logoImpact EST nr. 891 - 28.10.2021

• Fondul Român de Contragarantare;
• Banca pentru IMM-uri;
• Alte tipuri de finanţări:
– Fonduri de seed-capital pentru sprijinirea înfiinţării de noi microîntreprinderi de către tineri;
– Fonduri de micro-granturi şi micro-credite pentru dezvoltarea antreprenoriatului;
– Fonduri cu capital de risc pentru finanţarea IMM-urilor/ start-up-urilor inovatve şi a proiectelor din industriile de vârf, alimentate cel puţin parţial din fondurile europene şi cele de la bugetul statului;
c) Turism – dezvoltarea şi susţinerea turismului prin crearea unei structuri care să promoveze modernizarea politicilor în domeniu.

II. Programul Romania Tech Nation
1. Susţinerea a cel puţin 500 de start-up-uri cu componentă digitală în fiecare judeţ, în total fiind susţinute minimum 20.500 de start-up-uri:
• acordarea unui grant de 50.000 de euro/start-up,
• includerea obligatorie a componentei de educaţie, training şi mentorat,
• asigurarea unui loc în makerspace, incubator de afaceri sau accelerator local (vezi pct. 4) ;
2. Women in tech – sprijinirea femeilor pentru deschiderea de afaceri în domeniul tehnologiei.
3. Starter kit
a. Asigurarea suportului pentru transformarea/transferul companiilor în era digitală
b. Acordarea de vouchere de digitalizare;
4. Înfiinţarea a cel puţin unui laborator de robotică şi makerspace în fiecare judeţ, în care să se asigure programe de training pentru a începe, creşte şi dezvolta o companie în domeniul digital.
5. Tech Tour Trucks – campanii de promovarea a educaţiei tech în comunităţi.
6. Tech Capital of the Year – program prin care să fie desemnat un oraş drept capitală a tehnologiei în urma unui concurs în care să participe întrepinzătorii sau administraţiile locale care folosesc/implementeză/desfăşoară activităţi în cele mai noi domenii ale tehnologiei şi ştiinţei;
7. Cloud first policy – strategie care vizează adoptarea de soluţii cloud pentru autorităţile publice, respectiv dotarea acestora cu instrumentele şi cunoştiinţele necesare pentru a se muta în cloud.
8. Plan naţional de digitalizare a instituţiilor publice
• Single sign on;
• Digitalizarea administraţiei publice, astfel încât un număr important de proceduri administrative şi etapele unei interacţiuni standard cu administraţia publică să poată fi realizate în întregime online;
• Generalizarea folosirii mijloacelor electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, inclusiv a posibilităţii descărcarii /completării/ transmiterii on-line de formulare;
• Generalizarea plăţilor electronice şi a metodelor electronice de comunicare în timp real între administraţia fiscală, instituţiile de credit şi contribuabili;
• Generalizarea transferului electronic al datelor între institutii şi implementarea principiului depunerii documentelor şi informaţiilor „doar o singură dată”.

(R.I.) 20 - noiembrie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Zece la sută din Ar

Cu indemnizaţiile lor speciale, halesc bugetul Armatei cu polonicul. De ...

CONSILIUL LOCAL GALA

                În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. ...

Nou centru medical d

Primăria municipiului Galați informează că va amenaja un nou centru ...

Viorica Sandu: PSD e

Deputatul PSD Viorica Sandu susține că Partidul Social Democrat are ...

Cadrele didactice au

Fundația Vodafone România și Fundația Didactica lansează platforma www.scoalaprofesorilor.ro, o ...