logoImpact EST nr. 887 - 26.09.2021

Vă propunem un exerciţiu de amintire a lui Eminescu, dar mai puţin ca poet şi mai mult ca publicist.
Iată un fragment din articolele marelui ziarist, în care Eminescu tratează problemele timpului său, dar poate şi ale timpului nostru. Am păstrat grafia autorului.

Două monografii istorice, 5 septembrie 1881

Două monografii s-au scris în timpul din urmă cari se ocupă în cea mai mare parte cu soarta populaţiunilor de la noi din ţară. Una, intitulată O pagină din istoria contemporană a României din punct de vedere medical, economic şi naţional, e datorită d-lui dr.Istrati; cealaltă, Ţăranul, o datorim experienţei lungi a d-lui A.V.Millo.
Cartea tînărului medic cuprinde un material foarte bogat pentru esplicarea stării actuale a ţării. Într-un volum de 500 de pagini se ţine seama de studiile demografice făcute pînă acum, s-arată, cu date statistice adunate din diferite izvoare, că populaţiunea ţării, îndeosebi elementul român, e supus unei continue descreşteri; că românii emigrează din ţară, iar străinii imigrează; că rasa română degenerează în urma esploatării la care e supusă. Mizeria, produsă prin greutăţi publice, parte dă naştere la deosebite boale, parte favorizează răspîndirea lor.
Cartea d-lui A.V.Millo e mai puţin voluminoasă, cestiuni demografice nu sînt atinse aci, dar s-arată clar şi după o zilnică esperienţă efectul dezastruos pe care l-au avut legile nouă şi organizaţia liberală asupra populaţiunilor noastre rurale.[…]
Fără îndoială, sărăcia e un izvor de rele fizice şi morale, dar e tot atît de adevărat că relele morale sînt la rîndul lor cauze ale decadenţei economice. Într-o ţară în care religia şi curăţia moravurilor au fost înlăturate prin epicureism şi sibaritism, în care conştiinţa de drept şi de nedrept, de bine şi rău sunt zilnic jignite prin ridicarea socială a unei păture de oameni neoneşti, în care nepăsarea a ajuns a admira pe oamenii de nimic, însă abili, spiritul public caută în zadar un razim contra corupţiunii. Departe de-a găsi undeva acel reazim, el e din contră atras în vârtejul general şi ajunge a crede că legile morale, uniforme pentru toate popoarele, sînt vorbe goale cari se pretextează din gură, dar pe cari nu le crede nimenea.[…]
Prin ignorarea laturei educative a şcoalei, bisericei, a vieţii de stat, am ajuns a face dintr-o ţară înzestrată cu atît de multe condiţii de dezvoltare sănătoasă, această Americă dunăreană, în care totul e atins de morbiditate. Dacă starea materială a populaţiunilor noastre e rea, cea morală e aproape şi mai rea. Cu toate aceste amîndouă sînt într-o strînsă legătură şi merită o egală atenţie şi egală solicititudine.

(R.I.) 3 - noiembrie - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

16 universităţi di

În total, România este prezentă cu 16 universităţi în topul ...

Întreruperile de en

Ca urmare a sesizărilor venite din partea cetăţenilor, dar şi ...

Incidenţa judeţul

INCIDENTA JUDETUL GALATI 23.09.2021

COMENTARIU Marius Op

PNL-ul i-a deziluzionat, rînd pe rînd, pe mulţi. Personal, mi-am ...