV), ISSN 1221-4590, Issue 2, TRIBOLOGY cu autori: Ion Raluca, Muşat Sorin Dumitru, Boazu Doina, Beznea Elena-Felicia, la care Ionel CHIRICĂ nu este autor. http://www.omg.ugal.ro/AnnalsFasc8Tribology/index.htm (an 2009, issue 2, poziţia 12, autor Ion Raluca şi alţii). Cele două lucrări menţionate mai sus au un numar de 8 figuri absolut identice şi peste 80% din formule şi paragrafe întregi de text sunt, de asemenea, identice (vezi ultimile paragrafe de la “Concluzii”). Se poate observa că, profesorul Ionel CHIRICĂ, principalul artizan al acestori încălcări grave ale deontologiei publicaţiilor ştiinţifice, nu este autor al acestui articol (care reprezintă primul articol din serie, adică ARTICOLUL ORIGINAR) şi, deci, în cazul său nu este vorba de autoplagiat ci, de fapt, chiar de PLAGIAT, faptă prevăzută şi pedepsită de Codul penal şi pentru care am făcut plângere penală la Parchet. Poate suntem naivi, dar noi mai aşteptăm încă un punct de vedere oficial de la UEFISCDI – Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării Dezvoltării şi Inovării.

Gelu CIORICI 23 - octombrie - 2015

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

SE FAC PERECHILE, s

Se intră pe linia dreaptă a startului pentru alegerile din ...

CHIAR DACĂ MARILE L

I-a ciuruit pe toți atacanții care au jucat pe partea ...

Isărescu pleznește

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, susţine că în ...

ADRIAN SEVERIN, SCRI

"Excelenței Sale Doamnei Katheleen KAVALEC Ambasadorul SUA în România Stimată Doamnă Ambasador, Încep prin ...

Bancnota de 100 Bric

 Două evenimente majore au marcat începutul acestei luni. Summitul G20 ...