logoImpact EST nr. 839 - 23.09.2020
http://impact-est.ro/wp-content/uploads/banner-1200x165.gif

Iată că avem toate motivele să vă înfruntăm pentru defăimarea Maicii Veronica, fiind fiii duhovniceşti ai Sfinţiei Sale. Sfântul Apostol Pavel spune: “Mulţi părinţi şi învăţători aveţi, dar întru Hristos, Eu v-am născut”. Tot astfel spune Maica Veronica, care a umplut Mănăstirile şi Bisericile în toată ţara cu asemenea fii şi fiice. Dacă este aşa,, cred că nu veţi tăgădui, atunci, de ce o loviţi?

Vă prihănim apoi pentru defăimarea acestui Loc Sfânt şi Sfinţitor şi a Vedeniilor Dumnezeieşti avute de Maica Veronica; pe toate acestea le-aţi discreditat în revistele bisericii sau citând atacarea lor în articole, conferinţe şi predici. De ce vă tulburaţi pentru că se zice că la Vladimireşti este loc Sfânt şi Sfinţitor? Noi credem că 1-a sfinţit însuşi Dumnezeu prin Vedeniile repetate ale Maicii Veronica. De nu vă mulţumeşte acest răspuns, vă rugăm luaţi Sfânta Scriptură şi veţi vedea că toate locurile unde s-a arătat Dumnezeu Aleşilor Săi, au fost considerate şi numite sfinte. Nici să nu vă scandalizaţi că Domnul s-a arătat şi a descoperit măririle, voile şi poruncile Sale, Măicuţei Veronica, o tânără fecioară neînvăţată, căci ştiţi bine că altele sunt judecăţile oamenilor şi altele ale lui Dumnezeu, care încearcă inimile şi rărunchii. Dacă I.P.S.V în loc să tipăriţi şi să răspândiţi poruncile din cartea de Vedenii a Maicii Veronica, o păstraţi ca un corp delict legat în dosar, cum să vă mai ascultăm şi să vă înţelegem? Pentru noi, Vedeniile sunt aşa de preţioase, ca şi cuvintele din Sfânta Scriptură, pentru că, cuvintele lui Dumnezeu nu se leagă şi cartea cu Vedenii de când aţi legat-o în dosare, s-a răspândit însă mai mult, multiplicându-se de credincioşi în toate părţile ţării. Că sunt posibile Vedeniile în zilele noastre, n-ar fi cazul să scriu aici, dar ca să vedeţi greşeala mare bisericească pe care aţi facut-o oficial atacând Vedeniile, voi cita cuvintele Sfântului Maxim Capocalivitul, care zice:

“Şi acum, robii lui Dumnezeu se învrednicesc a avea Vedenii în multe feluri, pe care unii nici nu le cred nici nu le primesc că sunt adevărate, ci le socotesc că sunt năluciri (rătăciri ), dar mă minunez foarte mult de aceasta, cum oamenii aceea s-au întunecat şi au orbit ca nişte orbi cu sufletul şi nu cred ce a făgăduit nemincinosul Dumnezeu, prin gura poorocului Ioil, acolo unde zice:

«Voi vărsa duhul meu peste tot credinciosul şi robii şi roabele mele..»

Acest dar 1-a dat Domnul nostru şi-1 da şi acum, şi-1 dă până la sfârşitul veacurilor tuturor credincioşilor şi robilor Lui după făgăduinţa Sa”.

Şi în cazul atacării acestora, poate veţi încerca să vă apăraţi cu citatul: “Supuneţi-vă stăpânirilor”. Dacă stăpânirea actuală nu vede cu ochi buni Vedeniile, înglobându-le în aşa numitul “misticism “, termen căruia necredincioşii i-au dat caracter mincinos, atunci numaidecât trebuiesc atacate?

NU TREBUIA SĂ LE ATACAŢI I.P.S.V şi CEILALŢI IERARHI!

(va urma)

Părintele Ioan Iovan 30 - iunie - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Moştenirea lăsată

Instalaţia de desprăfuire pentru Furnalele 1 şi 2 a funcţionat ...

Firma olandeză Den

Societatea în cauză este una cu capital integral olandez şi ...

Costel şi generalul

Un gălăţean se revoltă şi-l interpelează pe preşedintele CJG, Costel ...